Bibliotekoznawstwo XXVII

Małgorzata Komza (red.)
ISSN: 0524-4471
Liczba stron: 152
Format B5, oprawa broszurowa

MAŁGORZATA GÓRALSKA, Postmodernistyczne refleksje bibliologiczne. Znaczenie prac Jacques’a Derridy dla badań nad książką

MAŁGORZATA KOMZA, Bibliologa spojrzenie na paryską Wystawę Światową w 1867 r.

BOŻENA KOREDCZUK, Zainteresowania bibliograficzne i bibliofilskie profesora historii prawa

Jana Wincentego Bandtkie-Stężyńskiego (1783–1846).

SYLWIA BIELAWSKA, Kultura książki powojennego Wałbrzycha (1945–1989). Stan, potrzeby

i możliwości badań

EWA REPUCHO, Estetyka zaangażowana. Rola „Poligrafiki” w podnoszeniu poziomu estetycznego polskiej produkcji wydawniczej w latach 1947–1956

MONIKA BARGIEL, Kilka uwag i sprostowań na temat życia Stanisława Ostoi-Chrostowskiego

(1900–1947)

ELŻBIETA JAMRÓZ-STOLARSKA, O książce ilustrowanej – rozważania i refleksje Bohdana Butenki

BOŻENA HOJKA, Ilustracje w ogólnych słownikach języka polskiego

MAŁGORZATA KORCZYŃSKA-DERKACZ, Jednodniówki jako typ dokumentów życia społecznego. Zarys problematyki badawczej

 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter