Prace Kulturoznawcze XI. Nowy idiografizm?

Krzysztof Łukaszewicz (red.)
ISBN: 978-83-229-3151-6
Liczba stron: 236
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Cena: 26,25 PLN   15,00 PLN  

Tytuł XI tomu „Prac Kulturoznawczych” nawiązuje do kategorii idiografizmu, którą upowszechnił na przełomie XIX i XX wieku niemiecki filozof Wilhelm Windelband. Zaproponował on, by za jej pomocą odróżniać nauki humanistyczne – jako skupione na opisie tego, co jednostkowe i niepowtarzalne – od nauk przyrodniczych, dążących do odkrywania praw uniwersalnych. Idea idiografizmu stała się dla autorów tekstów zamieszczonych w tym tomie punktem wyjścia do rozważań nad licznymi i zróżnicowanymi problemami współczesnej humanistyki. W tomie zawarte są artykuły teoretyczne, podejmujące wątek klasyfikacji nauk i poszukujące w ten sposób aktualnych odpowiedzi na pytanie o charakter nauk humanistycznych, a także prace definiujące na nowo miejsce idiografizmu we współczesnych badaniach antropologicznych i historiozoficznych. Obok nich można też znaleźć prace, w których nowy idiografizm rozpatrywany jest jako strategia badawcza na przykład w socjologii i w badaniach nad globalizacją, a także artykuły poświęcone historii teatru, kolekcjonerstwu i pejzażowi dźwiękowemu, w których została wykorzystana strategia opisu jednostkowych zdarzeń.

Krzyszof Łukasiewicz, Przedmowa

I.
Barbara Tuchańska,  Nieuniwersalność praw nauki, historyczność wszystkiego i specyfika humanistyki

II.
Grzegorz Godlewski, Antropologia kultury: granice paradygmatu otwartego
Dorota Wolska, Odzyskać doświadczenie. Nowy idiografizm?
Dariusz Czaja, Znaki szczególne

III,
Krzysztof  Łukasiewicz, W imię historii, przeciw historyzmowi
Rafał Nahirny, Mikrohistorie, eksperymenty z opisem i granice wiedzy idiograficznej
Piotr Jakub Fereński, Humanistyka jako kazuistyka

IV.
Adam Nobis, Idiografizm w badaniach nad globalizacją, czyli rozmaitość globalności
Magdalena Matysek – Imielińska, Badania Oskara Lewisa: między narracją i „gęstym opisem”
Ewa Kwiatkowska, Mit zbiorowy, społeczny, indywidualny?Kilka uwag o możliwości pojęcia mitu indywidualnego w socjologii

V.
Mirosław Kocur, »Mankind«: performans metateatralny
Renata Tańczuk, O serdecznym opisie przedmiotu
Robert Losiak,  O opisach pejzaży dźwiękowych

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter