Prima Via. Wstępna nauka języka łacińskiego. Gramatyka

Aleksandra Krajczyk, Dorota Kubica
Wydanie: III poprawione
ISBN: 978-83-229-2943-8
Liczba stron: 76
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Cena: 21,00 PLN   

„Prima Via” to podręcznik łaciny o dość nietypowej formie: teksty, słówka, gramatyka i ćwiczenia umieszczone są w osobnych zeszytach. Podręcznik przeznaczony jest dla różnego typu lektoratów akademickich lub kursów licealnych począwszy od pełnego (wstępnego) kursu języka (3, 4 semestry w wymiarze 1.5 godziny tygodniowo), poprzez skrócony kurs roczny, aż do lektoratu 20-, 30-godzinnego.
W zależności od rodzaju kursu nauczyciel ma do wyboru zeszyt „Teksty” (pełny zakres gramatyki), „Teksty 2.0” (krótki kurs dwusemestralny), „Wprowadzenie” lub "Wprowadzenie 2.0"; do kompletu zaś: „Gramatykę” – pełny, rozszerzony wykład systemu języka, „Słownik. Sentencje” – o zakresie nieco szerszym niż potrzeby „Tekstów” oraz „Ćwiczenia” – zeszyt przeznaczony do pracy własnej ucznia/studenta.
Podręcznik zakłada kształcenie w zakresie słownictwa, gramatyki oraz składni zdania. Ponieważ treści zeszytów: „Teksty”, „Teksty 2.0”, „Wprowadzenie”, „Wprowadzenie 2.0” oraz sentencje oparte są w dużej mierze na autorach oryginalnych, podręcznik zachęca użytkownika do zapoznania się z realiami epoki antyku, obyczajem i mentalnością starożytnych.

 • Wstęp
 • Skróty
 • Alfabet
 • Wymowa
 • Akcent
 • Formy gramatyczne i odmiany
  • Czasowniki (wiadomości wstępne)

  • Formy podstawowe regularnego czasownika

  • Tematy czasownikowe

  • Koniugacje

  • Końcówki osobowe

  • Formy osobowe czasownika

  • Czasy tworzone od tematu praesentis

   • Indicativus praesentis
   • Indicativus imperfecti
   • Indicativus futuri I (primi)
   • Coniunctivus praesentis
   • Coniunctivus imperfecti
   • Imperativus praesentis (s. 17).
  • Czasy tworzone od tematu perfecti

   • Indicativus perfecti activi
   • Indicativus plusquamperfecti activi
   • Indicativus futuri II exacti activi
   • Coniunctivus perfecti activi
   • Coniunctivus plusquamperfecti activi
  • Czasy tworzone od tematu supini

   • Indicativus perfecti passivi
   • Indicativus plusquamperfecti passivi
   • Indicativus futuri II exacti passivi
   • Coniunctivus perfecti passivi
   • Coniunctivus plusquamperfecti passivi
  • Formy nieosobowe czasownika

   • Infinitivus
   • Participium
   • Gerundium (rzeczownik odczasownikowy)
   • Supinum
  • Czasowniki nieregularne

  • Wzór odmiany czasownika regularnego

  • Przyimki

  • Rzeczowniki i przymiotniki (wiadomości wstępne)

   • Nazwy przypadków z pytaniami
   • Formy podstawowe rzeczowników
   • Formy podstawowe przymiotników
   • I deklinacja
   • II deklinacja
   • III deklinacja
   • Przymiotniki III deklinacji
   • IV deklinacja
   • V deklinacja
   • Stopniowanie przymiotników
  • Przysłówki – tworzenie i stopniowanie

  • Zaimki

   • Zaimki wskazujące
   • Zaimek względny
   • Najczęściej występujące zaimki nieokreślone
   • Przymiotniki zaimkowe
   • Zaimki osobowe
   • Zaimek zwrotny
   • Zaimki dzierżawcze
  • Liczebniki

  • Składnia

  • Części zdania

  • Activum i passivum

  • Czasy

  • Tryby

  • Participium

   • Participium praesentis activi
   • Participium perfecti passivi
   • Participium futuri activi
   • Participium futuri passivi (gerundivum)
  • Supinum

  • Gerundium

  • Niektóre funkcje przypadków

   • Nominativus
   • Genetivus
   • Dativus
   • Accusativus
   • Ablativus
   • Składnia nazw miast
  • Accusativus cum infinitivo (ACI)

  • Nominativus cum infinitivo (NCI)

  • Ablativus absolutus

  • Consecutio temporum – następstwo czasów

  • Wybrane typy zdań podrzędnych

  • Coniugatio periphrastica activa

  • Coniugatio periphrastica passiva

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter