Prace u podstaw. Polska teoria literatury w latach 1913-1939

Maciej Gorczyński
ISBN: 978-83-229-3048-9
Liczba stron: 475
Format: A5, oprawa twarda
Rok wydania: 2009
Cena: 23,10 PLN   15,00 PLN  

Prace u podstaw to pierwsza szczegółowa monografia polskiej teorii literatury w początkowych dziesięcioleciach jej istnienia. Książka opisuje okoliczności powstania dyscypliny i kształtowanie się nowoczesnej świadomości litera turoznawczej, w której problematyka teore tyczno - literacka zajmuje miejsce kluczowe. Wielowątkowa narracja przedstawia kompleks zjawisk teoretycznych, instytucjonalnych i biograficznych towarzyszących tworzeniu się dwudziestowiecznego kanonu problemów literaturoznawczego poznania, kształtowanie się nowoczesnej poetyki i teorii historiografi i literackiej, wpływ teorii literatury na nauki filologiczne i dydaktykę uniwersytecką, społeczny kontekst funkcjonowania literaturoznawstwa w latach 1913–1939. W tym czasie uczeni, niezwykli wychowawcy i wybitni debiutanci, wypracowali nowy styl akademickiego i krytyczno literackiego zajmowania się literaturą, nowe reguły metaliterackiej argumentacji i nowoczesne zasady postępowania z tekstem, których kontynuacja i krytyka określą dyskurs literaturoznawczy następnych, już powojennych dziesięcioleci. Dzieje pokoleń teoretycznoliterackich Dwudziestolecia są zapowiedzią olśnień i kryzysów, jakie towarzyszyć będą badaniom literackim w całym XX wieku. Książka może służyć jako uniwersytecki podręcznik historii nauki o literaturze, ale też jako wprowadzenie do podstawowych problemów teorii literatury.

MACIEJ GORCZYŃSKI (ur. 1975), absolwent Filologii Polskiej i Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, uczeń prof. Wojciecha Głowali; adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim” i „Odrze”, zajmuje się historią polskiej nauki o literaturze, teorią procesu literackiego i teorią argumentacji.

I. WSTĘP
II. TEORIA DZIEŁA I BADAŃ LITERACKICH
1. Początek
2. Charakter neoidealizmu (polskiego)
3. Pozytywizm
4. W stronę poetyki czystej
5. 1920-1928
6. Zmiany (1928-1932)
7. 1933: Kridl
8. Zjazd Naukowy
9. Między dydaktyką a lingwistyką
10. Badanie dzieła literackiego
11. Poznawanie dzieła literackiego
III. POETYKA
1. Trudności definicyjne
2. Stylistyka
3. Genologia. Budowa dzieła literackiego
4. Sprawa wyznaczników gatunkowych
5. Od nauki o elementach do folklorystyki
6. Nauka o wierszu
7. Uwagi o miejscu poetyki sformułowanej
IV. TEORIA PROCESU LITERACKIEGO. METODY HISTORIOGRAFII
LITERACKIEJ
V. REKONESANS: WYJAŚNIENIA PSYCHOANALITYCZNE
VI. ZAMIAST ZAKOŃCZENIA: KILKA POJĘĆ I JEDNO PYTANIE
Bibliografia
Summary
Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter