Opactwo Cystersów w Lubiążu i artyści

Andrzej Kozieł (red.)
ISBN: 978-83-229-2900-1
Liczba stron: 480
Format: B5, oprawa twarda
Nakład wyczerpany

"Opactwo Cystersów w Lubiążu i artyści" to zbiór 23 artykułów historyków sztuki, historyków, architektów, muzealników i konserwatorów z Polski, Słowacji i Niemiec, które dotyczą zarówno przeszłości klasztoru w Lubiążu, jak i twórców związanych z tym ośrodkiem. Książka stanowi pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej w Lubiążu ramach “Tygodnia Willmannowskiego” w 2006 roku.

Wstęp (ANDRZEJ KOZIEŁ)
Einleitung (ANDRZEJ KOZIEŁ)

EWA ŁUŻYNIECKA
Architektura opactwa lubiąskiego w średniowieczu. Przeobrażenia i znaczenie
Die Architektur der Leubuser Abtei im Mittelalter. Veränderungen und Bedeutung (Zusammenfassung)

ROMUALD KACZMAREK
Monumentalna Pieta z kościoła klasztornego w Lubiążu
Die monumentale Pieta aus der Leubuser Klosterkirche (Zusammenfassung)

DARIUSZ TABOR CR
Miniatorstwo lubiąskie pierwszej połowy XIV wieku
Die Leubuser Miniaturenkunst in der ersten Hälft e des 14. Jahrhunderts (Zusammenfassung)

JAN GROMADZKI
Kodeks lubiński i obrazowy żywot św. Jadwigi – uwagi na temat genezy
Der Lübener Kodex und das Leben der hl. Hedwig in Bildern – einige Bemerkungen zur Entstehung des Werkes (Zusammenfassung)

JAN WRABEC
Klasztor na rozdrożu
Ein Kloster am Kreuzweg (Zusammenfassung)

HENRYK DZIURLA
Harmonia sfer i złotych podziałów w kompozycji fasady opactwa lubiąskiego
Die Harmonie von Sphären und goldenen Schnitten in der Fassadenstruktur der Leubuser Abtei (Zusammenfassung)

ANDRZEJ JÓZEF BARANOWSKI
Kopułowe kaplice z czasów Michaela Willmanna w kościele Cystersów w Lubiążu
Kuppelkapellen aus der Zeit Michael Willmanns in der Zisterzienserkirche in Leubus (Zusammenfassung)

ALEKSANDRA LIPIŃSKA
Zagadkowa fundacja opata Freibergera, czyli o lubiąskim przypadku „recyklingu” alabastrowych reliefów
Die geheimnisvolle Stift ung des Abtes Freiberger oder Zum Leubuser Fall des „Recyclings“ von Alabasterreliefs (Zusammenfassung)

ARTUR KOLBIARZ
Lubiąski warsztat rzeźbiarski w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XVII wieku
Die Leubuser Bildhauerwerkstatt in der zweiten Hälft e der 70er Jahre des 17. Jahrhunderts (Zusammenfassung)

ADAM ORGANISTY, JÓZEF SKRABSKI
Rola i znaczenie projektów architektonicznych Matthiasa Steinla – przegląd dotychczasowych ustaleń, nowe spostrzeżenia
Zur Rolle und Bedeutung architektonischer Entwürfe von Matthias Steinl – ein Überblick über die bisherigen Feststellungen und die Darstellung neuer Erkenntnisse (Zusammenfassung)

ROMUALD NOWAK
Barokowy wystrój rzeźbiarski Kaplicy Książęcej – próba odtworzenia
Die barocke Plastikausstattung der Fürstenkapelle – ein Rekonstruktionsversuch (Zusammenfassung)

ANDRZEJ KOZIEŁ
„Doskonała szkoła malarstwa”, czyli słów kilka o zespole obrazów Michaela Willmanna z dawnego kościoła klasztornego Cystersów w Lubiążu
„Eine vollkommene Mahlerey-Schule“, oder Ein paar Worte über die Gemäldegruppe Michael Will manns aus der ehemaligen Zisterzienserklosterkirche in Leubus (Zusammenfassung

KS. STANISŁAW SZUPIEŃKO
Obraz Michaela Willmanna Anioł Stróż z kościoła parafi alnego Św. Jana Chrzciciela w Prochowicach
Michael Willmanns Gemälde Schutzengel aus der Pfarrkirche Johannes der Täufer in Parchwitz (Zusammenfassung)

KATARÍNA CHMELINOVÁ
Niekoľko otázok k jednému Bozku sv. Jozefa
Kilka pytań na temat Pocałunku św. Józefa (streszczenie)
Ein paar Fragen zum Kuss des hl. Josephus (Zusammenfassung)

ANDRZEJ KOZIEŁ
Willmann i barbarzyńcy, czyli słów kilka o dekoracji malarskiej stropów z dawnego pałacu opatów lubiąskich w Moczydlnicy Klasztornej
Willmann und die Barbaren, oder Ein paar Worte zur malerischen Deckendekoration des ehemaligen Schlosses der Leubuser Äbte in Mönchmotschelnitz (Zusammenfassung)

RAINER SACHS
Nieznane informacje źródłowe o Michaelu Leopoldzie Willmannie Starszym i jego rodzinie
Unbekannte Quelleninformationen über Michael Leopold Willmann den Älteren und seine Familie (Zusammenfassung)

BEATA LEJMAN
„Feminizm” programu treściowego Sali Książęcej
Zum „Feminismus“ des Inhaltsprogramms des Fürstensaales (Zusammenfassung)

MATEUSZ KAPUSTKA
Cystersi na Marsie. Fragment z heroicznej historii lubiąskiego opactwa i obrazowa retoryka doby kontrreformacji
Die Zisterzienser auf dem Mars. Ein Ausschnitt aus der heroischen Geschichte der Leubuser Abtei und die Bildrhetorik des gegenreformatorischen Zeitalters (Zusammenfassung)

BOGUSŁAW CZECHOWICZ
L jak Lubiąż. Interpretacyjny spacer przez areał i dzieje opactwa
L wie Leubus. Ein Interpretationsspaziergang durch das Areal und die Abteigeschichte (Zusammenfassung)

JAN WRABEC, FABIOLA SWITALLA
Kościół parafialny Św. Walentego w Lubiążu
Leubuser Valentins-Pfarrkirche (Zusammenfassung)

ANNA JEZIERSKA
Ikonografi a barokowego opactwa Cystersów w Lubiążu
Ikonografi e der barocken Zisterzienserabtei in Leubus (Zusammenfassung)

GRAŻYNA SCHULZE-GŁAZIK
Konserwacja malowidła Philippa Christiana Bentuma w bibliotece klasztornej w opactwie pocysterskim w Lubiążu
Die Konservierung des Gemäldes Philipp Christian Bentums in der Klosterbibliothek der ehemaligen Zisterzienserabtei in Leubus (Zusammenfassung)

KAZIMIERZ SZTARBAŁŁO
Dramatyczna przeszłość obrazów Michaela Willmanna z kościoła klasztornego w Lubiążu…, a co z przyszłością?
Die dramatische Vergangenheit Michael Willmanns Gemälden aus der Klosterkirche Leubus... was ist mit der Zukunft ? (Zusammenfassung)

MAŁGORZATA WYRZYKOWSKA
Propozycje reintegracji wnętrza kościoła klasztornego w Lubiążu w kontekście rewitalizacji przestrzeni sakralnych na Śląsku
Die Vorschläge für die Reintegration des Innenraumes in der Klosterkirche Leubus im Kontext der Revitalisierung der Sakralräume in Schlesien (Zusammenfassung)

PAWEŁ SKRZYWANEK
Czy Lubiąż można uratować...?
Kann Leubus gerettet werden...? (Zusammenfassung)
Spis ilustracji

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter