W krysztale i w płomieniu. Studia i szkice o dramacie i teatrze. Tom 1 i 2

Dobrochna Ratajczakowa
ISBN: 978-83-229-2775-5
Liczba stron: 1541 (2 tomy)
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2006
Nakład wyczerpany
Cena: 23,00 PLN   

Książka W krysztale i w płomieniu zawiera rozprawy, artykuły i szkice o dramacie i teatrze z lat 1972 - 2006. Tom pierwszy, dzielony na pięć działów, zawiera prace teoretyczno-historyczne pisane z dramatyczno- teatralnej perspektywy i rozprawy z dziejów ulubionych przez autorkę gatunków... Tom drugi zawiera oprócz zbioru interpretacji poszczególnych dramatów studia o kulturze teatralnej i teatrze jako instytucji, a także teksty o sztuce aktorskiej oraz portrety znanych krytyków teatralnych.

TOM I
 • Elżbieta Kalemba-Kasprzak - Przedmowa
 • O sobie [odpowiedź na jubileuszową ankietę "Pamiętnika Literackiego"]

I. Z dramatyczno-teatralnej perspektywy

 • Romans po ślubie
 • Teatrologia i dramatologia
 • Dawne i nowe
 • Jaka historia teatru potrzebna jest polskiej teatrologii?
 • Teatralność i sceniczność
 • Sługa dwóch panów: dwoisty żywot dramatu
 • Dramat z dramatem
 • Nowy, wspaniały (?) świat

Ujawnione w metaforze

 • Początek, czyli nie tylko o kwestii czasu
 • Drogocenny mit tragedii
 • Uśmiech kota z Cheshire
 • W krysztale i w płomieniu. Kilka uwag o wywiedzionych z epiki bohaterach romantycznego dramatu i teatru
 • Kwiat róży i główka kapusty - refleksje nie tylko o funkcji tematu w dramacie
 • W labiryncie
 • Bajka o winie i wodzie. Kilka uwag o muzyce, dramacie i teatrze
 • Trzecia wartość i teatr
 • Galerie Lafayette albo o sztuce interpretacji

II. O komedii i farsie - ogólnie i szczególnie

 • Światoobraz komedii. Podłoże gatunku i jego przemiany
 • Projekt scenicznego ukształtowania słowa w komedii czasów stanisławowskich
 • Szkoła jednoaktówki w teatrze polskim lat 1800-1830
 • O pozytywnym stylu tzw. pozytywistycznej komedii
 • Komedia w epoce Młodej Polski
 • Nie tylko o farsie
 • Farsa mieszczańska a relacje międzytekstowe
 • Kilka uwag o parodii w dawnym teatrze
 • O dramatach przepolszczonych
 • Polskie Szkoły żon

Fredro albo o niejednoznaczności

 • Fredro albo o niejednoznaczności
 • Pierwsza komedia Aleksandra Fredry
 • Świat Fredrowskich jednoaktówek
 • Komedie Aleksandra Fredry a komediopisarstwo polskie XIX wieku

III. Tematy i motywy

 • Szarlatan i teatr
 • Krzesła Moliera i Krzesła Ionesco. Szkic niesceniczny w trzech aktach
 • Jedzenie na scenie czyli o gatunkowych determinantach charakteru i znaczeń biesiad dramatyczno-teatralnych
 • Od Szewskiego święta do pogrzebu szewca
 • Dramat i quinta essentia, piąty Żywioł świata
 • Maska amazonki
 • Przestrzeń domu w dramacie i teatrze
 • Idea i obraz
 • Lwów w dramacie polskim XVIII, XIX i XX wieku

IV. O operze i operetce

 • "Styl polski" w teatrze lat trzydziestych XIX wieku
 • Zarys tła do portretu Stanisława Moniuszki
 • Inspiracje literackie w twórczości operowej i operetkowej Stanisława Moniuszki
 • Karol Szymanowski pisze operetkę
 • ... [o erotyzmie w operze ]

V. Drugie skrzydło. O dramacie i teatrze emigracyjnym

 • Teatralna Odyseja: o twórczości scenicznej Drugiej Emigracji
 • Światło duszy i lampy rozumu
 • Silva w teatrze i teatr Silvy
 • Ekologia i emigracja

 TOM II


I. Czytanie dramatów

 • Czytać – widzieć – wiedzieć
 • Komedia omyłek Williama Szekspira
 • Burza Williama Szekspira
 • Doktor lubelski – francusko-polska farsa w stylu włoskim
 • Polski Hamlet czyli Bitwa nad Mozgawą
 • Kościuszko pod Racławicami Anczyca – arcydzieło patriotycznej sceny popularnej
 • „Małe Zwierciadło” Cypriana Norwida
 • Nie do obrony?
 • Jeszcze trzy grosze o Weselu
 • Historia i gnoza. Tadeusz Miciński Termopile polskie
 • Gra w życie. Marian Hemar Dwaj panowie B.
 • Wysocki Władysława Zawistowskiego
 • Zbombardowani Sarah Kane – czyli porozmawiajmy o wzniosłości
O Mickiewiczu i Słowackim     
 • Noc i dzień w trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza
 • „Zamknijcie drzwi od kaplicy...”
 • Arcydzieło biedermeieru?
 • Słowacki teatralny
 • Horsztyński Słowackiego: historia, chaos, dramat
 • Wóz dwukonny. Rozważania o jednym antycznym motywie w Horsztyńskim Juliusza Słowackiego

II. Teatr, dramat, kultura

 • Teatr i dramat europejski w XVIII wieku
 • Pierwsze trzydziestolecie XIX wieku jako rezultat przemian sztuki w liminalnym obszarze procesu kulturowego. Z doświadczeń i rozmyślań historyka dramatu i teatru
 • Alojzy Feliński
 • Antoni Hoffmann
 • „Teatr mój widzę powszechny...” – Wojciecha Bogusławskiego zbiór zasad funkcjonowania sceny ojczystej
 • Noc włoska i Noc amerykańska
 • Trzy kropki
 • W przejściu. 1989–2004
 • Reality drama 
III. O sztuce aktorskiej
 • Co jest, skoro go nie ma?
 • Szkarłatny szlafrok Fryderyka Lemaître’a czyli rozważania o teatralności romantycznej
 • „Siła fatalna” romantycznego gestu
 • Wędrówka jako model życia i twórczości aktora w teatrze polskim XIX wieku
 • Z problemów interpretacji aktorskiej w teatrze polskim XIX wieku
 • Teatr albo „trzeba mieć ciało...”
 • Martwym być na życia scenie
 • Sufler i Napoleon Stefana Jaracza
 • „Gwiazdy nad nami rządzą naszą duszą”
IV. O krytyce teatralnej. Studia i portrety
 • Krytyka znawców i krytyka profanów
 • Tragedia i komedia w krytyce teatralnej pierwszego dwudziestolecia XIX wieku
 • „Portret krytyczny” Bolesława Leśmiana
 • Recenzje teatralne Wilama Horzycy (1921–1930)
 • Czas teraźniejszy recenzenta – czas teraźniejszy teatru. (O felietonach teatralnych Witolda Noskowskiego)
 • Recenzent teatralny w poszukiwaniu formy
 • „Monodram” z pierwszych stron „Teatru” (1952)
V. O Poznaniu teatralnym    
 • Twierdza i teatr
 • Pudełeczko
 • Polski Teatr Tańca – Balet Poznański
 • Tajemnice Poznania

Barbara Koncewicz – Bibliografia publikacji Dobrochny Ratajczakowej
Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter