Język a Kultura 25. Struktura słowa a interpretacja świata

Małgorzata Misiak, Jan Kamieniecki (red.)
ISSN: 1232-9657
Liczba stron: 340
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 35,00 PLN   

Najnowszy, 25 tom czasopisma „Język a Kultura” poświęcony jest tematowi „Struktura słowa a interpretacja świata”. Autorzy poszczególnych artykułów zastanawiają się, czy i w jaki sposób język determinuje interpretację świata. Tytułowe zagadnienie zostało przedstawione  w odniesieniu do problematyki o charakterze zarówno synchronicznym, jak i diachronicznym. Przedmiotem naukowej refleksji są między innymi kwestie etymologii, semantyki, morfologii, słowotwórstwa historycznego oraz frazeologii.

 • Wstęp
 • MARIOLA JAKUBOWICZ, Co możemy wyczytać ze struktury słowa? Poszukiwania przy okazji badań diachronicznych
 • ALEKSANDRA NIEWIARA, Specyfika prasłowiańskiej konceptualizacji pojęcia ‘człowiek’ na tle europejskim
 • MAREK MAZIARZ, O pochodzeniu słowiańskich i germańskich nazw pór dnia. ‘Dzień’, ‘noc’, ‘rano’, ‘wieczór’, ‘świt’ i ‘zmierzch’
 • JULIA LEGOMSKA, Słowotwórstwo a semantyka rozumienia w oglądzie historycznym — na przykładzie rekonstrukcji pojęcia PAŃSTWO
 • AGNIESZKA PIELA, Antroponimy jako komponenty związków frazeologicznych
 • RENATA KUCHARZYK, O gwarowych apelatywach odantroponimicznych (na przykładzie leksemów związanych z imieniem Michał)
 • LUBOMÍR HAMPL, Interpretacja PTACTWA w czeskich i polskich związkach frazeologicznych z zakresu tradycji ludowej przepowiadania pogody i pór roku (z wykorzystaniem zwierzęcych//ptasich nazw)
 • JOANNA SZCZĘK, STEFAN LUDWIN, Rola świata zwierząt w budowaniu językowego obrazu świata na przykładzie czasowników utworzonych od nazw zwierząt w języku niemieckim i polskim
 • BOŻENA HOJKA, Funkcje formantów zdrabniających w nominacji części ciała
 • PIOTR KŁADOCZNY, Świat percepcji słuchowej w derywatach oddźwiękowych
 • DONATA OCHMANN, Dezintegracja w złożeniach jako wyraz interpretacji świata
 • MAGDALENA ZAWISŁAWSKA, DNA — księga życia. Jak metafora wpływa na znaczenie wyrazów?
 • AGNIESZKA LIBURA, Kagrestkos i brzoskwiśnia. Wybrane problemy związane ze strukturą amalgamatów leksykalnych
 • PIOTR LEWIŃSKI, Struktura słowa jako figura
 • AGNIESZKA LIBURA, ANNA KAMIŃSKA, Formalne i semantyczne aspekty eksperymentów graficznych ze strukturą wyrazu. Analiza na przykładzie tytułów prasowych
 • IWONA NOWAKOWSKA-KEMPNA, Podmiot doznający — experiencer w strukturach gramatycznych języka bułgarskiego na tle polszczyzny
 • KAMILLA TERMIŃSKA, JOLANTA SZARLEJ, Powinowactwa obrazów DROGI w hebrajszczyźnie biblijnej i współczesnym języku polskim
 • ANDRZEJ KOMINEK, Odwrócić się od czegoś, nawrócić się na coś... Rozszerzenia metaforyczne wybranych czasowników ruchu
 • GRAŻYNA HABRAJSKA, Struktura morfologiczna słowa a jego funkcja interakcyjna
 • JANUSZ STOPYRA, Rola składników niemieckich formacji słowotwórczych w konstruowaniu i interpretowaniu wiedzy o rzeczywistości pozajęzykowej
 • DOROTA FILAR, DOROTA PIEKARCZYK, Słowotwórcze i składniowe sygnały tekstowej reinterpretacji świata
 • Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter