Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej. Perspektywa porównawcza

Andrzej Antoszewski (red.)
ISBN: 83-229-2707-X
Liczba stron: 288
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2006
Cena: 29,00 PLN   19,00 PLN  

Opracowanie niniejsze, przygotowane przez zespół autorów z Zakładu Systemów Politycznych oraz Zakładu Polityki Administracyjnej Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, pomyślane zostało przede wszystkim jako podręcznik dla studentów politologii. Uwzględnia ono doświadczenia dydaktyczne nabyte przez autorów w trakcie realizacji wykładanego na Uniwersytecie Wrocławskim od 2003 r. przedmiotu "Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej". Po książkę tę może jednak sięgnąć każdy, kto interesuje się przemianami politycznymi zachodzącymi w tym regionie oraz ich efektami. Mamy nadzieję, że nasza propozycja stanowić będzie wartościowe uzupełnienie pozycji już funkcjonujących w obiegu naukowym.


Andrzej Antoszewski, ze Wstępu

 • Wykaz skrótów nazw partii politycznych oraz koalicji wyborczych
 • Wstęp (Andrzej Antoszewski)

Rozdział I. Ogólna charakterystyka państw regionu

 • Podziały społeczne, etniczne i religijne w Europie Środkowej i Wschodniej
 • Polityczne i demokratyczne tradycje państw regionu
 • Gospodarka państw regionu

Rozdział II. Transformacja demokratyczna - przyczyny, przebieg i efekty procesu

 • Kiedy dochodzi do demokratyzacji
 • Rodzaje tranzycji
  • Koncepcja S.P. Huntingtona
  • Koncepcja P.C. Schmittera
  • Rodzaje tranzycji w Europie Środkowej i Wschodniej
 • Etapy demokratyzacji
 • Zakończenie tranzycji - konsolidacja demokracji

Rozdział III. Systemy wyborcze Europy Środkowej i Wschodniej

 • Formuły wyborcze stosowane w państwach Europy Środkowej i Wschodniej
 • Rozmiary okręgów wyborczych
 • Klauzule zaporowe
 • Uprawnienia wyborcy w trakcie głosowania
 • Systemy wyborcze stosowane w wyborach prezydenckich

Rozdział IV. Wzorce rywalizacji na arenie wyborczej

 • Wybory "otwierające"
 • Dynamika rywalizacji w wyborach parlamentarnych
 • Rywalizacja o prezydenturę

Rozdział V. Partie polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej

 • Warunki tworzenia partii politycznych
 • Funkcje partii politycznych w procesie demokratyzacji
 • Główne "rodziny" partii politycznych
  • Biegun socjalistyczny
  • Biegun konserwatywno-chadecki
  • Biegun liberalny
  • Biegun ekstremalny
  • Pozostałe partie

Rozdział VI. Systemy partyjne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej

 • System partyjny jako kategoria teoretyczna
 • Systemy partyjne wybranych państw demokratyzującej się Europy
  • Charakterystyka systemów partyjnych - grupa I
  • Charakterystyka systemów partyjnych - grupa II

Rozdział VII. Dialog społeczny i stosunki przemysłowe w krajach Europy Srodkowej i Wschodniej

 • Wprowadzenie
 • Pojęcie systemu stosunków przemysłowych
 • Makroekonomiczne uwarunkowania otoczenia aren stosunków przemysłowych
 • Formalne instytucje dialogu społecznego

Rozdział VIII. Parlamenty krajów Europy Środkowej i Wschodniej

 • Korzenie parlamentaryzmu środkowoeuropejskiego
 • Struktura parlamentów
 • Relacje pomiędzy władzą ustawodawczą i wykonawczą
 • Funkcjonowanie parlamentów

Rozdział IX. Proces formowania i dymisji gabinetów. Rodzaje gabinetów

 • Mechanizm konstytucyjny powoływania i odwoływania gabinetu
 • Rodzaje gabinetów

Rozdział X. Władza sądownicza w Europie Środkowej i Wschodniej

 • Istota i polityczne znaczenie władzy sądowniczej
 • Cechy władzy sądowniczej
 • Sądowa kontrola konstytucyjności prawa
 • Egzekwowanie odpowiedzialności rządzących
 • Kontrola procesu wyborczego
 • Kontrola działalności partii politycznych
 • Ochrona wolności obywatelskich
 • Lustracja i dekomunizacja jako przedmiot działań władzy sądowniczej

Rozdział XI. Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Bibliografia

Spis tabel

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter