Estoppel jako ogólna zasada prawa międzynarodowego

Artur Kozłowski
ISBN: 978-83-229-3014-4
Liczba stron: 388
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2009
Nakład wyczerpany

Publikacja z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, wyjaśnia istotę fenomenu, jakim w tym prawie jest estoppel. Największą zaletą przy jest umiejętne usytuowanie rozważań o estoppelu w szerszych kontekstach prawa międzynarodowego jako systemu normatywnego. Oprócz uznania estoppelu za ogólną zasadę prawa międzynarodowego autor dopuszcza pojmowanie go jako sposobu prawnego rozumowania. Książka jest przeznaczona dla specjalistów w zakresie prawa europejskiego i międzynarodowego, a także dla studentów prawa.

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I. Źródła
1. Wprowadzenie
2. Wzorzec anglosaski
3. Definiowanie
4. Normatywna postać estoppelu
A. Ogólna zasada prawa (międzynarodowego)
B. Zwyczaj międzynarodowy
C. Norma traktatowa
D. Akt jednostronny
E. Doktryna
F. Judykatura
5. Aksjologia
6. Wnioski

Rozdział II. Elementy składowe
1. Wprowadzenie
2. Praktyka
A. Aspekt podmiotowy
B. Aspekt przedmiotowy
C. Cechy
3. Dobra wiara i zaufanie
4. Stan pokrzywdzenia
5. Estoppel sensu stricto v. estoppel sensu largo
6. Wnioski

Rozdział III. Skutek prawny
1. Wprowadzenie
2. Skutek ogólnej zasady prawa międzynarodowego
A. Proceduralny i materialny zakres zastosowania
B. Ograniczenia
C. Obiektywizacja
D. Trwałość
3. Element koncepcji zgody
A. Domniemanie zgody
B. Następstwa w obszarze konsensualnego obowiązywania prawa międzynarodowego
4. Sankcja prawna
5. Postać autonomiczna (WE/UE)
6. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Summary

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter