Studia Geograficzne 80. Przemiany środowiska przyrodniczego w Sudetach Wschodnich w warunkach antropopresji

Agnieszka Latocha
ISBN: 978-83-229-2885-1
Liczba stron: 216
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2007
Nakład wyczerpany

Studia Geograficzne prezentują publikacje, w których przedstawiane są wyniki badań naukowych pracowników Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Wrocławskiego. W serii tej publikowane są głównie rozprawy doktorskie, habilitacyjne oraz inne monografie naukowe, podsumowujące dorobek w danej dziedzinie naukowej. Publikacje skierowane są głównie do odbiorców reprezentujących środowiska naukowe, tak akademickie, jak i branżowe.

1. Wstęp
2. Wprowadzenie
3. Teren badań
3.1. Lokalizacja i opis fizycznogeograficzny
3.2. Warunki klimatyczne
3.3. Elementy budowy geologicznej
4. Zmiany ludnościowe i gospodarcze w Sudetach w okresie historycznym i ich wpływ na zmiany środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ziemi kłodzkiej
4.1. Zmiany osadniczo-ekonomiczne na Dolnym Śląsku i w Sudetach – rys historyczny
4.2. Rozwój osadnictwa i gospodarki w Sudetach a zmiany środowiska przyrodniczego
4.3. Geomorfologiczne przejawy antropopresji
5. Rys historyczny obszaru badań szczegółowych
5.1. Zlewnia Lutego Potoku
5.2. Zlewnia Konradowskiego Potoku
5.3. Zlewnia górnej Nysy Kłodzkiej
6. Zmiany użytkowania ziemi i pokrywy roślinnej badanych zlewni
6.1. Kształtowanie granicy rolno-leśnej w czasach historycznych
6.2. Przyrost powierzchni leśnych
6.3. Charakterystyka jakościowa wtórnej sukcesji roślinnej na tereny porolne
7. Bezpośredni zapis działalności człowieka w rzeźbie terenu
7.1. Formy antropogeniczne
7.2. Stan przetrwania form antropogenicznych w rzeźbie terenu
8. Funkcjonowanie systemu morfogenetycznego stokowo-dolinnego w warunkach antropopresji
8.1. Transformacja systemu stokowego
8.2. Transformacja systemu dolinnego
8.3. Powiązanie systemu stokowego i dolinnego
9. Fazy rozwoju systemu stokowo-dolinnego w Sudetach Wschodnich
10. Potencjalne kierunki rozwoju krajobrazu Sudetów Wschodnich
11. Podsumowanie
12. Bibliografia
Załączniki
Spis rycin
Spis fotografii
Spis tabel
Summary

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter