Książka kucharska jako tekst

Waldemar Żarski
ISBN: 978-83-229-2901-8
Liczba stron: 240
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2008
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

W książce opisana jest struktura książki kucharskiej jako zbioru przepisów kulinarnych, uporządkowanych według przyjętych kryteriów i pełniących określone funkcje komunikacyjne. Omówiono również zagadnienia lingwistyki tekstu, a zwłaszcza typologii tekstów użytkowych, do których należy książka kucharska.

Wstęp

 • Cel pracy, układ, źródła i zakres materiału
 • Pojęcia podstawowe – sztuka kulinarna i dyskurs kulinarny
 • Stan badań nad językiem kulinarnym

Rozdział I. Książka kucharska jako tekst kultury

 • Naturalny i kulturowy wymiar jedzenia
 • Książka kucharska – przeszłość i teraźniejszość
 • Z dziejów sztuki kulinarnej
 • Sztuka kulinarna w Polsce

Rozdział II. Tekst, typ, gatunek

 • Wybrane zagadnienia lingwistyki i typologii tekstu
  • Ewolucja pojęcia tekstu
  • Źródła genologii lingwistycznej
 • Lingwistyka gatunku
  • Ustalenia terminologiczne
  • Gatunki tekstu w języku potocznym
 • Teksty użytkowe
  • Funkcje tekstów użytkowych

Rozdział III. Książka kucharska jako tekst

 • Tytuły książek kucharskich
  • Forma tytułu
  • Tytuł jako jednostka paratekstowa
  • Funkcje komunikacyjne tytułu
  • Czy tytuł jest nazwą własną?
  • Nazwy własne w tytułach książek kucharskich
  • Klasyfi kacja formalna tytułów książek kucharskich
 • Wstępy do książek kucharskich
  • Wstęp jako paratekst
  • Nadawca i odbiorca wstępu
  • Funkcje wstępu
 • Przepis kulinarny
  • Znaczenie słowa przepis, recepta
  • Socjolekt, technolekt, minilekt
  • Ikoniczność przepisu
  • Struktura przepisu kulinarnego
   • Tytuł
   • Składniki i surowce
   • Sposób wykonania
   • Osobliwości składniowe przepisów
   • Akty mowy w przepisie kulinarnym
   • Czas i sukcesywność czynności w przepisach
   • Analiza semantyczna czasowników kulinarnych
   • Struktura tematyczno-rematyczna przepisu
 • Spis treści w książkach kucharskich

Zakończenie
Bibliografia
Książki kucharskie wykorzystane w pracy
Literatura przedmiotowa
Summary
Indeks osobowy

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter