Zasoby wód podziemnych Ziemi Kłodzkiej

Tomasz Olichwer
ISBN: 978-83-229-2887-5
Liczba stron: 80
Format: B5, oprawa broszurowa
Nakład wyczerpany

Streszczenie
Wstęp
1. Warunki naturalne obszaru badań
1.1. Położenie geograficzne i  ukształtowanie powierzchni
1.2. Sieć hydrograficzna
1.3. Wybrane elementy klimatu
1.4. Charakterystyka geologiczna obszaru badań
1.4.1. Geologia kopuły orlicko-śnieżnickiej
1.4.2. Geologia kredowego rowu górnej Nysy Kłodzkiej
1.4.3. Osady czwartorzędu
2. Charakterystyka hydrogeologiczna
2.1. Historia badań hydrogeologicznych
2.2. Wody podziemne w  osadach czwartorzędowych
2.3. Wody podziemne w  osadach kredy
2.4. Wody podziemne na obszarze występowania skał krystalicznych
3. Zasoby wód podziemnych w  obszarze badań
3.1. Wiadomości ogólne
3.2. Zasoby dynamiczne w  zlewniach cząstkowych Nysy Kłodzkiej (na podstawie badań własnych)
3.3. Zasoby dynamiczne obliczone metodami hydrologicznymi
3.4. Zasoby dynamiczne wód podziemnych piętra kredowego
3.5. Zasoby dynamiczne wód podziemnych w  dolinach rzecznych obszaru badań
4. Wyniki badań w  eksperymentalnej zlewni Małej Bystrzycy
4.1. Wiadomości ogólne
4.2. Krenologia
4.3. Zasoby dynamiczne Małej Bystrzycy
4.4. Charaker fizykochemiczny wód zlewni Małej Bystrzycy
4.4.1. Lokalizacja
4.4.2. Omówienie wyników
4.5. Parametry hydrogeologiczne skał zbiornikowych zlewni Małej Bystrzycy
4.5.1. Porowatość efektywna
4.5.2. Odsączalność
4.5.3. Współczynnik filtracji
5. Model hydrogeologiczny rynny czwartorzędowej w rejonie Kłodzka
5.1. Wstęp
5.2. Warunki hydrogeologiczne obszaru modelowanego
5.3. Konstrukcja modelu
5.4. Wyniki badań modelowych
Wnioski
Literatura
Summary

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter