Chopin w kulturze polskiej

Maciej Gołąb (red.)
ISBN: 978-83-229-3047-2
Liczba stron: 511
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2009
Nakład wyczerpany

„Chopin to dziś zbyt poważna sprawa, by ją dalej zostawiać tylko i wyłącznie w rękach muzyków i muzykologów” - czytamy we wstępie. Jako efekt interdyscyplinarnego programu badawczego „Chopin w kulturze polskiej” powstała książka, która daje spojrzenie przedstawicieli różnych gałęzi humanistyki na kwestię obecności tego wybitnego kompozytora w polskiej kulturze; w centrum uwagi znalazły się m.in. film, teatr, poezja, jazz. Do książki dołączone zostały płyty CD i DVD z fragmentami omawianych utworów muzycznych i filmów.

Maciej Gołąb, Chopin w kulturze polskiej – wprowadzenie
Konteksty kultury
Stefan Bednarek, Obecność Chopina w życiu Polaków
Andrzej Tuchowski, Chopin w kręgu idei narodowej
Barbara Pabjan, Recepcja postaci i twórczości Chopina we współczesnym społeczeństwie polskim
Barbara Literska, Chopin w szkole XXI wieku
Konteksty literatury, teatru i krytyki artystycznej
Waldemar Okoń, Chopin – artysta
Rafał Ciesielski, Czy Chopin był zakładnikiem interpretacji swego dzieła? Egzorcyzmy chopinowskie w polskiej krytyce muzycznej Dwudziestolecia międzywojennego
Małgorzata Komorowska, Sceniczne wyobrażenia osoby i muzyki Fryderyka Chopina
Maria Cieśla-Korytowska, To wszystko trwa jak Szopen... w poezji polskiej
Hanna Jaxa-Rożen, George Sand i Fryderyk Chopin. Wariacje na temat miłości
Konteksty filmu i ikonosfery
Aleksandra Melbechowska-Luty, Chopin w malarstwie polskim od romantyzmu do modernizmu
Tadeusz Lubelski, Chopin w trzech biografi cznych filmach fabularnych polskich reżyserów
Iwona Sowińska, Obecność muzyki Chopina w polskich filmach fabularnych
Sylwia Kołos, Chopin w polskich filmach dokumentalnych. Między biografistyką a krytyką artystyczną
Piotr Skrzypczak, Stereotyp usprawiedliwiony kulturotwórczo. Biografia i twórczość Fryderyka Chopina w polskich filmach oświatowych
Barbara Banaś, Między Interwizją a „Eternal sonatą”. Wizerunek Chopina w kulturze popularnej
Konteksty fonosfery
Maciej Janicki,Dziewiętnastowieczna fonosfera jako kontekst twórczości Chopina
Wojciech Bońkowski, Polska szkoła pianistyczna w analizie ilościowej
Ewa Kofin, Muzyka Chopina w perspektywie transkulturacji. Refleksje nad fenomenem osiągnięć chopinistów z Dalekiego Wschodu
Krzysztof Niźnik, Chopin jako źródło inspiracji muzyków jazzowych
Robert Losiak, Muzyka Chopina w fonosferze codziennej

Spis ilustracji w tekście książki
Spis fragmentów filmowych na płycie DVD
Spis ilustracji na płycie CD-ROM
Spis przykładów muzycznych na płycie CD-ROM
Summary
Indeks utworów Chopina
Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter