Angelus Silesius, Bernhard Rosa i Michael Willmann, czyli sztuka i mistyka na Śląsku w czasach baroku

Andrzej Kozieł
ISBN: 83-229-2737-1
Liczba stron: 526
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2006
Nakład wyczerpany

W serii Historia Sztuki ukazują się prace monograficzne oraz zbiorowe na temat dziejów sztuki śląskiej, polskiej i europejskiej od średniowiecza do nowożytności. Dotyczą architektury, rzeźby, malarstwa oraz rysunku i grafiki. Prace te koncentrują się na zagadnieniach form artystycznych, idei wyrażanych przez dzieła sztuki oraz powiązań różnych kręgów kulturowych. Bogato ilustrowane pozycje, przygotowane przez pracowników Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, choć mają charakter naukowy, kierowane są również do szerokiego kręgu odbiorców zainteresowanych sztuką.

 • Wstęp
 • Rozdział I. Dlaczego mistyk potrzebuje artysty, czyli o roli wizualnych przedstawień w mistycznym doświadczeniu
 • Johannes Scheffler, opat Bernhard Rosa i nowa pobożność mistyczna na Śląsku
 • Słodycz pocałunku czyli krzeszowskie bractwo św. Józefa i mistyka Trójcy Stworzonej
 • "Pobożna Dusza" w obrazie czyli "Krzeszowski modlitewnik pasyjny" i mistyczna ikonografia pasyjna na Śląsku
 • Słowo Wcielone czyli krzeszowskie Betlejem i mistyka Dzieciątka Jezus
 • "Powstań przyjaciółko ma, piękna ma, i pójdź" czyli mistyka oblubieńcza i krzeszowskie przedstawienia Marii jako Oblubienicy
 • "Exemplum pietatis" czyli krzeszowska seria wizerunków cysterskich błogosławionych i świętych oraz śląska ikonografia mistycznych wizji
 • Śląski Anioł i Krzeszowska Róża, Johannes Scheffler, Bernhard Rosa i publiczny wizerunek mistyka
 • Zakończenie
 • Bibliografia
 • Spis ilustracji
 • Zusammenfassung
 • Indeks nazwisk
 • Indeks ikonograficzny

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter