Ekonomia 15. Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji

Leon Olszewski (red.)
ISSN: 2084-4093
Liczba stron: 296
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2007
Nakład wyczerpany

Niniejszy  tom  zawiera  opracowania,  w  których  autorzy  przedstawiają  problemy  dostosowań podmiotów  gospodarczych  do  dynamicznie  zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych gospodarek narodowych. Aspekty ekonomiczne ,polityczne, prawne procesów globalizacji na różnych poziomach działalności gospodarczej pozwalają na pełniejsze zrozumienie złożoności uwarunkowań, w jakich działają mikro- i makropodmioty ekonomiczne.

 

Ze Słowa wstępnego

 • Słowo wstępne

Determinanty zmian w gospodarce światowej

 • Leon Olszewski, Regulacja gospodarki światowej
 • Zdzisław W. Puślecki, World Trade Organisation (WTO) and the issues of further reductions of international trade barriers in the condition of globalisation
 • Nina Slanevskaya, The bond of justice
 • Constanţa Popescu, Constantin Popescu, La durabilité telle qu’elle apparaît dans la relation entre le systeme socio-économique et le capital naturel
 • Alain Nurbel, Avantages compétitifs et frontieres de la fi rme multinationale: nouvelles réfl exions liées a l’économie de la connaissance
 • Małgorzata Wachowska, Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozprzestrzeniania się wiedzy, oceniane na podstawie zmian w produktywności czynników wytwórczych

Uwarunkowania mikro- i makroekonomiczne działalności gospodarczej

 • Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz, Kraj jako marka handlowa
 • Beata Sieńko, Znaczenie przejścia na euro z punktu widzenia polityki pieniężnej realizowanej w Polsce
 • Urszula Banaszczak-Soroka, Zorganizowany rynek kapitałowy elementem systemu finansowego
 • Katarzyna Murawiak, Synergia jako element warunkujący konkurencyjność MSP funkcjonujących w klastrze
 • Anna Ćwiąkała-Małys, Problem dyscypliny finansów publicznych w państwowej szkole wyższej. Zarys prawny
 • Irena Kin-Dittmann, Handel elektroniczny w Polsce
 • Renata Raszewska-Skałecka, Rola organizacji pozarządowych w działalności gospodarczej na przykładzie fundacji
 • Maciej Kucharski, Wskaźnik korporacyjności – ujęcie dla rynku producentów samochodów

Prawne aspekty zmian w działalności podmiotów gospodarczych

 • Krzysztof Biernacki, Transakcje sekurytyzacji aktywów w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju
 • Małgorzata Sieradzka, Nieuczciwa reklama jako przykład czynu nieuczciwej konkurencji
 • Elżbieta Stańczyk, Piotr Stańczyk, Przypadek rynku wartości negatywnych
 • Marcin Czerniec, Ewolucja podatku od spadków i darowizn z punktu widzenia celów ekonomicznych

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter