Język a myślenie. Terapia osób z zaburzeniami mowy

Tomasz Smereka
ISBN: 978-83-229-3015-1
Liczba stron: 341
Format B5, oprawa broszurowa

Tomasz Smereka od lat prowadzi działalność terapeutyczną z dziećmi przejawiającymi zaburzenia rozwoju mowy oraz funkcji intelektualnych. Jako praktyk doskonale wie, że w terapii dzieci autystycznych w zakresie usprawniania ich myślenia wciąż dzieje się za mało. Jego książka ma pomóc rodzicom i opiekunom nie tylko w życiu codziennym, ale również dać im wiarę w możliwość nauczenia ich dzieci tego, co na początku każdej terapii wydaje się nieosiągalne.

Wstęp
1. Myślenie jako przedmiot badań psychologicznych
2. Myślenie konkretno-praktyczne oraz myślenie dyskursywne
3. Czynność rozwiązywania problemu
4. Mózgowa organizacja czynności rozwiązywania problemu
5. Zaburzenia czynności rozwiązywania problemu
6. Rozwój poznawczy człowieka w teorii Jeana Piageta
7. Szachy jako obszar myślenia problemowego. Analiza symulacyjna i analiza systemowa w myśleniu szachisty
8. Dwie główne strategie orientacyjne w rozwiązywaniu różnych problemów – badania własne
9. Autyzm i jego wpływ na aktywność poznawczą dziecka
10. Nauczanie dzieci autystycznych czynności rozwiązywania problemów. Strategia Nauczania Myślenia (SNM)
11. Wykorzystanie języka w SNM
12. Realizacja poziomu podstawowego SNM
13. Realizacja poziomu zaawansowanego SNM
14. Dzieci autystyczne poddane Strategii Nauczania Myślenia (SNM)
15. Trening czynności rozwiązywania problemów przez osoby z afazją. Badania kliniczne nad rozwiązywaniem problemów przez osoby z afazją
16. Język i wyobraźnia w czynności rozwiązywania problemu realizowanej przez osoby z dysfunkcjami mózgu – refleksje teoretyczne
Zakończenie
Aneks
Bibliografia
Language and Thinking. Treatment of People with Speech Disorders. Summary

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter