Historia Śląska

Marek Czapliński, Elżbieta Kaszuba, Gabriela Wąs, Rościsław Żerelik
Wydanie: II poprawione
ISBN: 978-83-229-2872-1
Liczba stron: 716
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2011
Nakład wyczerpany

Historia Śląska jest publikacją, która po raz pierwszy całościowo obejmuje dzieje Śląska począwszy od czasów średniowiecza po koniec ubiegłego stulecia.
Przedstawiony obraz przeszłości Śląska odpowiada wynikom najnowszych badań zarówno polskich, jak i niemieckich. Walory książki podnosi ciekawy materiał ilustracyjny oraz indeks imion i nazwisk.
Publikacja adresowana jest do tych, których interesuje barwna i ciekawa przeszłość tego regionu, a zwłaszcza do studentów, nauczycieli i uczniów.
Autorami książki są pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego. Okres średniowiecza przedstawił prof. Rościsław Żerelik, autor i współautor kilku opracowań dotyczących historii miast śląskich; czasy nowożytne opisała dr Gabriela Wąs, autorka licznych pozycji z dziejów zakonów i reformacji; lata 1806-1945 opisał prof. Marek Czapliński, autor i współautor prac z zakresu politycznych i społecznych dziejów Śląska; historią najnowszą zajęła się dr Elżbieta Kaszuba, autorka książki o propagandzie powojennej oraz współautorka kilku prac z dziejów miast śląskich.

Do Czytelnika
Przedmowa do drugiego wydania
ROŚCISŁAW ŻERELIK: Dzieje Śląska do 1526 roku

 • Nazwa i obszar Śląska
 • Śląsk w pradziejach
 • Śląsk w okresie przedpiastowskim
 • Śląsk w monarchii piastowskiej (990–1138)
 • W okresie rozbicia dzielnicowego (1138–1335)
 • Dzieje Śląska w latach 1335–1526

GABRIELA WĄS: Dzieje Śląska od 1526 do 1806 roku

 • Śląsk we władaniu Habsburgów
 • Śląsk pod panowaniem pruskim

MAREK CZAPLIŃSKI: Dzieje Śląska od 1806 do 1945 roku

 • Śląsk od wojen napoleońskich i reform pruskich do Wiosny Ludów (1806–1850)
 • Śląsk w 2. połowie XIX i na początku XX w. (1851–1918)
 • Śląsk od pierwszej po koniec drugiej wojny światowej (1918–1945)

ELŻBIETA KASZUBA: Dzieje Śląska po 1945 roku

 • Odbudowa i utrwalanie władzy (1945–1948)
 • Stalinizm (1948–1956)
 • Lata Gomułki – oddechu i straconych szans (1956–1970)
 • Dekada „gospodarza z Katowic” (1970–1980)
 • Dekada konfrontacji i oczekiwania (1980–1989)
 • Śląsk w III RP (od 1989 r.)

Aneks
Przypisy
Bibliografia (wybór)
Spis ilustracji
Spis map
Indeks imion i nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter