W kręgu doktryn politycznych i prawnych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Maciejewskiemu

Radosław Antonow, Łukasz Machaj, Maciej Marszał, Mirosław Sadowski, Tomasz Scheffler (red.)
ISBN: 978-83-229-3712-9
Liczba stron: 780
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2020
 • Tabula gratulatoria
  BARBARA ADAMIAK, Instytucje prawne równowagi władzy wykonawczej i władzy sądowniczej w procesowym prawie administracyjnym i sądowoadministracyjnym
 • RADOSŁAW ANTONÓW, Regulacje prawne dotyczące broni, amunicji i materiałów wybuchowych w cesarstwie austriackim w drugiej połowie XIX wieku — wybrane zagadnienia
 • MARTA BARANOWSKA, ,,Stworzyliśmy Włochy, teraz musimy stworzyć Włochów”. Risorgimento z perspektywy teorii modernistycznej Ernesta Gellnera
 • JACEK BARTYZEL, Sprawiedliwość jako prawowitość
 • IWONA BARWICKA-TYLEK, Naukowiec w świecie sztuk mistrzów: casus Vilfreda Pareta ROMAN BÄCKER, JOANNA RAK, Polski autorytaryzm lat 2015–2019
 • MAREK BOJARSKI, KATARZYNA LIŻYŃSKA, ANNA PŁOŃSKA, Środki reakcji karnej w świetle aktualnego modelu prawa wykroczeń
 • ADAM BOSIACKI, Ludobójstwo w państwie totalitarnym — bezdroża egalitaryzmu
 • ANNA CEGLARSKA, Historia magistra… Starożytnych spotkania z Herodotem
 • MACIEJ CESARZ, Religijny i polityczny wymiar transhumanizmu
 • KRYSTYNA CHOJNICKA, Rosja Piotra Wielkiego według Woltera i Łomonosowa
 • ANNA CITKOWSKA-KIMLA, Wizja przyszłości Unii Europejskiej Jürgena Habermasa
 • KRYSTIAN COMPLAK, 9 listopada 2019 roku — rozstrzygnięcie najdłuższej sprawy sądowej w niepodległych Indiach
 • LECH DUBEL, Armia Czerwona w koncepcjach bolszewików u początków Rosji Radzieckiej
 • OLGIERD GÓRECKI, Od Locke’a do Nozicka i Rothbarda. Prawnonaturalna perspektywa postrzegania zjawiska pracy w ujęciu ewolucji koncepcji politycznych od klasycznego liberalizmu po współczesny libertarianizm
 • MICHAŁ JASKÓLSKI, Kilka uwag o naturze i problemach estetyki myśli politycznej
 • WŁODZIMIERZ KACZOROWSKI, Idzi Presiowski (1803–1853), autor pierwszego opracowania historiograficznego poświęconego staropolskiemu parlamentaryzmowi
 • RAFAŁ KANIA, Debata o praworządności ludowej w świetle Konstytucji PRL
 • KRZYSZTOF KAWALEC, Józef Piłsudski a życie polityczne Polski odrodzonej. Kilka uwag
 • MARCIN KAZIMIERCZUK, Wolność tworzenia związków zawodowych pracowników sektora publicznego
 • PIOTR KIMLA, Grzechy słabych w polityce
 • MAŁGORZATA KIWIOR-FILO, O osobliwościach włoskiego faszyzmu — refleksje na gruncie współczesnej włoskiej historiografii
 • JÓZEF KOREDCZUK, Faszyzacja życia codziennego małych miast na Śląsku w okresie międzywojennym na przykładzie Dyhernfurthu (Brzegu Dolnego)
 • MAREK KORNAT, Adolf Hitler jako dyplomata (w stosunkach z Polską)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter


  Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

  Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

  Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0