Anglica Wratislaviensia LVIII

Ewa Kębłowska-Ławniczak (red.)
ISSN: 0301-7966
Liczba stron: 216
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020

Tom 58 „Anglica Wratislaviensia” pod redakcją Ewy Kębłowskiej-Ławniczak zawiera wybór artykułów o charakterze interdyscyplinarnym, obejmując badania kulturowe, literackie i językoznawcze, w tym językoznawstwo teoretyczne, empiryczne oraz stosowane. Szereg tekstów dotyczy wybranych aspektów ludzkiej psychiki, odnosząc się do badań z zakresu psychologii i psychiatrii. Artykuł Wojciecha Witkowskiego i Bożeny Rozwadowskiej to studium z dziedziny psycholingwistyki eksperymentalnej poświęcone czasownikom psychologicznym opisującym stany emocjonalne. Autorzy postulują konieczność odrębnego traktowania czasowników psychologicznych oraz agentywnych. Artykuł Marcina Walczyńskiego, także z pogranicza językoznawstwa i psychologii, zajmuje się siedmioma psycho-afektywnymi czynnikami towarzyszącymi pracy tłumaczy licencjonowanych. Na szczególną uwagę zasługuje niezwykle interesujące studium filmowych przedstawień mężczyzn cierpiących na chorobę Alzheimera oraz ewolucji ich relacji, w tym emocjonalnych, z najbliższym otoczeniem. Obszerne, przeglądowe opracowanie  przedłożone przez dwójkę badaczy niemieckich, Stefana Horlachera oraz Franziskę Röber, mieszcząc się w perspektywie studiów nad męskością, dostarcza erudycyjnego i fascynującego materiału, wskazując na możliwość pozytywnego wartościowania i przedstawiania relacji chorego na Alzheimera z otoczeniem poprzez zastosowanie transformatywnej i terapeutycznej formy komedii. Tom zawiera także szereg artykułów mieszczących się w studiach nad literaturą i wizualnością, w tym analizy literatury komiksowej oraz miejskiej.

Literature and Culture

 • Ilona Dobosiewicz, “The wrathful sunset glared…”: The Krakatoa Sunsets in Victorian Science and Art
 • Joanna Hardukiewicz-Chojnowska, Storytelling in Satirical Drawings
 • Stefan Horlacher, Franziska Röber, On peut mourir tranquil! Functionalizing Alzheimer’s Disease from Wellkåmm to Verona (2006) to La Finale (2018)
 • Jeremy Pomeroy, The Depiction and Ethic of Pride in the Work of Countee Cullen
 • Mateusz Świetlicki, “You will bear witness for us”: Suppressed Memory and Counterhistory in Marsha Forchuk Skrypuch’s Hope’s War (2001)
 • Marcin Tereszewski, Illusion and Compensation: Heterotopic Aspects of Gated Communities in J. G. Ballard’s Fiction

Linguistics

 • Bartosz Dudek, Conceptualising the Punch Line: An Analysis of Humorous Webcomic Stories with the Help of Blending Theory
 • Wojciech Witkowski, Bożena Rozwadowska, (Non-)Intentional Readings of Labile Object Experiencer Psych-Verbs in Polish: Insights from a Self-Paced Reading Study

Applied Linguistics

 • Danuta Gabryś-Barker, The Practice of Classroom Code-Switching, Translanguaging or Simply Alternating Languages in FL Teacher Talk
 • Marcin Walczyński, Certified Interpreters’ Subjective Experience of Psycho-Affective Factors in Court Interpreting

Review Articles

 • Michał Szawerna, Modality, Medium, and More: A Toolkit for the Multimodal Cognitive Linguist. Sidenotes on Understanding Abstract Concepts across Modes in Multimodal Discourse: A Cognitive-Linguistic Approach (2020) by Elżbieta Górska

Reviews

 • Magda Dragu, Review of Wojciech Drąg’s Collage in Twenty-First-Century Literature in English: Art of Crisis, New York: Routledge, 2020

Notes on Contributors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter