Розмовляєте українською? Rozmowljajete ukrainskoju?

Oleh Belej
Wydanie: I - dodruk
ISBN: 83-229-2776-2
Liczba stron: 187
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Cena: 28,00 PLN   

Język ukraiński to państwowy język Ukrainy. Należy do grupy języków słowiańskich, rodziny językowej indoeuropejskiej. Podobnie jak rosyjski i białoruski zaliczany jest do podgrupy wschodniosłowiańskiej.

Proponowany podręcznik zawiera podstawowe informacje dotyczące języka ukraińskiego. Zagadnienia z fonetyki, leksyki, paradygmatyki i ortografii wzbogacają materiał zebrany w postaci lekcji. prócz tematów poruszajacych problemy życia codziennego w książe znajduje się wiele ćwiczeń i zadań pomocnych w opanowaniu materiału teoretycznego, a także teksty do samodzielnego czytania.

Podręcznik skierowany jest przede wszystkim do studentów 2-3 roku slawistyki oraz do osób, które opanowały podstawy języka ukraińskiego.

 • Slowo wstępne

Урок 1. Букви і звуки

 • Український алфавіт
 • Одна буква - два звуки
 • Дві букви - один звук
 • Голосні та приголосні звуки
 • Тверді й м'які приголосні
 • Дзвінкі та глухі приголосні
 • Наголос

Урок 2. Про себе

 • Звороти привітання та ввічливості
 • Особові займенники
 • Відмінювання особових займенників
 • Дієслово бути
 • Асиміляція приголосних

Урок 3. Моя кімната

 • Іменник
 • І відміна іменників
 • І відміна іменників (тверда група)
 • Прикметник
 • Назви кольорів

Урок 4. Моя родина

 • Назви професій
 • І дієвідміна (30)
 • Займенники мій, моя, моє, мої
 • І відміна
 • іменників (м'яка та мішана групи)

Урок 5. Зовнішність наших знайомих

 • Риси характеру
 • Відмінювання прикметників
 • ІІ відміна іменників

Урок 6. Мій день

 • Поридоби
 • Часовівідношення
 •  Днітижня
 • Числівники
 • Час. Година
 • ІІІ відміна іменників
 • 11 дієвідміна

Урок 7. Телефонна розмова

 • Форми вибачення
 • Асиміляція приголосних за дзвінкістю та глухістю

Урок 8. Пори року

 • Дата
 • Зворотні дієслова
 • Відмінювання кількісних числівників
 • Чергування о, е // і

Урок 9. Місто (частина 1)

 • Дієслово. Минулий час
 • Вказівні займенники цей, ця, це, ці; той, та, те, ті

Урок 10. Місто (частина 2)

 • IV відміна іменників
 • Дієслово . Майбутній час
 • Написання апострофа (')

Урок 11. У ресторані

 • Відмінювання дієслів
 • Відмінювання кількісних числівників
 • Прислівник
 • Вираз з годи
 • Вираження незгоди

Урок 12. На іменини до Івана

 • Написання великої букви

Урок 13. Покупки

 • Ступені порівняння прикметників
 • Види магазинів

Урок 14. У книгарні

 • Українські газети
 • Спрощення груп приголосних
 • Вирази переконаності, впевненості
 • Вирази сумн і ву, невпевненості, невизначеності

Урок 15. На пошті

 • Написання м'якого знака (ь)
 • М'якість приголосних звуків на письмі
 • Різдвяні свята
 • Поздоровлення

Урок 16. Побутове обслуговування

 • П одвоєння приголосних
 • Оцінка висловлюваного
 • Здивування
 • Захоплення
 • Розчарування
 • Обурення

Урок 17. Культурні розваги

 • Незмінювані іменники

Урок 18. В університеті

 • Означальний займенник весь (увесь)
 • Буквосполучення йо і ьо
 • Відмінювання кількісних числівників сорок, дев 'яносто, сто

Урок 19. Бібліотека

 • Написання и , і в словах іншомовного походження

Урок 20. За кордон

 • Назви країн, похідні від них прикметники та назви мешканців
 • Подвоєні букви в словах іншомовного походження
 • Дієслово. Нак азовий спосіб

Урок 21. Про хвороби

 • Назви хвороб та їх симптомів
 • Апостроф та м' який знак у словах іншомовного походження
 • Зворотний займенник себе

Урок 22. Нова оселя пана Дорошенка

 • Іменники чоловічого роду 11 відміни в родовому відмінку однини
 • Чергування приголосних при творенні прикметників

Урок 23. Український спорт

 • Дієслово. Умовний спосіб
 • Питальні займенники
 • Присвійні прикметники
 • Відмінювання кількісних числівників двісті ... - дев'ятсот

Урок 24. Стежками українських Карпат

 • Основні випадки чергування у// в, і // й
 • Ступені порівняння прислівників

Урок 25. Про Україну

 • Прийменники
 • Неозначені та заперечні займенники
 • Гімн України

Тексти для домашнього читання

 • Рукавичка
 • Лисиця й пес
 • Цап та баран
 • Вовк та кобила
 • Як Квітень до Березня в гості їздив
 • ,Знаємо!"
 • Український народний кОС1Юм
 • Виникнення Харкова
 • Жаль за горами
 • Музика
 • Косовиця
 • Незвичайне знайомство
 • Вільні люди, козаки
 • Про здоров ' я та їжу козаків
 • Розрита могила
 • Театр
 • Леся Курбаса
 • Признання
 • Дещо про українських хіпі

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter