Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz

Joanna Lisek (red.)
ISBN: 978-83-229-3099-1
Liczba stron: 519
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany

Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz pod redakcją Joanny Lisek to książka na polskim rynku wydawniczym ze wszech miar prekursorska.

Podejmuje bowiem nurt genderowy w studiach żydowskich rozwijający się intensywnie niemal we wszystkich liczących się ośrodkach badawczych na świecie, w Polsce jednak dotychczas niemal nieobecny. Na tom, zogniskowany wokół przewodniego wątku, jakim jest problematyka kobieca w kulturze jidysz, składają się artykuły reprezentujące różne dyscypliny naukowe i szeroki zakres tematów - od językoznawstwa przez poezję, teatr, sztuki plastyczne i walkę o prawa kobiet. Całość dopełniają ilustracje w powszechnym obiegu niedostępne. Zawarte w książce artykuły napisane są przystępnym językiem, co czyni z niej pozycję atrakcyjną nie tylko dla czytelnika akademickiego.

 • Wstęp

I. Konteksty

 • AGNIESZKA JAGODZIŃSKA, Czy historia ma płeć? Gender, źródła i akulturacja Żydów w Królestwie Polskim
 • ANDRZEJ TRZCIŃSKI, Ezrat naszim/babiniec - jako przestrzeń rzeczywista
 • LIDIA JERKIEWICZ, Rola zogerek w tradycyjnej społeczności żydowskiej. Rekonesans badawczy
 • MARCIN WODZIŃSKI, O bocianach z żabiej perspektywy, czyli kobiety i chasydyzm

II. W kręgu języka

 • AGATA KONDRAT, Matki, żony i kochanki w języku jidysz
 • EWA GELLER, Dobra Gitl, słodka Zisl, nadobna Szejndl - o pochodzeniu imion Żydówek polskich

III. Dawna literatura i tradycyjne formy piśmiennictwa

 • KATARZYNA SZURMIAK, Kobieta w lustrze. Portret Żydówki końca XVI wieku na podstawie Brantszpigl
 • AGATA RYBIŃSKA, Czy wrocławskie Żydówki w XIX wieku odmawiały tchines?

IV. Poezja

 • AGNIESZKA LEGUTKO, "Cyrkowa dama" - poezja Celii Dropkin czytana z perspektywy genderowej
 • BELLA SZWARCMAN-CZARNOTA, Dylematy świeckiej tożsamości żydowskiej w dwujęzycznej poezji Ireny Klepfisz
 • MAGDALENA RUTA, "Słyszę oczyma, widzę palcami, czuję ciałem pozbawionym skóry". Poezja Hadasy Rubin z lat 1953-1957

V. Sztuki plastyczne i teatr

 • RENATA PIĄTKOWSKA, "Na palecie kobiecej". Stanisława Centnerszwerowa i Regina Mundlak - dwie perspektywy twórcze
 • ARTUR KAMCZYCKI, Syjonistyczna antyfeminizacja Żyda
 • MIROSŁAWA M. BUŁAT, "Es git nit beser in der welt... a jidisze mame". Postać matki w wybranych utworach Abrahama Goldfadena, Józefa Latejnera, Izydora Zołotarewskiego i Jakuba Gordina

VI. Sylwetki

 • JOANNA NALEWAJKO-KULIKOV, Autoportret żydowskiej rewolucjonistki: czytając Ester Rozental-Sznajderman
 • PIOTR GRĄCIKOWSKI, Kobieta żydowska w badaniach Reginy Lilientalowej

VII. W oczach krytyki

 • KAROLINA SZYMANIAK, Dwie rewolucje. Kobiety i kobiecość w krytyce literackiej jidysz

VIII. Mizoginizm i walka o prawa kobiet

 • AGNIESZKA ŻÓŁKIEWSKA, Marszas. Mizoginiczny stereotyp w humorze jidyszowym
 • SYLWIA KUŹMA-MARKOWSKA, "Zbudź się, Żydówko!". Genderowe ujęcie tematu kontroli urodzeń wśród Żydów w międzywojennej Polsce
 • JOANNA LISEK, Dyskurs feministyczny w kobiecej prasie jidysz w Polsce

Indeks nazwisk

Spis ilustracji

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter