Dolny Śląsk. Monografia historyczna

Wojciech Wrzesiński (red.)
ISBN: 83229-2763-0
Liczba stron: 915
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2009
Cena: 77,00 PLN   

DOLNY ŚLĄSK. MONOGRAFIA HISTORYCZNA jest pierwszą kompletną historią regionu, który w przybliżeniu swoimi granicami obejmuje dzisiejsze województwo dolnośląskie. Nie jest to jednak statyczna opowieść o dziejach terytorium wykreślonego na mapie administracyjnej - głównymi bohaterami książki są Dolnoślązacy. Autorzy publikacji dążyli przede wszystkim do ukazania dynamicznego charakteru zjawisk, które decydowały o wyodrębnianiu się Dolnego Śląska z szerszych wspólnot - politycznych, gospodarczych, kulturowych... Książka została napisana z myślą o tych mieszkańcach regionu, którzy pragną w pełni korzystać z otaczającego ich dziedzictwa kulturowego. Może jednak z powodzeniem służyć także tym wszystkim, którzy chcieliby poznać i zrozumieć specyfikę dolnośląskiej tożsamości. Dzieło swe powstanie zawdzięcza trosce profesora Wojciecha Wrzesińskiego, wieloletniego dyrektora Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Poszczególne rozdziały przygotowali pod jego redakcją pracownicy tegoż Instytutu. Dolnoślązacy, piszący o Dolnoślązakach…

 • Wojciech Wrzesiński, Wstęp

CZĘŚĆ I. Kształtowanie się regionu (do 1526 roku)

 • Stanisław Rosik, Najdawniejsze dzieje Dolnego Śląska (do roku 1138)

 • Marek L. Wójcik, Dolny Śląsk w latach 1138-1326

 • Wojciech Mrozowicz, Dolny Śląsk w latach 1327-1526


CZĘŚĆ II. Dolny Śląsk w latach 1526-1805

 • Mateusz Goliński, Ludzie,przyroda i gospodarka na Dolnym Śląsku (1526-1618)

 • Jerzy Maroń, Dolny Śląsk w czasach habsburskich i pruskich


CZĘŚĆ III. Dolny Śląsk w latach 1806-1918 (Teresa Kulak)

 • W dobie wojen napoleońskich 1806-1815

 • Dolny Śląsk w latach 1815-1870

 • Dolny Śląsk w Rzeszy Niemieckiej (1871-1918)


CZĘŚĆ IV. Dolny Śląsk w latach 1918-1945 (Joanna Nowosielska-Sobel i Grzegorz Sobel)

 • Zmiany terytorialne,administracyjne i demograficzne po I wojnie światowej

 • Życie polityczne

 • Przemiany gospodarcze

 • Wieś dolnośląska

 • Opieka zdrowotna i społeczna

 • Stosunki wyznaniowe

 • Oświata i życie kulturalne

 • Architektura i budownictwo

 • Sport i turystyka

 • W dobie II wojny światowej


CZĘŚĆ V. Dolny Śląsk w latach 1945-2005

 • Małgorzata Ruchniewicz, Lata 1945-1948

 • Jakub Tyszkiewicz, Lata 1949-1955

 • Łukasz Kamiński, Jakub Tyszkiewicz, Lata 1956-2005

History of Lower Silesia.Outline of the subject Wojciech Wrzesiński

Kalendarium

Bibliografia

Tablice genealogiczne śląskich rodów panujących

Biskupi wrocławscy

Arcybiskupi wrocławscy

Indeks osobowy

Indeks geograficzny

Spis ilustracji

Spis map

Spis treści

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter