Język a Kultura 20. Tom jubileuszowy

Anna Dąbrowska (red.)
ISSN: 1232-9657
Liczba stron: 332
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2008
Nakład wyczerpany

Rzadko nadarza się okazja wydawania tomu jubileuszowego renomowanych serii, ponieważ same jubileusze nie są częste.

Okrągłe rocznice skłaniają do refleksji i podsumowań, kierując uwagę na dotychczasowe dokonania i potrzebę dalszych działań; prowokują do zastanowieniasię nad prowadzoną do tej pory działalnością i jej konsekwencjami. W przypadku konwersatoriów z cyklu Język  a  Kultura rozważania takie napawają optymizmem. (...) Tematyka tych konwersatoriów koncentrowała się na zagadnieniach szerokorozumianej lingwistyki kulturowej, co pozwalało na włączenie do spotkań nie tylko językoznawców, lecz także literaturoznawców, socjologów, filozofów i kulturoznawców. Dzięki temu zawsze dochodziło do prezentacji nowych pomysłów badawczych, podsumowań zakończonych badań i – co należy uznać za jeden z najważniejszych atutów konwersatoriów „Język a kultura” – niezwykle ciekawych dyskusji (...).

Tom  jubileuszowy  serii  Język  a  Kultura  jest  zbiorem  znakomitych  tekstów wybitnych  uczonych.  Cieszę  się,  że  w  ten  sposób  został  podsumowany  pewienetap badań.

 

Ze Wstępu

 • Wstęp, ANNA DĄBROWSKA
 • Powitanie, MICHAŁ SARNOWSKI
 • JERZY BARTMIŃSKI, Etnolingwistyka, lingwistyka kulturowa, lingwistyka antropologiczna?
 • JADWIGA PUZYNINA, Co się dzieje z prawdą dziś?
 • ANTONINA GRYBOSIOWA, Nowa jakość – nowa nazwa? (o nazwie inteligencja)
 • KAZIMIERZ OŻÓG, Zmiany we współczesnym języku polskim i ich kulturowe uwarunkowania
 • JADWIGA KOWALIKOWA, O wulgaryzacji i dewulgaryzacji we współczesnej polszczyźnie
 • MAŁGORZATA MARCJANIK, Wielkie zmiany przyjdą jutro. O przemianach w językowych obyczajach grzecznościowych
 • LARYSA PISAREK, Białoruskie formy adresatywne na tle polskich i rosyjskich
 • GRAŻYNA HABRAJSKA, Kategoria normatywności w analizie tekstu
 • ALEKSY AWDIEJEW, Gramatyka komunikacyjna: wybór jednostki operacyjnej
 • RENATA GRZEGORCZYKOWA, O tak zwanej reprezentatywnej funkcji języka w świetle nowszych badań psycholingwistycznych
 • RYSZARD TOKARSKI, Konotacja a problemy kategoryzacji
 • HALINA I TADEUSZ ZGÓŁKOWIE, Słowa źle obecne w polskiej leksykografi i po 1945 roku
 • ANNA DĄBROWSKA, Zmiany obszarów podlegających tabu we współczesnej kulturze
 • HANNA BURKHARDT, Kulturemy i ich miejsce w teorii przekładu
 • JOLANTA MAĆKIEWICZ, Jak mówimy o mówieniu, czyli językowy model komunikacji werbalnej
 • IWONA NOWAKOWSKA-KEMPNA, Uczucia – jakie są – każdy widzi
 • ANNA PAJDZIŃSKA, Językowy obraz świata a metafora artystyczna
 • IRENA KAMIŃSKA-SZMAJ, Język polityki na tle przemian kulturowych
 • ELŻBIETA LASKOWSKA, Wartościowanie w politycznej debacie medialnej
 • RENATA PRZYBYLSKA, Jak stworzyć typologię wystąpień publicznych polityków
 • EWA KOŁODZIEJEK, Człowiek i świat w języku subkultur
 • ANNA TYRPA, Językowy obraz świata w gwarach (przegląd dokonań)
 • MICHAŁ SARNOWSKI, Polsko-rosyjskie kontakty językowe i kulturowe. O niektórych fenomenach rosyjskiej historii w polskim dyskursie medialnym
 • Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter