Roczniki Biblioteczne LI

Anna Żbikowska-Migoń (red.)
ISSN: 0080-3626
Liczba stron: 364
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2007
Nakład wyczerpany

Kolejny, 51 tom „Roczników Bibliotecznych” jest dedykowany pamięci Aleksandra Birkenmajera - wybitnego historyka nauki, bibliologa, bibliotekarza, w czterdziestą rocznicę śmierci.

I. ARTYKUŁY

 1. Henryk BUŁHAK, Bibliografia konstytucji sejmowych XVII wieku w Polsce Kazimierza Budzyka w ocenie Aleksandra Birkenmajera
 2. Aleksander BIRKENMAJER, Ocena książki Prof. Kazimierza Budzyka pt. Bibliografia konstytucji sejmowych XVII wieku w Polsce
 3. Barbara BIEŃKOWSKA, Autorytet Mistrza. Wspomnienie o Profesorze Aleksandrze Birkenmajerze w czterdziestolecie śmierci
 4. Grzegorz FULARA, Ewa MALICKA, Spuścizna po Aleksandrze Birkenmajerze w Bibliotece Jagiellońskiej
 5. Edward RÓŻYCKI, Stanisław Parwus starszy, introligator lwowski XVI wieku
 6. Paulina BUCHWALD-PELCOWA, Garść okruchów z dziejów staropolskiej bibliografii
 7. Hanna WIDACKA, Mit o królowej Wandzie w grafice XVI–XIX wieku
 8. Elżbieta POKORZYŃSKA, Sztuka introligatorska w Warszawie w I połowie XIX wieku
 9. Ewa BARTOCHOWSKA, Księga czarownicy, czyli kilka uwag o I secreti de la Signora Isabella Cortese
 10. Jolanta DZIENIAKOWSKA, Biblioteka Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (1917–1939)
 11. Ryszard NOWICKI, Rezultaty działalności Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w Szczecinie w latach 1947–1950
 12. Katarzyna WODNIAK, Udział tygodnika „Przyjaciółka” w upowszechnianiu czytelnictwa masowego w powojennym 40-leciu

II. MATERIAŁY

 1. Małgorzata MIREK, Jacek Idzi Przybylski jako prefekt Biblioteki Szkoły Głównej Koronnej w Krakowie
 2. Wojciech Janusz BARANOWSKI, Polski „plagiat” amerykańskiego podręcznika fryzjerskiego z 1935 roku. Przyczynek do historii polskiego ruchu wydawniczego w okresie międzywojennym
 3. Tomasz KRUSZEWSKI, Tendencje rozwojowe biblioterapii w niemieckim obszarze językowym w XXI wieku

III. RECENZJE I PRZEGLĄDY

 1. E. Bagłajewska-Miglus, R. Berg, Polnisch: Wörterbuch für Bibliotheken: Deutsch- Polnisch, Polnisch-Deutsch, Wiesbaden 2006 (Elżbieta Herden)
 2. Informacja naukowa: rozwój, metody, organizacja, red. Z. Żmigrodzki, W. Babik, D. Pietruch-Reizes, Warszawa 2006 (Maria Próchnicka)
 3. „Bunzlausche Monatsschrift zum Nutzen und Vergnügen” (1774–1806, 1811–1813, 1816–1818). Bibliografia zawartości czasopisma, Wrocław 2006 (Lucyna Harc)
 4. B. Koredczuk, Początki teorii bibliologii. „Dictionnaire raisonné de bibliologie” (1802–1804) Gabriela Etienne’a Peignota. Analiza i recepcja, Wrocław 2005 (Jerzy W. Zawisza)
 5. J. Kostecki, M. Rowicka, Granice wolności słowa w zaborze rosyjskim w latach 1865–1904. Wykaz publikacji polskojęzycznych zakwestionowanych oraz dopuszczonych do obiegu przez carską cenzurę zagraniczną, T. 1–3, Warszawa 2006 (Anna Żbikowska- -Migoń)
 6. Kulturgeschichte Schlesiens in der Frühen Neuzeit. Hrsg. von Klaus Garber, Tübingen 2005 (Julian Fercz)
 7. R. Nowicki, Działalność Aleksandra Birkenmajera na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych. Ziemie zachodniej i północnej Polski w latach 1945–1947, Poznań 2006 ( Franciszek Mincer )
 8. J. Wojciechowski, Biblioteczna wartość naddana, Kraków 2006 (Henryk Hollender)

IV. KRONIKA

 1. Bibliologia a warsztat badawczy nauk humanistycznych i społecznych. I Ogólnopolska Konferencja zorganizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 16–17 stycznia 2007 (Bożena Koredczuk)
 2. Jubileusz 50-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław, 8–9 grudnia 2006 r.) (Redakcja)
 3. Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2006 (Redakcja)

V. NEKROLOGI

 1. Jiří Cejpek (20 II 1928 – 26 XII 2005) (Anna Čabrunová)
 2. Maria Prokopowicz (24 III 1916 – 2 IV 2006) (Andrzej Spóz, Włodzimierz Pigła)
 3. Maria Krynicka (7 VIII 1920 – 28 VI 2006) (Janina Skorupska-Szarlej)
 4. Józef Wojakowski (6 IX 1939 – 11 VIII 2006) (Barbara Bieńkowska)
 5. Ewa Truskolaska (11 IX 1938 – 23 IX 2006) (Maria Cubrzyńska-Leonarczyk)
 6. Jadwiga Rudnicka (7 X 1916 – 25 IV 2006). Bibliografia prac Jadwigi Rudnickiej (Jerzy Starnawski)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter