Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz

Joanna Lisek (red.)
ISBN: 978-83-229-3099-1
Liczba stron: 519
Format B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2010

Wstęp
I. Konteksty
AGNIESZKA JAGODZIŃSKA, Czy historia ma płeć? Gender, źródła i akulturacja Żydów w Królestwie Polskim
ANDRZEJ TRZCIŃSKI, Ezrat naszim/babiniec - jako przestrzeń rzeczywista
LIDIA JERKIEWICZ, Rola zogerek w tradycyjnej społeczności żydowskiej. Rekonesans badawczy
MARCIN WODZIŃSKI, O bocianach z żabiej perspektywy, czyli kobiety i chasydyzm
II. W kręgu języka
AGATA KONDRAT, Matki, żony i kochanki w języku jidysz
EWA GELLER, Dobra Gitl, słodka Zisl, nadobna Szejndl - o pochodzeniu imion Żydówek polskich
III. Dawna literatura i tradycyjne formy piśmiennictwa
KATARZYNA SZURMIAK, Kobieta w lustrze. Portret Żydówki końca XVI wieku na podstawie Brantszpigl
AGATA RYBIŃSKA, Czy wrocławskie Żydówki w XIX wieku odmawiały tchines?
IV. Poezja
AGNIESZKA LEGUTKO, "Cyrkowa dama" - poezja Celii Dropkin czytana z perspektywy genderowej
BELLA SZWARCMAN-CZARNOTA, Dylematy świeckiej tożsamości żydowskiej w dwujęzycznej poezji Ireny Klepfisz
MAGDALENA RUTA, "Słyszę oczyma, widzę palcami, czuję ciałem pozbawionym skóry". Poezja Hadasy Rubin z lat 1953-1957
V. Sztuki plastyczne i teatr
RENATA PIĄTKOWSKA, "Na palecie kobiecej". Stanisława Centnerszwerowa i Regina Mundlak - dwie perspektywy twórcze
ARTUR KAMCZYCKI, Syjonistyczna antyfeminizacja Żyda
MIROSŁAWA M. BUŁAT, "Es git nit beser in der welt... a jidisze mame". Postać matki w wybranych utworach Abrahama Goldfadena, Józefa Latejnera, Izydora Zołotarewskiego i Jakuba Gordina
VI. Sylwetki
JOANNA NALEWAJKO-KULIKOV, Autoportret żydowskiej rewolucjonistki: czytając Ester Rozental-Sznajderman
PIOTR GRĄCIKOWSKI, Kobieta żydowska w badaniach Reginy Lilientalowej
VII. W oczach krytyki
KAROLINA SZYMANIAK, Dwie rewolucje. Kobiety i kobiecość w krytyce literackiej jidysz
VIII. Mizoginizm i walka o prawa kobiet
AGNIESZKA ŻÓŁKIEWSKA, Marszas. Mizoginiczny stereotyp w humorze jidyszowym
SYLWIA KUŹMA-MARKOWSKA, "Zbudź się, Żydówko!". Genderowe ujęcie tematu kontroli urodzeń wśród Żydów w międzywojennej Polsce
JOANNA LISEK, Dyskurs feministyczny w kobiecej prasie jidysz w Polsce
Indeks nazwisk
Spis ilustracji

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter