Obraz Polski i Polaków w prasie i literaturze Niemieckiej Republiki Demokratycznej w okresie powstania Solidarności i stanu wojennego

Dariusz Wojtaszyn
ISBN: 978-83-229-2886-0
Liczba stron: 260
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2007
Nakład wyczerpany

Celem niniejszej monografi i jest próba, przynajmniej częściowego, wypełnienia tej luki poprzez przedstawienie obrazu Polski i Polaków we wschodnioniemieckiej prasie oraz literaturze w bardzo trudnym dla Polski okresie powstawania i działalności związku zawodowego Solidarność oraz stanu wojennego. Wizerunek danego kraju kształtowany jest bowiem przez historię i współczesność, pozostaje pod wpływem stereotypów, głęboko zakorzenionych w kulturze i tradycji, a także obrazów i informacji przekazywanych przez media, na czele z prasą codzienną, która niejednokrotnie spełnia zadania opiniotwórcze. Natomiast odbicie tak skonstruowanego wizerunku najpełniej uwidacznia się w literaturze.

 

Ze Wstępu

Wstęp
1. Główne determinanty kształtowania się wizerunku Polski i Polaków w NRD

 • Tworzenie się wyobrażeń na temat Polski i Polaków w społeczeństwie wschodnioniemieckim
 • Obraz Polski w NRD w latach 1949–1979

2. NRD wobec wydarzeń w Polsce w latach 1980–1982

 • Stosunek władz NRD wobec powstania i działalności Solidarności oraz wprowadzenia stanu wojennego
 • Wizerunek Polski i Polaków w społeczeństwie NRD w latach 1980–1982

3. Wizerunek Polski i Polaków we wschodnioniemieckiej prasie

 • Zainteresowanie wschodnioniemieckiej prasy wydarzeniami w Polsce – analiza kwantytatywna
 • Obraz Polski i Polaków w prasie NRD w okresie działania Solidarności
  • Pierwsza faza istnienia i działania Solidarności
  • Rozkwit polskiego ruchu opozycyjnego
  • Na drodze do konfrontacji i stanu wojennego
  • Analiza zastosowanych sformułowań i określeń
 • Obraz Polski i Polaków w prasie NRD w okresie stanu wojennego
  • Początkowy okres stanu wojennego
  • Zmniejszanie się zainteresowania wydarzeniami w Polsce
  • Analiza zastosowanych sformułowań i określeń

4. Literatura NRD wobec wydarzeń w Polsce

 • Tematyka polska w literaturze NRD przed 1980 rokiem
 • Wizerunek Polski i Polaków w oficjalnych publikacjach NRD w latach 1980–1990
  • Postawa wschodnioniemieckich pisarzy wobec wydarzeń w Polsce
  • Różnice kulturowe, polska mentalność narodowa – nowe spojrzenie na Polskę
  • Wyzwolenie od balastu historii
 • Wizerunek Polski i Polaków w niezależnej literaturze wschodnioniemieckiej w latach 1980–1990
  • Historia niezależnych publikacji wschodnioniemieckich
  • Motywy polskie w niezależnych publikacjach literackich NRD

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz skrótów
Spis tabel
Indeks nazwisk
Zusammenfassung

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter