Prace Literackie XLVII

Marian Ursel (red.)
ISSN: 0079-4767
Liczba stron: 260
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2007
Nakład wyczerpany

„Prace Literackie” są czasopismem o profilu literaturoznawczym uwzględniającym szerokie konteksty interpretacyjne literatury polskiej, zarówno te intertekstualne i teoretyczne, jak i wpisujące się w proces historycznoliteracki. Na łamach pisma publikowali i publikują swe rozprawy badacze starszego pokolenia o znanych nazwiskach, jak i młodsi, a także debiutujący naukowo poloniści, doktoranci. Abstrakty artykułów opublikowanych w "Pracach Literackich" znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci, a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, jak również w Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie.

 • WITOLD WOJTOWICZ, Spes in Te. O Odach napoleońskich Kajetana Koźmiana
 • MARIAN PACHOLAK, Pośród filomackich darów dla szkoły powiatowej w Kownie. Edycje warszawskie
 • OLGA TARANEK,„Poeto, fiat lux!” (O ponadtekstowej ironii Beniowskiego Juliusza Słowackiego)
 • EWELINA WYSZYŃSKA, Korespondencja sztuk w twórczości Juliusza Słowackiego. Rekonesans badawczy
 • EWA GRZĘDA,Drugi pogrzeb Juliusza Słowackiego w wybranych utworach poetów polskich
 • MAŁGORZATA STOCHMAL, Brat Jan, czyli współudział generała Jana Skrzyneckiego w sprawie Andrzeja Towiańskiego
 • MAŁGORZATA ŁOBOZ, Bałtyckie impresje Wincentego Pola
 • HENRYK GRADKOWSKI, Krasiński w podręczniku Manfreda Kridla
 • ALEKSANDRA KLIM, Religijne sposoby doświadczania czasu w twórczości Tadeusza Micińskiego
 • MAGDALENA JONCA, Pippi, Sokrates i Kierkegaard..., Kubuś Puchatek, Platon i Hegel... (O kilku quasi-filozoficznych interpretacjach literatury dziecięcej)
 • EMIL PASIERSKI, Ocalenie a Wojna i wiosna. Rzecz o pewnym węźle psychicznym (wstępne rozpoznanie)
 • NATALIA MIKOŁAJCZYK-WOJCIECHOWSKA, Symfonia rzeczy. Funkcje opisu przedmiotów w prozie Stefana Chwina
 • WOJCIECH BROWARNY, Dylematy literatury polskiej po 1989 roku
 • Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter