Zasoby wód podziemnych Ziemi Kłodzkiej

Tomasz Olichwer
ISBN: 978-83-229-2887-5
Liczba stron: 80
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2007
Nakład wyczerpany

W niniejszej publikacji przedstawiono metody oceny zasobów wód podziemnych: hydrologiczne, hydrogeologiczne i modelowania matematycznego. Omówienie zastosowania tych metod poprzedzono opisem warunków geologicznych i przyrodniczych obszarów górskich i przedgórskich na przykładzie Kotliny Kłodzkiej i jej otoczenia. Zastosowane metody pozwalają na dyskusję metodyczną oceny zasobów wód podziemnych. Głównym zadaniem pracy jest obliczenie i zestawienie zasobów wód podziemnych w obszarach o zróżnicowanych właściwościach kolektorskich (hydrogeologicznych).

 • Streszczenie
 • Wstęp

1. Warunki naturalne obszaru badań

 • Położenie geograficzne i  ukształtowanie powierzchni
 • Sieć hydrograficzna
 • Wybrane elementy klimatu
 • Charakterystyka geologiczna obszaru badań
  • Geologia kopuły orlicko-śnieżnickiej
  • Geologia kredowego rowu górnej Nysy Kłodzkiej
  • Osady czwartorzędu

2. Charakterystyka hydrogeologiczna

 • Historia badań hydrogeologicznych
 • Wody podziemne w  osadach czwartorzędowych
 • Wody podziemne w  osadach kredy
 • Wody podziemne na obszarze występowania skał krystalicznych

3. Zasoby wód podziemnych w  obszarze badań

 • Wiadomości ogólne
 • Zasoby dynamiczne w  zlewniach cząstkowych Nysy Kłodzkiej (na podstawie badań własnych)
 • Zasoby dynamiczne obliczone metodami hydrologicznymi
 • Zasoby dynamiczne wód podziemnych piętra kredowego
 • Zasoby dynamiczne wód podziemnych w  dolinach rzecznych obszaru badań

4. Wyniki badań w  eksperymentalnej zlewni Małej Bystrzycy

 • Wiadomości ogólne
 • Krenologia
 • Zasoby dynamiczne Małej Bystrzycy
 • Charaker fizykochemiczny wód zlewni Małej Bystrzycy
  • Lokalizacja
  • Omówienie wyników
 • Parametry hydrogeologiczne skał zbiornikowych zlewni Małej Bystrzycy
  • Porowatość efektywna
  • Odsączalność
  • Współczynnik filtracji

5. Model hydrogeologiczny rynny czwartorzędowej w rejonie Kłodzka

 • Wstęp
 • Warunki hydrogeologiczne obszaru modelowanego
 • Konstrukcja modelu
 • Wyniki badań modelowych

Wnioski
Literatura
Summary

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter