Roczniki Biblioteczne LIV

Anna Żbikowska-Migoń (red.)
ISSN: 0080-3626
Liczba stron: 284
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany

Wrocławskiego „Roczniki Biblioteczne”, których 54. już numer wyszedł w tym roku, są z upływem lat coraz ciekawsze. Na blisko 300 stronach, wypełnionych wedle jedynej możliwej w tej formule pana Tuwimowej koncepcji, nazwanej przezeń uczenie „cicer cum caule”, znalazło się tym razem pięć artykułów, sześć studiów materiałowych i tyleż recenzji.

Na szersze czytelnicze zainteresowanie mogą liczyć w zasadzie wszystkie zamieszczone tu artykuły: Andrzeja Dróżdża, Antonio Possevino (SJ) i jego rozprawa Cultura ingeniorum (1598) o wychowaniu młodzieży z dala od druków zakazanych; Jakuba Jakubowskiego rozważania o XVIII-wiecznej książce naukowej na podstawie Jakuba Teodora Kleina Historia piscium naturalis (Gedani 1740-1749); Krzysztofa Pawlika, Sekularyzacja pruska bibliotek fundacji kościelnych w Nysie; Marii Konopki – o kulturotwórczej roli lwowskich wypożyczalni książek, funkcjonujących przy tamtejszych księgarniach w II połowie XIX wieku; wreszcie Bogumiły Staniów, Rola książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1956. Fakty, opinie, komentarze.

W dziale „Materiały” na pewno warto zwrócić uwagę na tekst Mieczysławy Adrianek, Rola bibliotek szkolnych w popularyzowaniu literatury niemieckiej w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, Ewy Wójcik analizę zawodowych kontaktów i metod współpracy z klientami jednego z lwowskich XIX-wiecznych antykwariuszy (Zygmunta Igla) oraz piękne wspomnienie Andrzeja Mężyńskiego i Jacka Wiesiołowskiego o profesorze Ryszardzie Marciniaku – „bibliotekarzu i historyku doskonałym”.

Wśród recenzji szczególnie godne polecenia są omówienia pracy L.H. Reynoldsa i N.G. Wilsona, Skrybowie i uczeni. O tym, w jaki sposób antyczne teksty literackie przetrwały do naszych czasów, oraz zbioru Pasja książki. Studia poświęcone pamięci profesora Janusza Dunina, pod redakcją J. Ladoruckiego i M. Rzadkowolskiej.

I. Artykuły

 • Andrzej Dróżdż, Antonio Possevino (SJ) i jego rozprawa Cultura ingeniorum (1598) o wychowywaniu młodzieży z dala od druków zakazanych
 • Jakub Jakubowski, Z dziejów książki naukowej w XVIII wieku. Analiza kompozycji przestrzenno-obrazowej Jakuba Teodora Kleina Historia piscium naturalis (Gedani 1740–1749)
 • Krzysztof Pawlik, Sekularyzacja pruska bibliotek fundacji kościelnych w Nysie
 • Maria Konopka, Kulturotwórcza rola lwowskich wypożyczalni książek czynnych przy księgarniach w drugiej połowie XIX wieku
 • Bogumiła Staniów, Rola książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945–1956. Fakty, opinie, komentarze

II. Materiały

 • Kamila Szymańska, Życzenia noworoczne parafii luterańskich Leszna i Śmigla z lat 1670–1790. Przyczynek do dziejów literatury okolicznościowej i obyczajowości mieszczańskiej w południowo-zachodniej Wielkopolsce
 • Mieczysława Adrianek, Rola bibliotek szkolnych w popularyzowaniu literatury niemieckiej w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim
 • Ewa Wójcik, Zawodowe kontakty lwowskiego antykwariusza Zygmunta Igla w świetle zachowanych źródeł archiwalnych
 • Jerzy Krawczyk, Spiridion Wukadinović. Przyczynek do dziejów kształcenia bibliotekarzy na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1920–1923
 • Andrzej Mężyński, Jacek Wiesiołowski, Ryszard Marciniak (1939–2009) — bibliotekarz i historyk doskonały
 • Hanna Łaskarzewska, Współpraca polskich i ukraińskich środowisk bibliotekarskich z problemami roszczeń w tle. Raport z lat 1990–2010

III. Recenzje i przeglądy

 • Franca Petrucci Nardelli, Legatura e scrittura. Testi celati, messaggi velati, annunci palesi, Città di Castello: 2007 (Jerzy Kaliszuk )
 • Leighton Durham Reynolds, Nigel Guy Wilson, Skrybowie i uczeni. O tym, w jaki sposób antyczne teksty literackie przetrwały do naszych czasów. Przeł. Paweł Majewski, Warszawa 2008 (Teresa Szostek)
 • Pasja książki. Studia poświęcone pamięci profesora Janusza Dunina. Pod red. Jacka Ladoruckiego i Magdaleny Rzadkowolskiej, Łódź 2009 (Marta Skalska-Zlat)
 • Bibliotheken in der NS-Zeit. Provenienzforschung und Bibliotheksgeschichte. Hrsg. Stefan Alker, Christina Köstner, Markus Stumpf, Göttingen 2008 (Krzysztof Migoń)
 • Laure Adler, Stefan Bollmann, Les femmes qui lisent sont dangereuses, Paris 2006 (Agnieszka Wandel)
 • Jiří Trávniček, Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize, Brno 2008 (Renata Aleksandrowicz, Bogumiła Staniów)

IV. Kronika

 • Rozstrzygnięcie konkursu na prace naukowe w ramach projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” (Krzysztof Szelong)
 • Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2009 (red.)
 • Książki nadesłane

V. Nekrologi

 • Tadeusz Frączyk (9 XII 1920–16 IX 2009) (Jerzy Starnawski)
 • Jadwiga Andrzejewska (20 XI 1923–24 I 2010) (Zofia Gaca-Dąbrowska)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter