Prace Literackie XLIX

Marian Ursel (red.)
ISSN: 0079-4767
Liczba stron: 218
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2009
Nakład wyczerpany

Przypadająca na 2009 rok dwusetna rocznica urodzin Juliusza Słowackiego stała się impulsem do refleksji nad recepcją jego twórczości poetyckiej oraz jej obecnością we współczesnych zjawiskach kulturowych.

Tom XLIX Prac Literackich poświęcony jest właśnie Słowackiemu. Zawiera opracowania dotyczące m.in. wpływów twórczości Chateaubrianda na poezję Słowackiego, modeli miłości w  Marii Stuart, martyrologii dziecięcych czytelników w Godzinie myśli, genezyjskiej wizji odrodzenia Polski na podstawie analizy wiersza  Kiedy Polacy prawdziwie powstaną..., a także teksty o inspiracjach komediowych w twórczości Poety, o Jego kawalerskim życiu, perspektywach badań nad ironią u Słowackiego, o opiniach Wincentego Pola czy Henryka Sienkiewicza o Poecie czy wreszcie o miejscu Słowackiego w teorii dramatu drugiej połowy XIX wieku.

Książka jest adresowana do literaturoznawców, teatrologów, historyków literatury, a także do czytelników, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o Juliuszu Słowackim.

 

 • SYLWIA PŁOTNICKA, Model miłości w Marii Stuart Juliusza Słowackiego
 • BARBARA KOSIŃSKA, Reneizm w twórczości poetyckiej Juliusza Słowackiego. Rekonesans
 • MAŁGORZATA SKIBIŃSKA, Fragmenty romantycznej „anatomii bibliomanii”: martyrologia dziecięcych czytelników w Godzinie myśli Juliusza Słowackiego
 • HENRYK GRADKOWSKI, Jeszcze o dygresjach w Beniowskim
 • JACEK LYSZCZYNA, Kiedy prawdziwie Polacy powstaną... Genezyjska wizja odrodzonej Polski
 • MAGDALENA DĄBROWSKA, Gnuśni Poznańczanie, zawiły wykład cybernetyki i cudowna wiosna – Juliusz Słowacki wobec Wielkopolan
 • MAGDALENA CHACKO, „Sami tu szatani grają komedią ze mną... najsmutniejszą”. Słów kilka o inspiracjach komediowych w twórczości Juliusza Słowackiego
 • ANNA GEMRA, Balladyna: „cudny, chociaż trujący kwiat”
 • AGNIESZKA KOMAR, Kawalerskie życie Juliusza Słowackiego – trend epoki czy autokreacja?
 • MAGDALENA JONCA, Słowacki egipski
 • OLGA TARANEK, Kto chciałby mieć Kordiana pod swoim dachem? Perspektywy badań nad ironią Juliusza Słowackiego
 • MAŁGORZATA ŁOBOZ, „Naród nie lubi negacji”. Wincenty Pol o Juliuszu Słowackim
 • TADEUSZ ŻABSKI, Słowacki w oczach Sienkiewicza. Kilka uzupełnień, korekt i domysłów
 • AGNIESZKA KUNICZUK-TRZCINOWICZ, Pozytywiści o twórczości Juliusza Słowackiego. Rekonesans
 • MAREK DYBIZBAŃSKI, Miejsce Słowackiego w teorii dramatu drugiej połowy XIX wieku
 • Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter