Wrocławskie Studia Wschodnie 11 (2007)

Antoni Kuczyński (red.)
ISSN: 1429-4168
Liczba stron: 264
Format B5, oprawa broszurowa

Artykuły
MARIUSZ CHROSTEK, Droga przez mękę czy atrakcyjna podróż? Obrazy wędrówki na Sybir w literaturze i we wspomnieniach dziewiętnastowiecznych zesłańców
SWIETŁANA A. MULINA, Zesłańcy – uczestnicy powstania styczniowego i ich udział w rolniczym zagospodarowaniu Syberii
RENATA W. OPŁAKAŃSKA, Polacy w służbie państwowej na Syberii Zachodniej w XIX wieku
GALINA I. DUDAREC, WŁADYSŁAW M. ŁATYSZEW, Kolekcje botaniczne Bronisława Piłsudskiego
TADEUSZ BRZEZIŃSKI, Problemy medyczne ewakuacji polskiej ludności cywilnej z ZSRR do Iranu
BOGDAN HORBAL, Łemkowie w Rosji 1915–1919 na tle exodusu rusofi lskiej ludności Galicji i ruchu karpatoruskiego
MAŁGORZATA PRZENIOSŁO, Włodzimierz Stożek (1883–1941) – matematyk, profesor Politechniki Lwowskiej
Miscellanea
MAŁGORZATA RUCHNIEWICZ, Wspomnienia Sybiraków. Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu (część IV)
JAN TRYNKOWSKI, Listy Agatona Gillera z Syberii
LIDIA MICHALSKA-BRACHA, Listy Agatona Gillera w zbiorach lwowskich
DARIUSZ MISZEWSKI, List do rządu RP w Londynie z 30 października 1940 r. Adama Ronikiera o położeniu geopolitycznym Polski po jej czwartym rozbiorze przez Niemcy i ZSRR w 1939 r.
Recenzje
I.N. NIKULINA, Rieligija i politiczeskije ssylnyje Zapadnoj Sibiri w XIX w. (20-je – pierwaja połowina 70-ch godow), Barnauł 2004 (Wiesław Caban)
W. CABAN, Z Orenburga do Paryża. Bronisław Zaleski 1820–1880, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2006 (Andrzej Zieliński)
PIOTR BILIŃSKI, Moszyńscy. Studium z dziejów łoniowskiej linii rodu w XIX wieku, Uniwersytet Jagielloński – Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2006 (Zbigniew J. Wójcik)
REDA GRIŠKAITE, Mykolas Balinskis: kova del Istorijos?, „Eugrimas”, Vilnius 2005 (Zbigniew J. Wójcik)
MICHAŁ SIEWRUK, Wilniana z Syberią w tle. Powieść biograficzno-wspomnieniowa, Wydawnictwo Polskie w Wilnie, Wilno 2006, Biblioteka „Magazynu Wileńskiego” (Zbigniew J. Wójcik)
Z dziejów Polaków w Kazachstanie 1936–1956. Zbiór dokumentów z Archiwum Prezydenta Republiki Kazachstanu, oprac. J.M. Gorbunowa, A.S. Zułkaszewa i M.U. Maskijew, Warszawa 2006 (Stanisław Ciesielski)
CZESŁAW RAJCA, Głód na Ukrainie, Lublin–Toronto 2005 (Mieczysław Wieliczko)
Kronika
Sympozjum historyczne w X rocznicę wznowienia studiów w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Lwowskiej 26–28 października 2006 r. (Mieczysław Wieliczko)
Dziedzictwo polskie za Uralem (Stefania Skowron-Markowska)
Wystawa Mistyka dawnych krzyży litewskich we wrocławskim Muzeum Etnograficznym (Stefania Skowron-Markowska)
Dzieje Polaków w Tomsku i na Syberii Zachodniej. Wrocławska konferencja 11–13 czerwca 2007 r. (Stefania Skowron-Markowska)
Wspomnienie o Januszu Przewłockim (1927–2007) (Edward Duchnowski, Antoni Kuczyński)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter