Utracona prywatność. U progu XX-wiecznej ekspansji mediów. Studia antropologiczne

Leszek Pułka
ISBN: 978-83-229-3112-7
Liczba stron: 216
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Cena: 23,10 PLN   15,00 PLN  

„Utracona prywatność” L. Pułki to analiza pierwotnej sytuacji komunikacyjnej w świecie pozbawionym nachalnej obecności mediów. W przestrzeni pozbawionej ekranów telewizyjnych ramą światopoglądu był widok zza okna - określał pojęcia bierności i aktywności, zakotwiczał człowieka w strukturze społecznej. Jak więc doszło do tego, że dziś przyjmujemy zdarzenia medialne za rodzaj objawienia. W jaki sposób staliśmy się „społeczeństwem spektaklu”? Publikacja opisuje także zmieniającą się intensywnie rzeczywistość: lokomotywy, parowce i podmorskie kable telegraficzne, dzięki którym skurczyły się kontynenty i oceany. Autor próbuje zrekonstruować światopoglądy i zachowania ludzi, którzy wraz z upływem czasu z „antyfuturystycznego gminu”, bojącego się automobilu, dzięki pismom ilustrowanym, radiu i TV stali się „odbiorcą współdziałającym”... Do refleksji nie tylko dla zainteresowanych historią mediów.

 

 • Początek epoki, koniec epoki

Rozdział 1. Dramatyczna historia podglądactwa

 • Spektakl mediów
 • Wartość patrzenia
 • Gatunek ustalił Kościuszko
 • Łowcy androidów
 • Pokutujące dusze
 • Rozdarte audytorium
 • Lud z „socyglistami”
 • Kosmos i chaos

Rozdział 2. Elementy magiczne w świecie wielkich narracji

 • Realizm łona natury
 • Magia i mimesis
 • Wokół ontologii
 • Bajkowa pauza
 • Maski chtoniczne
 • Po baśni robinsonada
 • Konkurencyjne wyobraźnie

Rozdział 3. Małe kultury w świadectwach prozatorskich

 • Przełomu XIX i XX wieku
 • Biust Mickiewicza
 • Zabawy w miarę przyjemne
 • Fabryka smutku, rzeka nadziei
 • Sacrum i (nieco zakurzony) seks
 • Kraina świątków
 • Więzienna ballada i kij pokutny
 • Orbis interior, orbis exterior
 • Bibuła i sport kwestarski

Rozdział 4. Przedmodernistyczne sny w europejskim mieście średniej wielkości

 • Kanony i androny
 • Bliżej Freuda czy magii
 • Między sensacją a empirią
 • Humorysta i psychoanalityk
 • Powieść jako śmietnik stylów
 • Łowcy snów

Rozdział 5. Przedmieście jako przestrzeń i kategoria kultury

 • Pierwsze raporty poetyckie
 • Próba heroiczna
 • W kręgu kompilacji
 • Niejasność przedmiejskich mitów
 • Sztuczna przestrzeń
 • Ludzie-potwory

Rozdział 6. Na uboczu wielkiej polityki

 • W stronę kinetyki
 • Grzeczny futurysta
 • Piekło arkadii
 • Świat, który zaginął
 • Konie, smoki, reflektory
 • Nieposzlakowana konstrukcja wierszy
 • Utopia rycin
 • Alchemia snu
 • Leniwy klown, uparty fantasta, młody bóg

Kilka końcowych zdań
Bibliografia
Summary
Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter