Antiquitas XXXI

Małgorzata Pawlak (red.)
ISSN: 0524-4463
Liczba stron: 164
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany

Na kolejny, XXXI, tom serii Antiquitas pod redakcją Małgorzaty Pawlak składa się jedenaście artykułów, które podejmują tematykę starożytności z rozmaitych perspektyw czasowych i geograficznych. Czytelnik, a zbiór ten można polecić nie tylko środowisku akademickiemu, ma tu okazję zapoznać się z zajmującymi analizami historycznymi, archeologicznymi, filologicznymi i kulturowymi z obszaru antycznej Grecji, Rzymu, Persji, Egiptu oraz współczesnych ziem polskich.

 • Ryszard Kulesza, Inspections of infants in ancient Sparta

 • Kalina Młodawska, Sztuka władzy, czyli pax persiana. Przyczynek do badań nad ideologią imperialną

 • Agnieszka Wojciechowska, Uwagi na temat Egiptu w czasach Nektanebo I: polityka i gospodarka

 • Adam Pałuchowski, L'arriere-plan mythologique des relations entre trois cités de Crete a l'époque hellénistique: Arkades, Gortyne et Hiérapytna

 • Maciej Dmochowski, Od Gaugameli do Tapsus - taktyka zwalczania słoni bojowych przez armie Zachodu

 • Małgorzata Pawlak, 50 lat badań archeologicznych w rejonie Ugento

 • Igor Wypijewski, Rezydencje wyzwoleńców cesarskich - analiza epigraficzna, topograficzna oraz historyczna napisów na fistulae aquariae (wybrane przykłady)

 • Przemysław Wojciechowski, Equites singulares Augusti: "jasnowłose bestie" czy elita oddziałów pomocniczych?

 • Jerzy Kolendo, Zasięg i charakter ekspansji państwa Marboda na północ. Przyczynek do dziejów ziem Polski w starożytności

 • Jakub Kozłowski, Obraz wrogów Konstantyna w historiografi i chrześcijańskiej

 • Michał Kosznicki, Libaniusz i święto kalend styczniowych

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter