Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w okręgu dolnośląsko-opolskim

Robert Alberski, Radosław Solarz (red.)
ISBN: 978-83-229-3187-5
Liczba stron: 176
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2011

Książka jest efektem pracy badawczej nad projektem zatytułowanym "Uwarunkowania kształtowania strategii wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku na przykładzie okręgu dolnośląsko-opolskiego”, który był kontynuacją badań prowadzonych przez zespół pracowników Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego podczas pierwszych wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku. Tym razem zainteresowania badaczy skupiły się przede wszystkim na działaniach strategicznych, podejmowanych przez rywalizujące w 2009 roku partie polityczne. Podstawowym celem prowadzonych w 2009 r. badań była analiza czynników wpływających na strategie wyborcze partii politycznych, biorących udział w wyborach. Autorzy skupili uwagę na wpływie prawa wyborczego do Parlamentu Europejskiego, pozycji partii na polskiej scenie politycznej, modelu partii oraz ich zasobów – szczególnie struktur terenowych, zasobów finansowych, bazy członkowskiej. Badaniu poddane zostały wzorce rekrutacji kandydatów do Parlamentu Europejskiego, modele kampanii wyborczych prowadzonych przez komitety, sposoby pozycjonowania oferty wyborczej.

Wstęp

Rozdział 1. Strategia polityczna i taktyka wyborcza

Rozdział 2. Wpływ systemu wyborczego na strategie wyborcze (Andrzej Antoszewski)

Rozdział 3. Strategie wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego a model organizacji partii (Robert Wiszniowski)

Rozdział 4. Strategia polityczna jako czynnik warunkujący kształt strategii wyborczej ugrupowań startujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku. Analiza relacji między komitetami wyborczymi (Dariusz Skrzypiński)

Rozdział 5. Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Wybrane aspekty (Joanna Kozierska)

Rozdział 6. Pozycjonowanie wyborczej oferty partii politycznych jako mechanizm strategiczny (Marzena Cichosz)

Rozdział 7. Mechanizmy rekrutacji kandydatów jako element strategii wyborczej (Radosław Solarz)

Rozdział 8. Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie (Robert Alberski)

Zakończenie

Aneks I

Aneks II

Wykaz źródeł

Spis tabel i rycin

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter