Wewnętrzne światło. Południowoniderlandzka rzeźba alabastrowa w Europie Środkowowschodniej

Aleksandra Lipińska
ISBN: 978-83-229-2889-9
Liczba stron: 580
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2007
Nakład wyczerpany

Książka ta poświęcona jest dziełom plastyki alabastrowej, powstałym od 2. ćwierci XVI do połowy wieku XVII w warsztatach Południowych Niderlandów. Trafiły one drogą importu artystycznego do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i zachowały się w tutejszych zbiorach muzealnych, kolekcjach prywatnych, wnętrzach kościelnych, a czasem jedynie na kartach archiwalnych opisów lub szkiców.

Podziękowania 
Wstęp 
CZĘŚĆ I. MATERIAŁOWY, STYLISTYCZNY I EKONOMICZNY KONTEKST  POŁUDNIOWONIDERLANDZKIEJ PLASTYKI ALABASTROWEJ 

 • Rozdział 1. Alabaster jako materiał rzeźby: przyczyny popularności i stosunek do surowca
  • Wykorzystanie alabastru w produkcji artystycznej do XVI w.
  • Alabaster w teorii i praktyce włoskiego renesansu
  • Kariera alabastru na północ od Alp
  • Popularyzacja alabastru jako materiału rzeźbiarskiego
  • Mowa materiału – mowa o materiale
 • Rozdział 2. Rzeźba niderlandzka od schyłku gotyku do wczesnego baroku (ze szczególnym uwzględnieniem plastyki alabastrowej)
  • Między gotykiem a renesansem
  • Między italianizmem a „stylem rodzimym”
  • Między renesansem a barokiem
  • Mechelen: od sztuki dworskiej do masowej produkcji rzemieślniczej
  • Podział specjalności rzeźbiarskich jako odzwierciedlenie struktury cechowej
 • Rozdział 3. Niderlandzki handel sztuką a drogi docierania południowoniderlandzkiej rzeźby alabastrowej do Europy Środkowo-Wschodniej
  • Rynek artystyczny w Niderlandach
  • Rozprzestrzenianie się południowoniderlandzkiej rzeźby alabastrowej w Europie Środkowo- Wschodniej w XVI i XVII w.
  • Alabastrowe dzieła na rynku antykwarycznym w XVIII i XIX w.

CZĘŚĆ II. PLASTYKA ALABASTROWA WE WNĘTRZACH KOŚCIELNYCH 

 • Rozdział 1. W służbie dynastii i zreformowanego Kościoła. Importy plastyki alabastrowej jako fundacje protestanckich dworów w Dreźnie i Berlinie
  • Adaptacje importów alabastrowych w kręgu Augusta Saskiego
  • Alabastrowy ołtarz berliński na tle fundacji artystycznych Joachima II
 • Rozdział 2. Ku ozdobie Domu Bożego i na wieczną pamiątkę. Importowane nastawy i reliefy zaadaptowane w epitafi ach protestanckich
  • Epitafium rodziny Loitzów w kościele Mariackim w Gdańsku
  • Epitafi a Weinlöba i Reichów w kościele pw. św. Mikołaja w Berlinie
  • Epitafi a w kościołach śląskich
 • Rozdział 3. Wyznanie wiary czy kwestia smaku? Importy plastyki alabastrowej zaadaptowane w dziełach fundowanych przez katolików 
  • Ołtarzyk w kościele parafialnym w Uchaniach
  • Ołtarz w kościele pw. Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu
  • Pomnik w kościele pw. św. Jakuba w Lubiążu

CZĘŚĆ III. PLASTYKA ALABASTROWA WE WNĘTRZACH ŚWIECKICH 

 • Rozdział 1. Kopie rzeźb antycznych i renesansowych
 • Rozdział 2. Reliefy portretowe
 • Rozdział 3. Plastyka o tematyce mitologicznej
 • Rozdział 4. Reliefy o tematyce religijnej
 • Rozdział 5. Zespoły plastyki alabastrowej we wnętrzach reprezentacyjnych

Zakończenie 
Aneksy źródłowe 
KATALOG 

 • I. Południowoniderlandzkie nastawy alabastrowe ok. 1550–1565
 • II. „Ołtarzyki domowe” ok. 1550–1600
 • III. Reliefy południowoniderlandzkie 1540–1650
  • Reliefy Mistrza Historii Dawida i Abigail
  • Reliefy mecheleńskie
 • IV. Obiekty porównawcze

Spis skrótów 
Albumy fotografii i rysunków 
Bibliografia 
Spis ilustracji 
Summary 
List of figures 
Indeks nazw miejscowych 
Indeks osób

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter