Roczniki Biblioteczne L

Anna Żbikowska-Migoń (red.)
ISSN: 0080-3626
Liczba stron: 352
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2006
Nakład wyczerpany

„Roczniki Biblioteczne” to ogólnopolskie pismo naukowe. Publikuje oryginalne prace naukowe, materiały źródłowe, recenzje publikacji specjalistycznych oraz sprawozdania z życia naukowego, odnoszące się zarówno do problematyki polskiej, jak i międzynarodowej, głównie w kontekście środkowoeuropejskim. Pismo skierowane jest przede wszystkim do pracowników naukowych zatrudnionych w instytucjach naukowo-badawczych, zajmujących się szeroko pojmowaną problematyką kultury książki.

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 • Andrzej Mężyński, Biblioteki polskie w latach 1939–1945. Polityka władz okupacyjnych, straty księgozbiorów
 • Ryszard Nowicki, Działalność Stanisława Sierotwińskiego w latach 1945–1946 jako delegata Ministerstwa Oświaty dla zabezpieczania księgozbiorów opuszczonych i porzuconych na Ziemiach Zachodnich
 • Hanna Łaskarzewska, Europa bez roszczeń? Problemy własności zbiorów, pamięć i polityka
 • Lidia Kwiatkowska-Frejlich, Rola przedstawień portretowych w „Statutach” Stanisława Sarnickiego (1594)
 • Tadeusz Pietras, U początków drukarstwa muzycznego w Szczecinie. (Na marginesie badań nad starymi drukami w bibliotekach Słowacji)
 • Kamila Szymańska, Leszczyńskie echa jubileuszowych uroczystości wynalezienia druku w latach 1640, 1740 i 1840

MATERIAŁY

 • Witold Więsław, Nieznane rękopisy i notatki Jana Śniadeckiego w Archiwum Historycznym Wilna
 • Elżbieta Boczar, Krytyka literatury dziecięcej i młodzieżowej w polskich czasopismach i katalogach księgarskich w XIX wieku
 • Jolanta Dzieniakowska, Źródła archiwalne do dziejów bibliotek dla nauczycieli II Rzeczypospolitej 1918–1939
 • Agnieszka Wandel, „Bulletin des bibliotheques de France” – czasopismo o bibliotekach nie tylko francuskich
 • Ewa Busse-Turczyńska, Rozwój badań nad systemami informacyjnymi w bibliotekach medycznych. Przegląd piśmiennictwa zawodowego z przełomu XX i XXI w.

RECENZJE I PRZEGLĄDY

 • Krzysztof Migoń, „Gutenberg Jahrbuch” 2003–2004
 • Małgorzata Góralska, „Logos. The Journal of the Word Book Community” [s. 275]
 • Agnieszka Łuszpak, „Knihy a dějiny”
 • Elżbieta Herden, Bibliographie der Buch- und Bibliotheksgeschichte (BBB), Bd. 1: 1980/81–Bd.22/23: 2002/03. Bearb. Horst Meyer
 • Krzysztof Migoń, Aleksandras Wiktoras Bohatkiewiczius: Veikalas apie visuotine bibliografiją, Vilnius 2004
 • Maria Cubrzyńska-Leonarczyk, Katalog druków cyrylickich XV–XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej. Oprac. Z. Żórawińska, Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, Warszawa 2004
 • Marianna Czapnik, Philip Knijff Sibbe Jan Viser, Bibliographia Sociniana. A bibliographical reference tool for the study of Dutch Socinianism and Antitrinitarianism, Amsterdam 2004
 • Andrzej Mężyński, Das bibliothekarische Gedächnits. Aspekte der Erinnerungskultur an braune Zeiten im deutschen Bibliothekswesen. von Sven Kuttner und Bernd Reifenberg, Marburg 2004
 • Barbara Bieńkowska, Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005 (Małgorzata Komza)

KRONIKA

 • Zbigniew Żmigrodzki, Biblioteka jako usługodawca – partner nauki, gospodarki i polityki 34. Konferencja ABDOS (Berno, 23–25 maja 2005)
 • Elżbieta Herden, Historia książki na terenach pogranicza i jej rola w kształtowaniu społeczeństw wielokulturowych (Zielona Góra, 21–22 kwietnia 2005)
 • Maria Juda, Komisja Historii Książki i Bibliotek Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk
 • Jubileusz pracy naukowej profesor Pauliny Buchwald-Pelcowej
 • Nagroda naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2005

NEKROLOGI

 • Maria Cubrzyńska-Leonarczyk, Halina Juszczakowska (26 V 1917–24 VII 2004 )
 • Andrzej Skrzypczak, Marianna Mlekicka (17 X 1935–25 II 2005)
 • Małgorzata Góralska, Józef Adam Kosiński (7 III 1929–14 X 2005)
 • Roman Jaskuła, Ryszard Ergetowski (3 IV 1925–18 IV 2005)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter