Visus Silesiae. Treści i funkcje ideowe kartografii Śląska XVI-XVIII w.

Bogusław Czechowicz
ISBN: 978-83-229-2946-9
Liczba stron: 224
Format: A4, oprawa twarda
Rok wydania: 2008
Nakład wyczerpany

Przygotowana przez B. Czechowicza publikacja „Visus Silesiae” należy do niezbyt licznych w piśmiennictwie europejskim, a bardzo rzadkich na gruncie polskim prac, w których zabytki kartografi i analizowane są przez historyka sztuki. Tymczasem dawne mapy często były nie tylko kartograficznym odwzorowaniem obszaru, jaki obejmowały, lecz – ze względu na zasób środków wizualnych w nich zawartych – stanowiły także swego rodzaju obrazy, zazwyczaj najbliższe pod względem formalnym przedstawieniom pejzażowym. Jako zjawiska plastyczne mogą więc być analizowane metodami wypracowanymi w badaniach nad sztuką i kulturą artystyczną, z uwzględnieniem specyfiki okresu, w którym powstawały.

 

dr hab. Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

 • 1. Wstęp
 • 2. Zakres i założenia pracy
 • 3. Uwagi o metodzie
 • 4. Analiza zabytków
  • 4.1. Erste Land-Charte vom Herzogthum SCHLESIEN. Śląsk w poszukiwaniu własnej drogi
  • 4.2. Contrafactur der Stadt Bresslau. O miejsce w hierarchii habsburskich stolic
  • 4.3. DVCATVS OSWIECZIMENSIS ET ZATORIENSIS DESCRIPTIO. Śląskie kresy wschodnie
  • 4.4. VRBIS WRATISLAVIAE SILESIORVM METROPOLIS GENVINA DESCRIPTIO. Mieszczańska metropolia kraju
  • 4.5. Nissa Silesiorum sedes episcopalis. Biskupia kontrstolica Śląska
  • 4.6. Die Stat SWYBVSCHIN in nider Schlesien. Apologia stanowej równowagi
  • 4.7. Die Stadt Schweidnitz. Wspaniałość miejskiej republiki
  • 4.8. Haec Tabula nova POLONIAE et SILESIAE. Między retrospekcją a profetyzmem
  • 4.9. Silesiae Ducatus. Accurata et vera delineatio. Śląski ekspansjonizm?
  • 4.10. BARONATUS CAROLATO BETHANIENSIS IN SILESIA INFERIORE. Po dwóch stronach wielkiej wojny
  • 4.11. DUCATUS SILESIAE IAURANUS [...], DUCATUS SILESIAE LIGNICENSIS [...], DUCATUS SILESIAE SUIDNICENSIS [...]. W służbie książąt, króla i cesarza
  • 4.12. DELINEATIONEM Liberae in Silesia Dynastiae TRACHENBERG. Baronat z twierdzą i ogrodem
  • 4.13. Grüssovium svb BERNARDO ROSA ABBATE. „Boski” mecenas
  • 4.14. ACCURATISSIMA DUCATUS SILESIAE eique REGNUM BOHEMIAE MARCHIONATUS MORAVIAE ET LUSATIAE. Perła w Czeskiej Koronie
  • 4.15. [...] URBIS OPPAVIENSIS CONFLAGRATIONEM EX VOTO POSUIT INCENDIO PRAESERVATUM [...]. Z bożą i jezuicką pomocą...
  • 4.16. SUPERIORIS et INFERIORIS DUCATUS SILESIAE IN SUOS XVII MINORES PRINCIPATUS ET DOMINA DIVISI NOVA TABULA. Śląsk Dolny i Górny oraz jego stolica
  • 4.17. DUCATUS in SILESIA INFERIORE OLSNENSIS Novissima Delineatio. Feudalizm kontra scjentyzm
  • 4.18. […] DYNASTA DYNASTIARVM […]. Mapa jako narzędzie autopromocji magnata
  • 4.19. DUCATUS TESCHINENSIS IN SILESIA SUPERIORE. Kresowe „ciało główne” habsburskiego Śląska
  • 4.20. Der Oder-Strohm [...]. Geografia czy polityka?
  • 4.21. Plan von der im Hertzogthum Schlesien berühmten Haupt- und Handels-Stadt BRESSLAU [...]. Wrocław inaczej
  • 4.22. Accurater Abriss der Stadt BRESSLAU im Hertzogthum Schlesien. Wrocław monumentalny
  • 4.23. Das souveraine Herzogthum Ober- und Nieder-SCHLESIEN, nebst der souveraine Grafschaft GLATZ [...]. Silesia u stóp Borussi
  • 4.24. Plan der Attaque der Stadt Brieg. Apoteoza barbarzyństwa
  • 4.25. Camp de Bataille […] bei Hohen Friedberg in Schlesien den 4. Iuny 1745. Wiktoria Fryderyka Wielkiego
  • 4.26. Novissimum SILESIAE Theatrum […]. Teatralizacja w służbie kartografii
  • 4.27. Amplissimi EPISCOPATVS WRATISLAVIENSIS [...]. Mapa jako pomnik praw i przywilejów
  • 4.28. PRINCIPATI SILESIAE. Śląska wielość w jedności
  • 4.29. Prospectus Coenobii CZARNOWANCENSIS [...]. Z głębi dziejów i z Bożą pomocą
  • 4.30. PLAN von der Attaque von BRESSLAU. Gorąca relacja z pola bitwy
  • 4.31. Plan der Koenigl. Preuss. Belagerung und Eroberung der Festung Schweidnitz [...]. Wojenny teatr
  • 4.32. Ducatus Silesiae Tabula [...]. Stary dobry Śląsk...
 • 5. Kartografia w służbie autopromocji artysty. Sygnatury i adresy wydawnicze jako element treści ideowych dzieł
 • 6. Visus Silesiae
  • 6.1. Poza codziennością: batalistyka i miracula
  • 6.2. (Auto)prezentacje miast
  • 6.3. Mapa jako znak własności – wyobrażenia kartograficzne księstw i baronatów
  • 6.4. Przedstawienia kartograficzne kraju – główne tendencje
 • Bibliografia
 • Spis ilustracji
 • Summary
 • Indeksy

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter