Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP w Lubiążu. Historia - stan zachowania - koncepcja rewitalizacji

Andrzej Kozieł (red.)
ISBN: 978-83-229-3159-2
Liczba stron: 668
Format: A4, oprawa twarda
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany

Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP w Lubiążu był niegdyś jednym z najcenniejszych dzieł sztuki w Europie Środkowej. W przestronnym wnętrzu kościoła można było podziwiać galerię kilkudziesięciu obrazów „śląskiego Apellesa” — Michaela Willmanna, tutaj stanęły także anielskie stalle Mathiasa Steinla. Jednak rok 1943 był początkiem dewastacji tego obiektu — wtedy to, ze względu na zagrożenie nalotami, podjęto decyzję o ewakuacji najcenniejszych zabytków. Elementy wyposażenia, które pozostały na miejscu, stały się z czasem przedmiotem dewastacji oraz grabieży. Najwięcej szkód powstało w latach 1945–1947, kiedy to opactwo znajdowało się pod administracją Armii Czerwonej.

Tom ten ma służyć pomocą w przywróceniu lubiąskiej świątyni jej dawnego wyposażenia i odbudowaniu jej kulturowego znaczenia. Główną część opracowania stanowi katalog obejmujący wszystkie zachowane dzieła sztuki, które po 1945 roku znajdowały się w klasztornym kościele. Każda nota katalogowa zawiera pełną informację o odnalezionych lubiąskich dziełach sztuki, określenie tematu przedstawienia, wymiary, technikę, materiał, aktualne miejsce przechowywania, historię, bibliografię a także ocenę obecnego stanu zachowania. Część katalogową poprzedzają eseje, które dopełniają noty katalogowe. Prezentują one architekturę, wystrój i wyposażenie kościoła klasztornego w Lubiążu w epokach średniowiecza i baroku. Przedstawiona została także historia konserwacji zabytków opactwa cystersów.

Wstęp (Andrzej Kozieł)

1. Eseje

Ewa Łużyniecka, Średniowieczna architektura kościoła klasztornego Wniebowzięcia NMP w Lubiążu

Romuald Kaczmarek, Średniowieczne elementy wyposażenia i wystroju kościoła klasztornego Wniebowzięcia NMP w Lubiążu. Próba rekonstrukcji

Jan Wrabec, Barokizacja architektury kościoła klasztornego Wniebowzięcia NMP w Lubiążu

Artur Kolbiarz, Andrzej Kozieł, Barokizacja wystroju i wyposażenia kościoła klasztornego Wniebowzięcia NMP w Lubiążu

Grzegorz Grajewski, Konserwacja zabytków opactwa Cystersów w Lubiążu do 1945 roku

Andrzej Kozieł, Losy wyposażenia i wystroju kościoła klasztornego Wniebowzięcia NMP w Lubiążu po 1943 roku

Adam Organisty, Małgorzata Wyrzykowska, Muzeum Willmanna, czyli „świątynia sztuki” w Lubiążu. Propozycje rewitalizacji kościoła klasztornego Wniebowzięcia NMP

2. Katalog

A. Detal architektoniczny

B. Malowidła ścienne i witraże

C. Portale i balustrady

D. Ołtarze

E. Ambona

F. Prospekt organowy

G. Stalle, loże opackie i konfesjonały

H. Kraty

I. Kandelabr

J. Obrazy

K. Rzeźby

L. Płyty nagrobkowe

M. Kaplica Książęca

N. Kaplica Loretańska

Bibliografia

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter