Opactwo Cystersów w Lubiążu i artyści

Andrzej Kozieł (red.)
ISBN: 978-83-229-2900-1
Liczba stron: 480
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2008
Nakład wyczerpany

"Opactwo Cystersów w Lubiążu i artyści" to zbiór 23 artykułów historyków sztuki, historyków, architektów, muzealników i konserwatorów z Polski, Słowacji i Niemiec, które dotyczą zarówno przeszłości klasztoru w Lubiążu, jak i twórców związanych z tym ośrodkiem. Książka stanowi pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej w Lubiążu ramach “Tygodnia Willmannowskiego” w 2006 roku.

 • Wstęp (ANDRZEJ KOZIEŁ)
 • Einleitung (ANDRZEJ KOZIEŁ)
 • EWA ŁUŻYNIECKA, Architektura opactwa lubiąskiego w średniowieczu. Przeobrażenia i znaczenie / Die Architektur der Leubuser Abtei im Mittelalter. Veränderungen und Bedeutung (Zusammenfassung)
 • ROMUALD KACZMAREK, Monumentalna Pieta z kościoła klasztornego w Lubiążu / Die monumentale Pieta aus der Leubuser Klosterkirche (Zusammenfassung)
 • DARIUSZ TABOR CR, Miniatorstwo lubiąskie pierwszej połowy XIV wieku / Die Leubuser Miniaturenkunst in der ersten Hälft e des 14. Jahrhunderts (Zusammenfassung)
 • JAN GROMADZKI, Kodeks lubiński i obrazowy żywot św. Jadwigi – uwagi na temat genezy / Der Lübener Kodex und das Leben der hl. Hedwig in Bildern – einige Bemerkungen zur Entstehung des Werkes (Zusammenfassung)
 • JAN WRABEC, Klasztor na rozdrożu / Ein Kloster am Kreuzweg (Zusammenfassung)
 • HENRYK DZIURLA, Harmonia sfer i złotych podziałów w kompozycji fasady opactwa lubiąskiego / Die Harmonie von Sphären und goldenen Schnitten in der Fassadenstruktur der Leubuser Abtei (Zusammenfassung)
 • ANDRZEJ JÓZEF BARANOWSKI, Kopułowe kaplice z czasów Michaela Willmanna w kościele Cystersów w Lubiążu / Kuppelkapellen aus der Zeit Michael Willmanns in der Zisterzienserkirche in Leubus (Zusammenfassung)
 • ALEKSANDRA LIPIŃSKA, Zagadkowa fundacja opata Freibergera, czyli o lubiąskim przypadku „recyklingu” alabastrowych reliefów / Die geheimnisvolle Stift ung des Abtes Freiberger oder Zum Leubuser Fall des „Recyclings“ von Alabasterreliefs (Zusammenfassung)
 • ARTUR KOLBIARZ, Lubiąski warsztat rzeźbiarski w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XVII wieku / Die Leubuser Bildhauerwerkstatt in der zweiten Hälft e der 70er Jahre des 17. Jahrhunderts (Zusammenfassung)
 • ADAM ORGANISTY, JÓZEF SKRABSKI, Rola i znaczenie projektów architektonicznych Matthiasa Steinla – przegląd dotychczasowych ustaleń, nowe spostrzeżenia  / Zur Rolle und Bedeutung architektonischer Entwürfe von Matthias Steinl – ein Überblick über die bisherigen Feststellungen und die Darstellung neuer Erkenntnisse (Zusammenfassung)
 • ROMUALD NOWAK, Barokowy wystrój rzeźbiarski Kaplicy Książęcej – próba odtworzenia / Die barocke Plastikausstattung der Fürstenkapelle – ein Rekonstruktionsversuch (Zusammenfassung)
 • ANDRZEJ KOZIEŁ, „Doskonała szkoła malarstwa”, czyli słów kilka o zespole obrazów Michaela Willmanna z dawnego kościoła klasztornego Cystersów w Lubiążu / „Eine vollkommene Mahlerey-Schule“, oder Ein paar Worte über die Gemäldegruppe Michael Will manns aus der ehemaligen Zisterzienserklosterkirche in Leubus (Zusammenfassung
 • KS. STANISŁAW SZUPIEŃKO, Obraz Michaela Willmanna Anioł Stróż z kościoła parafi alnego Św. Jana Chrzciciela w Prochowicach / Michael Willmanns Gemälde Schutzengel aus der Pfarrkirche Johannes der Täufer in Parchwitz (Zusammenfassung)
 • KATARÍNA CHMELINOVÁ, Niekoľko otázok k jednému Bozku sv. Jozefa / Kilka pytań na temat Pocałunku św. Józefa (streszczenie) / Ein paar Fragen zum Kuss des hl. Josephus (Zusammenfassung)
 • ANDRZEJ KOZIEŁ, Willmann i barbarzyńcy, czyli słów kilka o dekoracji malarskiej stropów z dawnego pałacu opatów lubiąskich w Moczydlnicy Klasztornej / Willmann und die Barbaren, oder Ein paar Worte zur malerischen Deckendekoration des ehemaligen Schlosses der Leubuser Äbte in Mönchmotschelnitz (Zusammenfassung)
 • RAINER SACHS, Nieznane informacje źródłowe o Michaelu Leopoldzie Willmannie Starszym i jego rodzinie  / Unbekannte Quelleninformationen über Michael Leopold Willmann den Älteren und seine Familie (Zusammenfassung)
 • BEATA LEJMAN, „Feminizm” programu treściowego Sali Książęcej / Zum „Feminismus“ des Inhaltsprogramms des Fürstensaales (Zusammenfassung)
 • MATEUSZ KAPUSTKA, Cystersi na Marsie. Fragment z heroicznej historii lubiąskiego opactwa i obrazowa retoryka doby kontrreformacji / Die Zisterzienser auf dem Mars. Ein Ausschnitt aus der heroischen Geschichte der Leubuser Abtei und die Bildrhetorik des gegenreformatorischen Zeitalters (Zusammenfassung)
 • BOGUSŁAW CZECHOWICZ, L jak Lubiąż. Interpretacyjny spacer przez areał i dzieje opactwa / L wie Leubus. Ein Interpretationsspaziergang durch das Areal und die Abteigeschichte (Zusammenfassung)
 • JAN WRABEC, FABIOLA SWITALLA, Kościół parafialny Św. Walentego w Lubiążu / Leubuser Valentins-Pfarrkirche (Zusammenfassung)
 • ANNA JEZIERSKA, Ikonografi a barokowego opactwa Cystersów w Lubiążu / Ikonografi e der barocken Zisterzienserabtei in Leubus (Zusammenfassung)
 • GRAŻYNA SCHULZE-GŁAZIK, Konserwacja malowidła Philippa Christiana Bentuma w bibliotece klasztornej w opactwie pocysterskim w Lubiążu / Die Konservierung des Gemäldes Philipp Christian Bentums in der Klosterbibliothek der ehemaligen Zisterzienserabtei in Leubus (Zusammenfassung)
 • KAZIMIERZ SZTARBAŁŁO, Dramatyczna przeszłość obrazów Michaela Willmanna z kościoła klasztornego w Lubiążu…, a co z przyszłością? / Die dramatische Vergangenheit Michael Willmanns Gemälden aus der Klosterkirche Leubus... was ist mit der Zukunft ? (Zusammenfassung)
 • MAŁGORZATA WYRZYKOWSKA, Propozycje reintegracji wnętrza kościoła klasztornego w Lubiążu w kontekście rewitalizacji przestrzeni sakralnych na Śląsku / Die Vorschläge für die Reintegration des Innenraumes in der Klosterkirche Leubus im Kontext der Revitalisierung der Sakralräume in Schlesien (Zusammenfassung)
 • PAWEŁ SKRZYWANEK, Czy Lubiąż można uratować...? / Kann Leubus gerettet werden...? (Zusammenfassung)

Spis ilustracji

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter