Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 6

Marcin Winiarski (red.)
ISSN: 1733-5779
Liczba stron: 158
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2009
Nakład wyczerpany

Rok 2008 był niezwykle ważny we współczesnej historii gospodarczej. Kryzys gospodarki światowej jest faktem niepodważalnym, a jego konsekwencje wpływają i będą wpływać na losy i funkcjonowanie nas wszystkich, inwestycje i konsumpcję gospodarstw domowych, funkcjonowanie przedsiębiorstw, a nawet gospodarek poszczególnych krajów. Stawiamy sobie wiele pytań o początki, długość, głębokość, krótko- i długofalowe konsekwencje obecnego załamania tempa wzrostu gospodarczego, a nawet, jak już to widać w niektórych krajach, recesji.

Należy wysoko ocenić dokonaną przez młodych ekonomistów zrzeszonych w Naukowym Kole Ekonomistów próbę określenia przyczyn i skutków kryzysu ekonomicznego.

 • WSTĘP
 • KRZYSZTOF RUTKIEWICZ, Pomoc publiczna we Wspólnocie Europejskiej i w Unii Europejskiej w latach 1985–2007
 • MARIUSZ ONUFER, Przyczyny dysproporcji na rynku pracy
 • PRZEMYSŁAW LESZEK, Zakłócenia pieniężne jako pierwotny czynnik sprawczy wahań koniunkturalnych
 • ANETA ONUFER, Wpływ zmian strukturalnych na tempo wzrostu gospodarczego
 • KATARZYNA MURAWIAK, Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w transformacji systemu gospodarczego
 • DARIUSZ BURAWSKI, Podział cyfrowy wśród gospodarstw domowych w Polsce
 • MARCIN MALINOWSKI, Kontrakty opcyjne jako instrumenty zabezpieczające przed zmiennością na rynku kapitałowym
 • KRZYSZTOF ZAJĄCZKOWSKI, Znaczenie idei sprawiedliwego handlu dla krajów rozwijających się
 • PAWEŁ DOBRZAŃSKI, Amerykańskie korzenie kryzysu gospodarczego końca pierwszej dekady XXI wieku
 • KATARZYNA GODEK, Wpływ kryzysów walutowych lat dziewięćdziesiątych XX wieku na nierównomierny rozwój gospodarczy krajów wschodzących
 • RAFAŁ MUNDRY, Problemy w realizacji i erozja strategii polityki monetarnej
 • AGNIESZKA HAWRYSZ, GRZEGORZ SZAFRAŃSKI, Teoria cyklu koniunkturalnego austriackiej szkoły ekonomii a kryzys finansowy w 2008 roku
 • ANNA AGEYEVA, JULIANNA SZCZERBAK, Uwarunkowania wzrostu gospodarczego Federacji Rosyjskiej

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter