Chopin w kulturze polskiej

Maciej Gołąb (red.)
Wydanie: książka + DVD
ISBN: 978-83-229-3047-2
Liczba stron: 511
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2009
Nakład wyczerpany

„Chopin to dziś zbyt poważna sprawa, by ją dalej zostawiać tylko i wyłącznie w rękach muzyków i muzykologów” - czytamy we wstępie. Jako efekt interdyscyplinarnego programu badawczego „Chopin w kulturze polskiej” powstała książka, która daje spojrzenie przedstawicieli różnych gałęzi humanistyki na kwestię obecności tego wybitnego kompozytora w polskiej kulturze; w centrum uwagi znalazły się m.in. film, teatr, poezja, jazz. Do książki dołączone zostały płyty CD i DVD z fragmentami omawianych utworów muzycznych i filmów.

 • Maciej Gołąb, Chopin w kulturze polskiej – wprowadzenie

Konteksty kultury

 • Stefan Bednarek, Obecność Chopina w życiu Polaków
 • Andrzej Tuchowski, Chopin w kręgu idei narodowej
 • Barbara Pabjan, Recepcja postaci i twórczości Chopina we współczesnym społeczeństwie polskim
 • Barbara Literska, Chopin w szkole XXI wieku

Konteksty literatury, teatru i krytyki artystycznej

 • Waldemar Okoń, Chopin – artysta
 • Rafał Ciesielski, Czy Chopin był zakładnikiem interpretacji swego dzieła? Egzorcyzmy chopinowskie w polskiej krytyce muzycznej Dwudziestolecia międzywojennego
 • Małgorzata Komorowska, Sceniczne wyobrażenia osoby i muzyki Fryderyka Chopina
 • Maria Cieśla-Korytowska, To wszystko trwa jak Szopen... w poezji polskiej
 • Hanna Jaxa-Rożen, George Sand i Fryderyk Chopin. Wariacje na temat miłości

Konteksty filmu i ikonosfery

 • Aleksandra Melbechowska-Luty, Chopin w malarstwie polskim od romantyzmu do modernizmu
 • Tadeusz Lubelski, Chopin w trzech biografi cznych filmach fabularnych polskich reżyserów
 • Iwona Sowińska, Obecność muzyki Chopina w polskich filmach fabularnych
 • Sylwia Kołos, Chopin w polskich filmach dokumentalnych. Między biografistyką a krytyką artystyczną
 • Piotr Skrzypczak, Stereotyp usprawiedliwiony kulturotwórczo. Biografia i twórczość Fryderyka Chopina w polskich filmach oświatowych
 • Barbara Banaś, Między Interwizją a „Eternal sonatą”. Wizerunek Chopina w kulturze popularnej

Konteksty fonosfery

 • Maciej Janicki,Dziewiętnastowieczna fonosfera jako kontekst twórczości Chopina
 • Wojciech Bońkowski, Polska szkoła pianistyczna w analizie ilościowej
 • Ewa Kofin, Muzyka Chopina w perspektywie transkulturacji. Refleksje nad fenomenem osiągnięć chopinistów z Dalekiego Wschodu
 • Krzysztof Niźnik, Chopin jako źródło inspiracji muzyków jazzowych
 • Robert Losiak, Muzyka Chopina w fonosferze codziennej

Spis ilustracji w tekście książki
Spis fragmentów filmowych na płycie DVD
Spis ilustracji na płycie CD-ROM
Spis przykładów muzycznych na płycie CD-ROM
Summary
Indeks utworów Chopina
Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter