Slavica Wratislaviensia CLI. Przymiotniki o znaczeniu potencjalnym w językach czeskim, słowackim i polskim

Lenka Ptak
ISBN: 978-83-229-3084-7
Liczba stron: 321
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2009

Przedmiotem zainteresowania autorki są przymiotniki dewerbalne o znaczeniu potencjalnym, występujące w językach polskim, czeskim i słowackim. Analiza obejmuje derywaty utworzone za pomocą formantów głównych charakteryzujących się wysoką produktywnością oraz regularnością semantyczną i formalną. Jej przeprowadzenie umożliwiło autorce ustalenie podstawowych różnic i podobieństw między opisywanymi językami w zakresie parametrów słowotwórczych.Wśród niewątpliwych zalet pracy wspomnieć należy obszerną podstawę źródłową, obejmującą nie tylko materiał słownikowy, ale i wypisy własne autorki, oraz klarowność i rzeczowość wykładu.

Wykaz skrótów
CZĘŚĆ I. Wstęp
1. Przedmiot i cele pracy
2. Literatura przedmiotu
2.1. Miejsce przymiotników o znaczeniu potencjalnym w obrębie przymiotników dewerbalnych w językoznawstwie czeskim, słowackim i polskim
2.2. Opisy przymiotników o znaczeniu potencjalnym w gramatykach, syntezach słowotwórczych i pracach specjalnych
2.2.1. Język czeski
2.2.2. Język słowacki
2.2.3. Język polski
2.3. Ogólna charakterystyka prac dotyczących przymiotników o znaczeniu potencjalnym w innych językach słowiańskich
2.3.1. Języki wschodniosłowiańskie
2.3.2. Języki południowosłowiańskie
2.4. Dotychczasowe próby konfrontatywnego opisu słowiańskich przymiotników potencjalnych
3. Podstawy metodologiczne pracy
4. Źródła i zakres materiału
5. Układ materiału
CZĘŚĆ II. Analiza materiału
1. Struktura słowotwórcza przymiotników o znaczeniu potencjalnym w językach czeskim, słowackim i polskim
1.1. Język czeski
1.1.1. Ogólna charakterystyka przymiotników o znaczeniu potencjalnym z formantem -telný/-itelný
1.1.2. Opis czasowników motywujących
1.1.2.1. Charakterystyka morfologiczna czasowników motywujących
1.1.2.2. Charakterystyka semantyczna czasowników motywujących
1.1.2.3. Charakterystyka czasowników motywujących pod względem ich pochodzenia
1.1.3. Synonimia w obrębie przymiotników potencjalnych
1.2. Język słowacki
1.2.1. Ogólna charakterystyka przymiotników o znaczeniu potencjalnym z formantem -teľný
1.2.2. Opis czasowników motywujących
1.2.2.1. Charakterystyka morfologiczna czasowników motywujących
1.2.2.2. Charakterystyka semantyczna czasowników motywujących
1.2.2.3. Charakterystyka czasowników motywujących pod względem ich pochodzenia
1.2.3. Synonimia w obrębie przymiotników potencjalnych
1.3. Język polski
1.3.1. Ogólna charakterystyka przymiotników o znaczeniu potencjalnym z formantem -alny
1.3.2. Opis czasowników motywujących
1.3.2.1. Charakterystyka morfologiczna czasowników motywujących
1.3.2.2. Charakterystyka semantyczna czasowników motywujących
1.3.2.3. Charakterystyka czasowników motywujących pod względem ich pochodzenia
1.3.3. Synonimia w obrębie przymiotników potencjalnych
2. Przymiotniki potencjalne z negacją
2.1. Język czeski
2.2. Język słowacki
2.3. Język polski
3. Aktywność słowotwórcza przymiotników o znaczeniu potencjalnym w językach czeskim, słowackim i polskim
3.1. Język czeski
3.1.1. Tworzenie rzeczowników abstrakcyjnych na -ost
3.1.2. Tworzenie przysłówków na -ě
3.2. Język słowacki
3.2.1. Tworzenie rzeczowników abstrakcyjnych na -osť
3.2.2. Tworzenie przysłówków na -e
3.3. Język polski
3.3.1. Tworzenie rzeczowników abstrakcyjnych na -ość
3.3.2. Tworzenie przysłówków na -e
4. Stopniowanie przymiotników potencjalnych w językach czeskim, słowackim i polskim
4.1. Język czeski
4.2. Język słowacki
4.3. Język polski
5. Analiza konfrontatywna przymiotników potencjalnych
5.1. Analiza konfrontatywna formantów głównych
5.2. Analiza konfrontatywna czasowników motywujących
5.3. Analiza konfrontatywna aktywności słowotwórczej przymiotników potencjalnych
5.4. Polskie odpowiedniki czeskich i słowackich przymiotników potencjalnych
6. Przymiotniki potencjalne w tekstach i przekładach
6.1. Frekwencja przymiotników potencjalnych w tekstach
Zakończenie
Bibliografia
Summary
Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter