Roczniki Biblioteczne LIII

Anna Żbikowska-Migoń (red.)
ISSN: 0080-3626
Liczba stron: 352
Format B5, oprawa broszurowa

Roczniki Biblioteczne LIII są tomem poświęconym pamięci Kazimierza Piekarskiego, wybitnego znawcy i miłośnika książki, bibliografa i bibliotekarza wydanym w 65. rocznicę jego śmierci. Oprócz artykułów o życiu i działalności K. Piekarskiego na publikację składają się prace traktujące o dawnej książce, sposobach katalogowania starych druków oraz o szacie typograficznej książki. Tom - tradycyjnie już - uzupełniają recenzje i przeglądy, sprawozdania z konferencji bibliotecznych, a także nekrologi wybitnych bibliotekarzy.

I. Artykuły

Paulina Buchwald-Pelcowa, O Kazimierzu Piekarskim – po latach
Krzysztof Migoń, U źródeł współczesnej historiografii i książki: Kazimierz Piekarski i jego Książka w Polsce XV i XVI wieku
Listy Kazimierza Piekarskiego do Ludwika Bernackiego z lat 1919-1939. Opracował i wstępem poprzedził Maciej Matwijow
Monika Mydel, Wielkie i małe sprawy Kazimierza Piekarskiego wyczytane z listów do Aleksandra Birkenmajera
Elżbieta Kędelska, Nowo odkryta edycja dykcjonarza Franciszka Mymera z pierwszej połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej
Henryk Bułhak, Krakowskie druki okolicznościowe z okazji zaślubin Zygmunta I z Boną Sforzą (18 kwietnia 1518). Przyczynek do bibliografii
Katarzyna Krzak-Weiss, O chronologizacyjnych możliwościach tkwiących w drzeworycie z wizerunkiem św. Jerzego w polskich Hortulusach pierwszej połowy XVI wieku
Justyna Kiliańczyk-Zięba, Zagadka krakowskiego Terminusa. O sygnecie drukarskim oficyny Hieronima Wietora, propagatora erazmianizmu w Polsce
Marianna Czapnik, Księgozbiór ks. Jana Bogusławskiego świadectwem zainteresowań cysterskiego kaznodziei i tłumacza
Joanna Krauze-Karpińska, O trudnych problemach ostatecznego opracowania i udostępnienia "wydania III" Bibliografi i dzieł Jana Kochanowskiego. Komunikat
Maria Zychowiczowa, Centralny katalog starych druków Biblioteki Narodowej - bez przyszłości? Przyczynek do dyskusji
Halina Mieczkowska, Katalogowanie starych druków w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym (NUKAT)
Andrzej Tomaszewski, Historyczna typografia źródłem inspiracji współczesnych projektantów
Ewa Repucho, Nie robię sztuki, pomagam czytać. Poglądy Leona Urbańskiego na temat kształtowania szaty typograficznej książki
Jakub Jakubowski, Recepcja wydawnicza dzieł Karola Darwina w Polsce w XIX wieku


II. Materiały

Izabela Wiencek, Dzieje książki jako przedmiot ekspozycji muzealnej: przykład Muzeum Drukarstwa w Lyonie


III. Recenzje i przeglądy


Vocabularium parvum scripturae Latinae, Bratislava-Praha 2008 (Wojciech Mrozowicz)
Inwentarz rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Oprac. B. Olejniczak, J. Pietrowicz, Warszawa 2008 (Maciej Matwijów)
Anna Gruca, Nakładem własnym… Autorzy jako wydawcy swoich prac w Krakowie w dobie autonomii galicyjskiej, Kraków 2007 (Bożena Koredczuk)


IV. Kronika

Działalność Consortium of European Research Libraries (CERL) i udział w nim polskich bibliotek (Weronika Karlak)
W poszukiwaniu zagubionych książek - problemy restytucji zbiorów bibliotecznych na przełomie XX i XXI wieku (Andrzej Mężyński)
VI Ogólnokrajowa Narada Bibliografów "Bibliografia w erze cyfrowej", Biblioteka Narodowa w Warszawie, 23-24 października 2008 (z dodatkiem osobistych refleksji autorki sprawozdania) (Anna Sitarska)
" Biblioteka jako zjawisko socjokulturalne: historia i współczesność". Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 400-lecia Biblioteki Naukowej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki. Lwów, 15-17 października 2008 (Maria Konopka i Ewa Wojcik)
"Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej". Konferencja naukowa, Wrocław, 2-4 grudnia 2008 (Emilia Ilska i Karina Nabiałczyk)
XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Biblioteki i ich klienci. Między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci", Kraków, 1-2 czerwca 2009 (Aneta Firlej-Buzon)
Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2008
Książki nadesłane


V. Nekrologi

Maria Błońska (19 VI 1926-28 VII 2008) (Paulina Buchwald-Pelcowa)
Maria Dembowska (15 XI 1914-26 VI 2008) (Marta Skalska-Zlat)Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter