Prace Geologiczno-Mineralogiczne LXXVI

Dariusz Krzyszkowski (red.)
ISSN: 0525-4132
Liczba stron: 112
Format: A4, oprawa broszurowa
Nakład wyczerpany

DARIUSZ KRZYSZKOWSKI, JERZY A. CZERWONKA, Cechy mineralogiczno-petrograficzne oraz litostratygrafia osadów glacjalnych i interglacjalnych w rejonie Augustowa, północno-wschodnia Polska

DARIUSZ KRZYSZKOWSKI, JERZY A. CZERWONKA, Budowa geologiczna czwartorzędu okolic Czarnkowa i Ujścia nad Notecią ze szczególnym uwzględnieniem pozycji stratygraficznej glin lodowcowych

KRZYSZTOF URBAŃSKI, Litostratygrafia glin zwałowych na obszarze Wysoczyzny Lubuskiej (Polska Zachodnia)

ANNA KOWALSKA, Osady glacigeniczne w Kotlinie Kłodzkiej, Sudety

CONTENTS

DARIUSZ KRZYSZKOWSKI, JERZY A. CZERWONKA, Lithostratigraphy and mineralogical-petrographical features of glacial and interglacial deposits near Augustów, northeastern Poland

DARIUSZ KRZYSZKOWSKI, JERZY A. CZERWONKA, Geological structure of Quaternary in the region of Czarnków and Ujście on the Noteć with particular regard to stratigraphic position of till

KRZYSZTOF URBAŃSKI, Till lithostratigraphy in the Lubuskie Upland (western Poland)

ANNA KOWALSKA, Glacigenic sediments in the Kłodzko region, the Sudetian Mountains, SW Poland

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter