Ekonomia 15. Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji

Leon Olszewski (red.)
ISBN: 978-83-229-2903-2
Liczba stron: 296
Format B5, oprawa broszurowa

Słowo wstępne
Determinanty zmian w gospodarce światowej

Leon Olszewski, Regulacja gospodarki światowej

Zdzisław W. Puślecki, World Trade Organisation (WTO) and the issues of further reductions of international trade barriers in the condition of globalisation

Nina Slanevskaya, The bond of justice

Constanţa Popescu, Constantin Popescu, La durabilité telle qu’elle apparaît dans la relation entre le systeme socio-économique et le capital naturel

Alain Nurbel, Avantages compétitifs et frontieres de la fi rme multinationale: nouvelles réfl exions liées a l’économie de la connaissance

Małgorzata Wachowska, Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozprzestrzeniania się wiedzy, oceniane na podstawie zmian w produktywności czynników wytwórczych
Uwarunkowania mikro- i makroekonomiczne działalności gospodarczej

Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz, Kraj jako marka handlowa

Beata Sieńko, Znaczenie przejścia na euro z punktu widzenia polityki pieniężnej realizowanej w Polsce

Urszula Banaszczak-Soroka, Zorganizowany rynek kapitałowy elementem systemu finansowego

Katarzyna Murawiak, Synergia jako element warunkujący konkurencyjność MSP funkcjonujących w klastrze

Anna Ćwiąkała-Małys, Problem dyscypliny finansów publicznych w państwowej szkole wyższej. Zarys prawny

Irena Kin-Dittmann, Handel elektroniczny w Polsce

Renata Raszewska-Skałecka, Rola organizacji pozarządowych w działalności gospodarczej na przykładzie fundacji

Maciej Kucharski, Wskaźnik korporacyjności – ujęcie dla rynku producentów samochodów
Prawne aspekty zmian w działalności podmiotów gospodarczych

Krzysztof Biernacki, Transakcje sekurytyzacji aktywów w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju

Małgorzata Sieradzka, Nieuczciwa reklama jako przykład czynu nieuczciwej konkurencji

Elżbieta Stańczyk, Piotr Stańczyk, Przypadek rynku wartości negatywnych

Marcin Czerniec, Ewolucja podatku od spadków i darowizn z punktu widzenia celów ekonomicznych

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter