Miasta podwójne i wielokrotne w średniowiecznej Europie

Marek Słoń
ISBN: 978-83-229-3096-0
Liczba stron: 742
Format: A5, oprawa twarda z obwolutą
Rok wydania: 2011
Nakład wyczerpany

Niniejsza książka jest pierwszą próbą opisania fenomenu średniowiecznego miasta komunalnego, które żyło własnym życiem: podejmowało decyzje, działało, rozwijało się, ściągało osadników, gromadziło bogactwo, ożywiało gospodarkę kraju. Te silniejsze budowały i rozbudowywały obwarowania, tworzyły sieć dyplomatycznych powiązań, skrzętnie zabiegały o rozszerzenie swoich przywilejów. Była to gra o władzę, wpływy i majątek, której przyświecały różne intencje. Autor książki od początku swojej pracy naukowej zajmuje się dziejami miasta i jego religijności, w ostatnich latach stara się włączyć do swoich badań również refleksję nad przestrzenią i szeroką perspektywę europejską.

WSTĘP

I. WPROWADZENIE

 • Pojęcie miasta
 • Język wykładu
 • Zakres tematyczny pracy
 • Identyfikacja miast podwójnych i wielokrotnych
 • Stan badań
 • Podziękowania

II. PROWANSJA I LANGWEDOCJA

 • Uwagi wstępne
  • Odrębna droga rozwoju
  • Układ treści
  • Specyfika terminologii
 • Podział instytucjonalny
  • Arles
  • Tuluza
  • Marsylia
 • Podział urbanistyczny
  • Aix-en-Provence
  • Carcassonne
 • Podział urbanistyczny i instytucjonalny
  • Narbona
  • Rodez
 • Geneza podziału
  • Topografia i warunki naturalne
  • Różnice gospodarcze i społeczne
  • Jurysdykcja i własność
  • Lokalni seniorzy
  • Geneza podziału urbanistycznego
 • Geneza unifikacji
  • Siły hamujące proces zjednoczenia
  • Tożsamość i aspiracje „miast w miastach”
  • Konflikty między gminami
  • Inicjatywa zjednoczenia
  • Siły wyższe – Królestwo Francji i monarchia andegaweńska
  • Władze municypalne i zniesienie podziałów urbanistycznych
 • Wnioski końcowe
 • Limoges
 • Pampeluna

III. EUROPA ŚRODKOWA: SPECYFIKA REGIONALNA I FUNKCJONALNA, PRZEBIEG PROCESU LOKACYJNEGO

 • Narodziny miasta podwójnego i wielokrotnego w Europie Środkowej
  • Rzekomy początek: osady flamandzkie w Brunszwiku i Hildesheim
  • Hamburg i Brandenburg
  • Hagen i Neustadt w Brunszwiku
  • Magdeburg
 • Miasta różnych panów
  • Różnorodność rozwiązań
  • Przyczyny lokacji
  • Między stagnacją a konfrontacją
 • Nowe miasta tkackie
  • Początki towarowej produkcji tkackiej w Europie Środkowej
  • Wrocław
  • Getynga
  • Świdnica
  • Głogów
  • Racibórz
  • Schyłek miast tkackich
  • Nowe Miasto Toruń, Neustadt Salzwedel i królewiecki Lipnik – gminy tkaczy?
  • Nowe Miasto Lemgo a początki lokalnego tkactwa
  • Podsumowanie
 • Nowe miasta Meklemburgii i Pomorza Przedniego, czyli o lokacji w kilku etapach
  • Stan badań
  • Lokacja Starego Miasta
  • Lokacja Nowego Miasta
  • Rozszerzenie Starego Miasta
  • Unifikacja zespołu miejskiego
  • Podsumowanie
 • Miasta podwójne w Brandenburgii
  • Lokacje nowomiejskie
  • Relacje między gminami
  • Polityka margrabiów wobec miast podwójnych
 • Czechy
  • Gminy praskie w XIII wieku
  • Hradczany
  • Lokacja Nowego Miasta
  • Unie i podziały Starego i Nowego Miasta
  • Tożsamość wspólnoty nowomiejskiej
  • Wyszehrad: syndrom miasta wielokrotnego
  • Naśladownictwo Wyszehradu: Litomyśl
  • Dlaczego tylko Praga i Litomyśl?
  • Český Krumlov, rzekome miasto podwójne
 • Pruskie gminy nowomiejskie w polityce wielkich miast i Zakonu
  • Aspekt fiskalny lokacji nowomiejskich
  • Braniewo 1394–1398
  • Nowe Miasto zakładane z inicjatywy i na potrzeby Starego?
  • Nowe Miasto jako narzędzie kontroli nad Starym
  • Konflikty wewnętrzne
 • Lokacje nowomiejskie w procesie konsolidacji czternastowiecznej monarchii i rozbudowy jej stolicy
  • Kraków 1305–1333?
  • Królewiec
  • Kassel
  • Kraków 1334–1366
  • Praga
  • Budapeszt?
  • Drezno
  • Warszawa
  • Podsumowanie
 • Przyczółek mostowy
  • Deutz koło Kolonii
  • Stadtamhof koło Ratyzbony
  • Neustadt Kassel
  • Mała Bazylea
  • Altendresden
  • Aspekt polityczny
  • IUkład urbanistyczny
 • Relokacja Starego Miasta
  • Okoliczności zaniku pierwotnej gminy
  • Czynniki miastotwórcze w opuszczonej osadzie
  • Przesłanki lokacji odrębnego miasta
 • Przepołowiona gmina
  • Haigerloch
  • Głogów
  • Góra i Bytom
 • Rozprzestrzenianie się modelu miasta podwójnego i wielokrotnego
  • Do roku 1240
  • Środkowe Niemcy po roku 1240
  • Europa Środkowa po roku 1240
  • Zanik miast podwójnych: lokacje nieudane, osady zniszczone, unie i inkorporacje
  • Podsumowanie

IV. EUROPA ŚRODKOWA: W STRONĘ SYNTEZY

 • Przebieg i przyczyny lokacji nowomiejskich
  • Stan badań: potrzeba rewizji
  • Aspekt gospodarczy
  • Aspekt polityczny
  • Aspekt prestiżowy i religijny
  • Koszty bezpośrednie i pośrednie
  • Alternatywa: rozszerzenie Starego Miasta
  • Rola zasadźcy i warunki powodzenia lokacji
  • Przebieg lokacji
  • Podsumowanie: ku genezie rozkładu przestrzennego miast podwójnych i wielokrotnych
 • Relacje między gminami w obrębie aglomeracji
  • Nazwy gmin
  • Obwarowania, sieć dróg i hydrografia
  • Specjalizacja gospodarcza: staromiejski handel i nowomiejskie rzemiosło
  • Organizacja cechowa
  • Pochodzenie osadników i migracja między gminami
  • Stosunek do pana gruntowego i władzy terytorialnej
  • Stare Miasto jako zwierzchnik Nowego?
  • Konflikty między gminami
 • Struktury kościelne Nowego Miasta
 • Tożsamość wspólnoty nowomiejskiej
 • Zjednoczenie miasta
  • Droga do integracji
  • Związek gmin
  • Akt zjednoczenia
  • Ślady dawnych podziałów
 • Podsumowanie
  • Wyniki
  • Ograniczenia
  • Perspektywy

Toponim nova civitas / Neustadt w Rzeszy Niemieckiej

Lista miast, gmin nowomiejskich, ich oryginalnych nazw i planów

Plany miast

Bibliografia

Summary

Indeks rzeczowy

Indeks geograficzny i osobowy

Spis i legenda map

Spis tabel

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter