Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 9

Marcin Winiarski (red.)
ISSN: 1733-5779
Liczba stron: 116
Format B5, oprawa broszurowa 
Rok wydania: 2011

Artykuły zawarte w 9. tomie „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” powstały na podstawie referatów wygłoszonych w dniach 3–4 grudnia 2010 roku podczas VIII Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej pt. Gospodarka światowa, przedsiębiorstwo, konsument. Tendencje rozwoju gospodarki światowej. Młodzi naukowcy poruszyli m.in. problem koncepcji informatora w dobrej wierze, zagadnienie roli klastrów w rozwoju gospodarczym czy wzrostu popytu na ubezpieczenia na życie. W konferencji aktywny udział wzięli również studenci Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, z którym Naukowe Koło Ekonomistów UWr współpracuje już od wielu lat.

 

Wstęp

Łukasz Gajewski, Rynki prognostyczne i ich zastosowanie w gospodarce światowej

Krzysztof Zajączkowski, Internacjonalizacja rynków kapitałowych krajów Europy Środkowo Wschodniej jako czynnik rozwoju gospodarki

Sławomir Wójcik, Kierunki zmian sektora bankowego

Mateusz Mirowski, Kierunki zarządzania wiedzą. Nowe formy organizacji oparte na wiedzy

Beata Graczyk, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii poziomu rozwoju gospodarczego w wybranych państwach świata

Agata Łoboda, Wzrost gospodarczy a kształtowanie się popytu na ubezpieczenia na życie na

przykładzie wybranych państw świata

Alkmena Darczuk, Anna Łokuciejewska, Rola klastrów w rozwoju gospodarczym. NutriBioMed: studium przypadku

Joanna Król, Znaczenie dla Polski koncepcji informatora w dobrej wierze

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter