Pielgrzymowanie i sztuka. Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku

Joanna Lubos-Kozieł, Jerzy Gorzelik, Joanna Filipczyk, Albert Lipnicki
ISBN: 83-229-2736-3
Liczba stron: 564
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2005
Nakład wyczerpany

Zróżnicowany pod względem tematycznym i form wypowiedzi materiał został w niniejszym tomie podzielony na dwie części. W pierwszej, zatytułowanej Pielgrzymowanie i sztuka. Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku, zamieszczono wszystkie teksty związane bezpośrednio z miejscem wyznaczającym niejako centralną oś tematyki poruszanej podczas sesji. W części drugiej Artyści, kulty, pielgrzymowanie zgromadzono artykuły o szerszej perspektywie, porządkując je chronologicznie.

 • Wprowadzenie (Jan Wrabec)
 • Einleitung (Jan Wrabec)

Góra Świętej Anny, jej sztuka i znaczenie

 • o. JOZAFAT ROMAN GOHLY OFM, Treści ideowe figury św. Anny Samotrzeciej z Góry Świętej Anny - w oczach kustosza sanktuarium
 • o. ADAM JAN BŁACHUT OFM, Zespół kościelno-klasztorny reformatów na Górze Świętej Anny w świetle ustawodawstwa zakonnego i budownictwa małopolskiej prowincji w XVII i XVIII wieku
 • ZBIGNIEW BANIA, Góra Świętej Anny - Jerozolima i Rzym Górnego Śląska
 • ANNA MITKOWSKA, Kalwaria na Górze Świętej Anny w kontekście europejskiej sztuki ogrodowej
 • JERZY GORZELIK, Góra Świętej Anny i twórcy sztuki sakralnej w majoracie cerekwicko-żyrowskim
 • JAROMIR OLSOVSKY, Johann Nitsche - zapomniany rzeźbiarz z Opawy i jego działalność na Górze Swiętej Anny
 • MARIE SCHENKOVA, Udział śląskiej rodziny rzeźbiarskiej Kutzerów w dekoracji kościoła na Górze Świętej Anny i innych miejsc pielgrzymkowych na Śląsku
 • JOANNA LUBOS-KOZIEŁ, Grota lurdzka na Górze Świętej Anny na tle innych śląskich naśladownictw Groty Massabielle
 • KLAUDIA POLOK, Legendowa topografia Góry Świętej Anny i okolic (krzyże i kapliczki)
 • GEORG MITSCHKE, Działalność artystyczna rodziny Mitschke na Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem prac w kościele św. Anny na Górze Świętej Anny
 • KAZIMIERZ S. OŻÓG, Znak pielgrzyma. Pomnik Jana Pawia II na Górze Świętej Anny i monumenty papieskie w innych polskich sanktuariach
 • URSZULA ZAJĄCZKOWSKA, Zabytki z Góry Świętej Anny jako miejsca pielgrzymek i odpustów w zbiorach Muzeum Śląska Opolskiego
 • MARIE SCHENKOVA, Grafika dewocyjna i obrazki świętych związane z Górą Świętej Anny w zbiorach Śląskiego Muzeum Krajowego w Opawie
 • MARIUSZ PUClA, Śpiewy kalwaryjskie na Górze Świętej Anny w żywej tradycji
 • ks. JAN GÓRECKI, Restrykcje wobec pielgrzymów zdążających na Górę Świętej Anny, do Częstochowy i Piekar w czasie kulturkampfu w świetle publikacji gazety "Katolik"
 • WANDA MUSIALIK Międzywojenna prasa polska na Śląsku miejscem kształtowania tradycji świętojanieńskiej
 • ks. HENRYK OLSZAR, Organizacja świątyni "zastępczej" dla kultu św. Anny w diecezji katowickiej po podziale Górnego Śląska w 1922 roku

Artyści, kulty, pielgrzymowanie

 • IDIS B. HARTMANN, Pielgrzymi u grobu św. Jadwigi w kościele klasztornym w Trzebnicy. Ilustracje kodeksu o św. Jadwidze z 1353 roku, ich wpływ na tradycję ikonograficzną i artystyczną
 • BOGUSŁAW CZECHOWICZ, Artystyczne refleksy śląskich pielgrzymek do Jerozolimy około 1500 roku
 • JOWITA JAGLA, Droga nawracająca świat. Kilka słów o ikonografii świętych pielgrzymów w sztuce średniowiecznej Śląska, Pomorza i Warmii
 • JANUSZ ST. KĘBŁOWSKI, Zagadnienie grafiki dewocyjnej w twórczości Albrechta Durera
 • ONDREJ JAKUBEC, Miejsca pielgrzymkowe, pielgrzymki oraz cudowne obrazy w mecenacie i polityce biskupów ołomunieckich we wczesnych czasach nowożytnych. Kilka uwag na temat praktyk konfesjonalizacyjnych na Morawach w okresie przed bitwą pod Białą Górą
 • GRAŻYNA JURKOWLANIEC, Obrazy i figury kultowe w programach dekoracji sanktuariów Śląska i dawnego Hrabstwa Kłodzkiego
 • GRZEGORZ WOJTURSKI, "Domy mądrości na wyniosłościach położone". O kaplicach św. Anny na Śląsku i w dawnym Hrabstwie Kłodzkim
 • ANDRZEJ KOZIEŁ, Kalwaria w Krzeszowie, opat Bernhard Rosa i Krzeszowski modlitewnik pasyjny, czyli o tym, jak wyglądała pierwsza "Nowa Jerozolima" na Śląsku
 • ARTUR KWAŚNIEWSKI, Geneza założenia kalwaryjskiego w Wambierzycach w ziemi kłodzkiej w świetle mitologii rodowej von Osterbergów
 • MATEUSZ KAPUSTKA, Flexis genibus. Kaplica Świętych Schodów w Sośnicy i model jej pobożnych odwiedzin w porównaniu z rzymskim pierwowzorem
 • KATARZYNA BRZEZINA, Jezuicki kościół w Opawie a kult cudownego obrazu Matki Boskiej
 • BOGUSŁAW CZECHOWICZ, Zapomniane górnicze mikrosanktuarium. Projekty kaplic w Horni Udoli autorstwa Michaela Kleina
 • MILAN TOGNER, Morawski malarz Antonin Martin Lublinsky - rodak z Leśnicy pod Górą Świętej Anny
 • JANA OTMAROVA, Barokowe budowle z obejściem w Czechach i na Morawach. Ich znaczenie dla ukształtowania się nowego typu architektonicznego w historii architektury środkowoeuropejskiej
 • ULRICH FORST, Kościół pielgrzymkowy na Zielonej Górze koło Zd'aru - oczekiwanie zbawienia a kształt budowli w świetle księgi pamiątkowej z poświęcenia kościoła w 1722 roku
 • MARTIN PAVLICEK, Altotting w Ołomuńcu. Niezrealizowany projekt jezuickiego kościoła pielgrzymkowego Najświętszej Marii Panny w Ołomuńcu
 • ANNA SYLWIA CZYŻ, Kalwaria Żmudzka - zapomniana fundacja biskupa Jerzego Tyszkiewicza
 • MAREK DERWICH, Ślązacy na Łysej Górze. Z dziejów funkcjonowania świętokrzyskiego ośrodka pielgrzymkowego
 • BOGDAN KLOCH, Ślady kultu św. Anny w Rybniku i okolicach
 • KAROL MOZOR, Miejsca pielgrzymkowe i szczególnego kultu na Śląsku Cieszyńskim w obecnych granicach Rzeczypospolitej
 • ks. MIECZYSŁAW KOGUT, Ruch pielgrzymkowy i rozwój kultu Męki Pańskiej przy kaplicy Świętych Schodów w Sośnicy po 1945 roku

Spis ilustracji

Ilustracje kolorowe

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter