Reportaż bez granic? Teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne

Igor Borkowski (red.)
ISBN: 978-83-229-3162-2
Liczba stron: 184
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010

Dobry reportaż to taki – jak dowiadujemy się ze Wstępu do prezentowanego tomu – o którym mówi się, że jest to tekst, który „się czyta”. Wyraźnie pokazuje zamiar, intencję, wysiłek konstrukcyjny, pierwotny i dobrze zrealizowany zamysł opowiedzenia historii, która opisuje, objaśnia zawiłości albo prostotę tego świata. Zbiór pod redakcją Igora Borkowskiego prezentuje teksty różnorodne, biorące za temat rozmaite kwestie bliżej i dalej sięgające w przeszłość, analizujące warsztat poszczególnych reportażystów oraz ponowne wykorzystywanie reportażu – do celów dyskursywnych, edukacyjnych, promocyjnych, reklamowych.

WPROWADZENIE

IGOR BORKOWSKI, Po pierwsze nie nudzić, po pierwsze nie szkodzić, po pierwsze słuchać

TEKSTY

JĘDRZEJ MORAWIECKI, Rosyjski oczerk a zachodnioeuropejski feature. Dwa wektory rozwoju współczesnego reportażu

PAWEŁ URBANIAK, Reportaż jako źródło wiedzy o społeczeństwie

URSZULA GLENSK, Tekst bezwarunkowej kapitulacji. O reportażach wojennych ostatniego dwudziestolecia

AGATA LISTOŚ, Ewolucja bohatera reportażu prasowego w ostatnim dwudziestoleciu na wybranych przykładach

WARSZTAT REPORTERA

IGOR BORKOWSKI, Reportaż społeczny, czyli sztuka płynięcia pod prąd

ILONA GODLEWSKA, Im nie jest wszystko jedno. Reportażyści „Dużego Formatu” i ich teksty

MARTA KOWERKO, Wokół środka Europy, pograniczy, peryferii i polskich Kresów — reportażysta wobec mniejszości narodowych na przykładzie tekstów o Wilnie po 1990 roku

ZJAWISKA MEDIALNE

AGNIESZKA CHAMERA-NOWAK, Reportaż jako produkt, na przykładzie dodatku reporterskiego „Gazety Wyborczej”

MAGDALENA MAZIARZ, Reportaż bez granic pozwala przekraczać granice… sali lekcyjnej?

ALICJA WOSIK, Między dosłownością a artystyczną kreacją — narracja i relacja tekst–obraz we współczesnym reportażu telewizyjnym

JUSTYNA JANUS-KONARSKA, News reportażowy, czyli o wpływie reportażu na telewizyjne przekazy informacyjne

PAULINA POPIÓŁ-WOJCIECHOWSKA, Reportaż i kryteria jego oceny przez odbiorców

INDEKS NAZW OSOBOWYCH

SPIS ILUSTRACJI0 14:42:53

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter