Roczniki Biblioteczne LIII

Anna Żbikowska-Migoń (red.)
ISSN: 0080-3626
Liczba stron: 352
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2009
Nakład wyczerpany

Roczniki Biblioteczne LIII są tomem poświęconym pamięci Kazimierza Piekarskiego, wybitnego znawcy i miłośnika książki, bibliografa i bibliotekarza wydanym w 65. rocznicę jego śmierci. Oprócz artykułów o życiu i działalności K. Piekarskiego na publikację składają się prace traktujące o dawnej książce, sposobach katalogowania starych druków oraz o szacie typograficznej książki. Tom - tradycyjnie już - uzupełniają recenzje i przeglądy, sprawozdania z konferencji bibliotecznych, a także nekrologi wybitnych bibliotekarzy.

I. Artykuły

 • Paulina Buchwald-Pelcowa, O Kazimierzu Piekarskim – po latach
 • Krzysztof Migoń, U źródeł współczesnej historiografii i książki: Kazimierz Piekarski i jego Książka w Polsce XV i XVI wieku
 • Listy Kazimierza Piekarskiego do Ludwika Bernackiego z lat 1919-1939. Opracował i wstępem poprzedził Maciej Matwijow
 • Monika Mydel, Wielkie i małe sprawy Kazimierza Piekarskiego wyczytane z listów do Aleksandra Birkenmajera
 • Elżbieta Kędelska, Nowo odkryta edycja dykcjonarza Franciszka Mymera z pierwszej połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej
 • Henryk Bułhak, Krakowskie druki okolicznościowe z okazji zaślubin Zygmunta I z Boną Sforzą (18 kwietnia 1518). Przyczynek do bibliografii
 • Katarzyna Krzak-Weiss, O chronologizacyjnych możliwościach tkwiących w drzeworycie z wizerunkiem św. Jerzego w polskich Hortulusach pierwszej połowy XVI wieku
 • Justyna Kiliańczyk-Zięba, Zagadka krakowskiego Terminusa. O sygnecie drukarskim oficyny Hieronima Wietora, propagatora erazmianizmu w Polsce
 • Marianna Czapnik, Księgozbiór ks. Jana Bogusławskiego świadectwem zainteresowań cysterskiego kaznodziei i tłumacza
 • Joanna Krauze-Karpińska, O trudnych problemach ostatecznego opracowania i udostępnienia "wydania III" Bibliografi i dzieł Jana Kochanowskiego. Komunikat
 • Maria Zychowiczowa, Centralny katalog starych druków Biblioteki Narodowej - bez przyszłości? Przyczynek do dyskusji
 • Halina Mieczkowska, Katalogowanie starych druków w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym (NUKAT)
 • Andrzej Tomaszewski, Historyczna typografia źródłem inspiracji współczesnych projektantów
 • Ewa Repucho, Nie robię sztuki, pomagam czytać. Poglądy Leona Urbańskiego na temat kształtowania szaty typograficznej książki
 • Jakub Jakubowski, Recepcja wydawnicza dzieł Karola Darwina w Polsce w XIX wieku

II. Materiały

 • Izabela Wiencek, Dzieje książki jako przedmiot ekspozycji muzealnej: przykład Muzeum Drukarstwa w Lyonie

III. Recenzje i przeglądy

 • Vocabularium parvum scripturae Latinae, Bratislava-Praha 2008 (Wojciech Mrozowicz)
  Inwentarz rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Oprac. B. Olejniczak, J. Pietrowicz, Warszawa 2008 (Maciej Matwijów)
 • Anna Gruca, Nakładem własnym… Autorzy jako wydawcy swoich prac w Krakowie w dobie autonomii galicyjskiej, Kraków 2007 (Bożena Koredczuk)


IV. Kronika

 • Działalność Consortium of European Research Libraries (CERL) i udział w nim polskich bibliotek (Weronika Karlak)
 • W poszukiwaniu zagubionych książek - problemy restytucji zbiorów bibliotecznych na przełomie XX i XXI wieku (Andrzej Mężyński)
 • VI Ogólnokrajowa Narada Bibliografów "Bibliografia w erze cyfrowej", Biblioteka Narodowa w Warszawie, 23-24 października 2008 (z dodatkiem osobistych refleksji autorki sprawozdania) (Anna Sitarska)
 • "Biblioteka jako zjawisko socjokulturalne: historia i współczesność". Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 400-lecia Biblioteki Naukowej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki. Lwów, 15-17 października 2008 (Maria Konopka i Ewa Wójcik)
 • "Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej". Konferencja naukowa, Wrocław, 2-4 grudnia 2008 (Emilia Ilska i Karina Nabiałczyk)
 • XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Biblioteki i ich klienci. Między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci", Kraków, 1-2 czerwca 2009 (Aneta Firlej-Buzon)
 • Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2008
 • Książki nadesłane

V. Nekrologi

 • Maria Błońska (19 VI 1926-28 VII 2008) (Paulina Buchwald-Pelcowa)
 • Maria Dembowska (15 XI 1914-26 VI 2008) (Marta Skalska-Zlat)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter