Wrocławskie Studia Politologiczne 24/2018

Dorota Moroń, Joanna Kozierska (red.)
ISSN: 1643-0328
Liczba stron: 188
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 30,00 PLN   

Numer 24. „Wrocławskich Studiów Politologicznych” ma charakter ogólnotematyczy. Tom, przygotowany pod redakcją Doroty Moroń i Joanny Kozierskiej, w interesujący sposób przedstawia zagadnienia z zakresu nauk o polityce. W dwunastu artykułach Autorzy podejmują problemy mieszczące się w obszarach systemów politycznych, polityki społecznej oraz kwestii międzynarodowych. W numerze znajdziemy omówienia aktualnych problemów politycznych, prawnych i społecznych będących przedmiotem zainteresowania zarówno naukowców, jak i publicystów. Dodatkowo czytelnik może zapoznać się z dwoma recenzjami książek naukowych.Systemy polityczne

 • KRZYSZTOF SKOTNICKI, W sprawie dopuszczalności zakazu reelekcji wójta (burmistrza, prezy­denta miasta) po piastowaniu urzędu przez dwie kadencje
 • PAULINA KRUSZYŃSKA, Rywalizacja w ramach listy wyborczej jako konsekwencja systemu list półotwartych w wyborach do Sejmu RP
 • JOANNA SKŁADOWSKA, Sposoby obejścia konstytucyjnego zakazu reelekcji — kazus Nikaragui

Polityka społeczna

 • ADAM KUBÓW, Czy mieszkalnictwo w Polsce zmierza w kierunku standardów europejskich?
 • OLGA KOWALCZYK, Ćwierć wieku reformowania systemu zabezpieczenia społecznego osób nie­pełnosprawnych w Polsce — wybrane aspekty
 • ŁUKASZ JUREK, Emerytura obywatelska w systemie zabezpieczenia emerytalnego. Opcja dla Pol­ski?
 • AGNIESZKA MAKAREWICZ-MARCINKIEWICZ, Wpływ genetycznych modyfikacji żywności na stan zdrowia jako kwestia społeczna
 • KATARZYNA SIPURZYŃSKA-RUDNICKA, Przyszłość demograficzna Polski a rynek pracy
 • JOANNA SZCZEPANIAK-SIENNIAK, Potencjalne kierunki zmian w zakresie wychowania przedszkolnego w świetle oczekiwań rodzin

Problemy międzynarodowe

 • PATRYCJA ZAREMBA, Nowe wyzwania dla NATO. Sojusz Północnoatlantycki w obliczu zagrożeń hybrydowych
 • ŁUKASZ WOJCIESZAK, Wśród szans i barier. Aktualne problemy współpracy Unii Europejskiej z Białorusią
 • ADAM STARZYK, Relacje węgiersko-słowackie w kontekście węgierskiej mniejszości narodowej

Recenzje

 • BARTOSZ SMOLIK, Naród we współczesnej polskiej myśli nacjonalistycznej. Problematyka naro­du w ujęciu głównych nurtów polskiego nacjonalizmu w latach 1989–2004 (Grzegorz Tokarz)
 • GRZEGORZ RADOMSKI, Spory o samorząd terytorialny w polskiej myśli politycznej po 1989 roku, (Bartosz Smolik)

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter