Język a Kultura 21. Tabu w języku i kulturze

Anna Dąbrowska (red.)
ISSN: 1232-9657
Liczba stron: 364
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2009
Nakład wyczerpany

Choć przekonanie, że nie ma już żadnych tabu, jest dość powszechne, to jednak trudno się z nim zgodzić - tym bardziej, że badania potwierdzają istnienie tabu. Polacy wprawdzie niechętnie poruszają tematy związane z życiem erotycznym, śmiercią, ciężkimi chorobami czy sprawami rodzinnymi, ale z dużą przyjemnością słuchają lub czytają, gdy odnosi się to do innych. Tabu są obrońcami społecznych zachowań i zwyczajów, a ich łamanie wiąże się z narażeniem na karę. Dotyczy to nie tylko sfery moralności i kultury, ale również zachowań językowych. Problematyce tabu w języku i kulturze poświęcone było konwersatorium zorganizowane w Karpaczu w 2002 roku. Większość wygłoszonych na nim referatów znalazło się w niniejszym tomie.

 • Wstęp, ANNA DĄBROWSKA
 • ANNA TYRPA, Losy słowa tabu w Polsce (od encyklopedii Orgelbranda do prasy popularnej)
 • TADEUSZ ZGÓŁKA, Retoryka tabuizacji
 • GRAŻYNA SAWICKA, Konwencja a tabu językowe
 • ELŻBIETA FILIPCZUK, Dowcip jako sposób wypowiadania treści objętej tabu
 • ELIZA GRZELAKOWA, Ograniczenia w zakresie użycia ironii. O kim, kiedy i gdzie nie ironizujemy
 • ANDRZEJ KOMINEK, Prywatność... i co złego z tego wynika
 • PIOTR KŁADOCZNY, „Krakanie” jako przykład łamania tabu językowego
 • ELŻBIETA LASKOWSKA, Wyrażanie emocji a poprawność polityczna
 • AGATA MAŁYSKA, „Od bratniej pomocy do walki z terroryzmem” – przemiany tabu w języku polityki w powojennej prasie polskiej
 • KRZYSZTOF SZYMONIAK, Tabuizacja polityczna w polskich mediach po 11 września 2001 roku (wprowadzenie do problemu)
 • BOŻENA WITOSZ, Artystyczne manifestacje przekraczania tabu w literaturze polskiej końca XX wieku
 • EWA JĘDRZEJKO, MAŁGORZATA KITA, Wyznanie miłosne jako akt mowy. Tabu – konwencja – detabuizacja (?)
 • ANETA WYSOCKA, Ogień z pogańskiego chramu – sacrum jako domena pojęciowa metafor w najnowszej polskiej poezji erotycznej
 • JUSTYNA KOCIEMBA-ŻULICKA, Określenia miłości fizycznej w wybranych powieściach Romana Bratnego
 • MAGDALENA BARANOWSKA-SZCZEPAŃSKA, JOANNA SMÓL, „Mój pierwszy raz...”, czyli o sposobach łamania tabu w czasopismach młodzieżowych
 • ANNA JASIK, Tabuizowanie tematu śmierci i realiów z nią związanych w różnych kręgach środowiskowych Opolszczyzny
 • ANNA GONDEK, JOANNA SZCZĘK, Blau wie ein Veilchen – eufemistyczne związki frazeologiczne w języku niemieckim opisujące picie alkoholu
 • AGNIESZKA BĘDKOWSKA-KOPCZYK, Przekleństwa jako przykład łamania tabu (na podstawie języka polskiego i słoweńskiego oraz innych języków słowiańskich)
 • EWA KOŁODZIEJEK, „Rozkminianie” gwar tajemnych
 • EWA ORONOWICZ-KIDA, Tabu językowe a przezwiska ludowe
 • ANNA DĄBROWSKA, MAŁGORZATA PASIEKA, O czym ma milczeć cudzoziemiec. Tematy i słownictwo nieobecne w podręcznikach języka polskiego jako obcego
 • HANNA BURKHARDT, Czy Polack(e), Polackei w języku niemieckim są objęte zakazem językowym?
 • MARIA DOROSZKIEWICZ, Mit o nieprzewidywalności i zagadkowości rosyjskiej a tabu językowe i kulturowe (w świetle współczesnych rosyjskich materiałów prasowych)
 • IGOR PANASIUK, Kulturowe aspekty tabu (na przykładzie tłumaczeń tekstów literackich rosyjskiego postmodernizmu)
 • ANNA GRANAT, Wyraz ksiądz jako tabu językowe
 • KATARZYNA SOBSTYL, Kulty potępione (na podstawie Starego Testamentu i Katechizmu Kościoła Katolickiego)
 • JANINA FRAS, Mediatyzacja komunikacji politycznej a przekraczanie tabu językowego
 • JACEK WASILEWSKI, Łamanie tabu jako komunikat dominacyjny
 • KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI, „Gry półsłówek” oraz „bajki” jako mechanizmy wprowadzania treści objętej tabu w dowcipach językowych
 • Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter