Teatralne silva rerum

Eleonora Udalska
ISSN: 2658-137X
ISBN: 978-83-229-3081-6
Liczba stron: 184
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Cena: 21,00 PLN   15,00 PLN  

Książka jest próbą wejścia w kilka sfer życia teatru. Pierwszą sferą są rozważania dotyczące rozumienia etosu teatru narodowego w kulturze, a następnie istoty teatru o narracji plastycznej i charakterystycznych cech poetyki dzieł polskich twórców teatru autorskiego oraz utopii najwybitniejszych awangardystów XX wieku i wspólnot teatralnych. Zamyka je nakreślona droga Szajny i Gombrowicza w zdobywaniu międzynarodowego uznania. Drugą sferę stanowi przypomnienie postaci aktorów-męczenników za wiarę chrześcijańską i łączącej się z nimi refleksji o teatrze i grze aktorskiej. Wiedza o wystawianiu misteriów staropolskich Schillera i Dejmka, a współcześnie Scholi Wiejskiego Teatru Węgajty poszerza dążenia do odkrycia nowych źródeł teatru. Trzecią sferę wypełnia próba objaśnienia najtrudniejszych form krytyczno-teatralnych, takich jak portret aktorski, opis przedstawienia i opis roli oraz monologu we współczesnym teatrze. Intencją autorki było połączenie wiedzy historycznej z żywotną problematyką współczesnego teatru.

Wstęp
CZĘŚĆ I

 • Etos teatru narodowego w kulturze współczesnej
 • Teatr jako instytucja moralna
 • Polski teatr narracji plastycznej
 • Światowe debiuty sceniczne Witolda Gombrowicza
 • Teatr Szajny na drodze światowej
 • Utopie we współczesnym teatrze polskim. Wybrane przykłady

CZĘŚĆ II

 • Postać Chrystusa w misteriach staropolskich Leona Schillera i Kazimierza Dejmka
 • Formy liturgiczne w praktyce artystycznej Scholi Teatru Wiejskiego Węgajty
 • Filemon - aktor męczennik w Igrzysku Leopolda Staffa
 • Święty Genezjusz - aktor według Henri Gheona
 • Święty Sebastian w widowisku Kardynałowie Jarosława Iwaszkiewicza
 • Kuroko z japońskiego teatru bunraku w Biesach Andrzeja Wajdy

CZĘŚĆ III

 • Siedemnastowieczne opisy przedstawień teatralnych w języku polskim
 • Portret aktorski w biografistyce teatralnej
 • Opis roli aktorskiej w krytyce
 • Monolog we współczesnym teatrze. Struktura i funkcja

Nota bibliograficzna
Nota o autorce
Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter