Prima Via. Wstępna nauka języka łacińskiego. Ćwiczenia

Aleksandra Krajczyk, Dorota Kubica
Wydanie: IV zmienione
ISBN: 978-83-229-3668-9
Liczba stron: 48
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Nakład wyczerpany

„Prima Via” to podręcznik łaciny o dość nietypowej formie: teksty, słówka, gramatyka i ćwiczenia umieszczone są w osobnych zeszytach. Podręcznik przeznaczony jest dla różnego typu lektoratów akademickich lub kursów licealnych począwszy od pełnego (wstępnego) kursu języka (3, 4 semestry w wymiarze 1.5 godziny tygodniowo), poprzez skrócony kurs roczny, aż do lektoratu 20-, 30-godzinnego.
W zależności od rodzaju kursu nauczyciel ma do wyboru zeszyt „Teksty” (pełny zakres gramatyki), „Teksty 2.0” (krótki kurs dwusemestralny), „Wprowadzenie” lub "Wprowadzenie 2.0"; do kompletu zaś: „Gramatykę” – pełny, rozszerzony wykład systemu języka, „Słownik. Sentencje” – o zakresie nieco szerszym niż potrzeby „Tekstów” oraz „Ćwiczenia” – zeszyt przeznaczony do pracy własnej ucznia/studenta.
Podręcznik zakłada kształcenie w zakresie słownictwa, gramatyki oraz składni zdania. Ponieważ treści zeszytów: „Teksty”, „Teksty 2.0”, „Wprowadzenie”, „Wprowadzenie 2.0” oraz sentencje oparte są w dużej mierze na autorach oryginalnych, podręcznik zachęca użytkownika do zapoznania się z realiami epoki antyku, obyczajem i mentalnością starożytnych.

 • Wstęp
 • Skróty
 • Rozpoznawanie koniugacji czasownika

 • Indicativus praesentis, imperfecti, futuri I activi

 • Deklinacja I. Przyimki

 • Deklinacja I, II. Przyimki

 • Dativus possessivus

 • Participium perfecti passivi

 • Participium futuri activi

 • Indicativus praesentis, imperfecti, futuri I passivi

 • Prosum, prodesse, profui. Possum, posse, potui

 • Składnia ACI

 • Zaimki wskazujące

 • Składnia nazw miejscowości

 • Deklinacja III

 • Participium praesentis activi

 • Zaimek względny qui, quae, quod

 • Indicativus perfecti, plusquamperfecti, futuri II activi

 • Infinitivus perfecti activi

 • Przysłówki

 • Coniunctivus w zdaniu niezależnym

 • Ut finale, ut obiectivum

 • Supinum

 • Consecutio temporum

 • Przegląd osobowych form czasownika

 • Przegląd deklinacji rzeczownika, przymiotnika i zaimka

 • Stopniowanie

 • Przegląd ACI, NCI we wszystkich czasach

 • Ablativus absolutus

 • Coniugatio periphrastica passiva

 • Repetitio

 • Słownik polsko-łaciński

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter