Rachunki śląskiego podatku szacunkowego z drugiej połowy XVI w.

Kazimierz Orzechowski (oprac.)
ISBN: 978-83-229-2961-2
Liczba stron: 160
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2008
Nakład wyczerpany

Wydawnictwo źródłowe dotyczące dawnej śląskiej skarbowości w latach 1552 - 1583. Obejmuje bardzo ważny okres powstania dwu różnych skarbowości: monarszej i stanowej oraz przechodzenia od systemu ponawianych samooszacowań do utrwalonego katastru. Zawiera akta z zasobów Archiwum Państwowego we Wrocławiu, jego oddziału w Legnicy oraz Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu.

 • Od wydawcy
 • Wykaz skróconych odesłań do zespołów archiwalnych
 1. Rozliczenie podatku szacunkowego za 1552 rok
 2. Rozliczenie podatku szacunkowego z lat 1553–1554
 3. Zamiast rozliczenia za 1555 rok
 4. Rozliczenie podatku szacunkowego za 1556 rok
 5. Rozliczenie podatku szacunkowego za 1557 rok
 6. Rozliczenie podatku szacunkowego za 1558 rok
 7. Rozliczenie podatku szacunkowego za lata 1559, 1560, 1561
 8. Rozliczenie podatku szacunkowego za lata 1559, 1560, 1561
 9. Rozliczenie podatku szacunkowego z lat 1562–1563
 10. Sprawozdanie komisji z dnia 11 maja 1565
 11. Sprawozdanie komisji z dnia 12 grudnia 1565
 12. Zestawienie niedopłat z lat 1552–1563 oraz odbiór rachunków podatku szacunkowego za lata 1564 i 1565. Na sejmie, 11 czerwca 1567
 13. Zestawienie zaległości podatku szacunkowego z lat 1552–1565 ściągniętych przez generalnych poborców po odbiorze rachunków z 11 czerwca 1567
 14. Wyjaśnienie władz księstwa karniowskiego
 15. Wyjaśnienie ziemian z księstwa głogowskiego, z dnia 22 czerwca [1567]
 16. Sprawozdanie generalnych poborców i buchaltera w sprawie podatkowych należności wpłaconych po odbiorze rachunków i jeszcze przez nich nierozliczonych, z dnia 25 czerwca [1567?]
 17. Wpłaty podatku szacunkowego z lat 1578–1579
 18. Rozliczenie podatku szacunkowego z lat 1582–1583

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter