Krótki przewodnik terenowy po skałach ofiolitowego zespołu Ślęży oraz ich petrologicznej i geologicznej historii

Alfred Majerowicz
ISBN: 83-229-2705-3
Liczba stron: 62
Format: A5, oprawa Twarda
Rok wydania: 2006
Nakład wyczerpany

Ślężański Park Krajobrazowy został utworzony w celu ochrony i zachowania środowiska przyrodniczo-krajobrazowego Masywu Ślęży, jego wartości kulturowych i historycznych. Do najcenniejszych elementów Parku należy niewątpliwie naturalny krajobraz wraz z urozmaiconą rzeźbą terenu i zróżnicowaną budową geologiczną. Duże nagromadzenie i dobre zachowanie unikalnych w skali kraju zabytków archeologicznych wyróżniają ŚPK spośród innych parków w Polsce. (...)

Masyw Ślęży pod względem morfologicznym przedstawia grupę wzgórz wysoko wyniesionych ponad średni poziom otaczającego terenu. Wzgórza te rozciągają się w dwóch pasmach: pierwsze z nich stanowi najwyższa w masywie Góra Ślęża (718m npm) wraz z trzema przyległymi do niej mniejszymi wzniesieniami – Gozdnicą (316m npm), Wieżycą (415m npm) i Stolną (317m npm). Drugi pasmo to półkole wzgórz otaczające Ślężę od południa, południowego-wschodu i wschodu z najwyższym szczytem Radunią (573m npm).

Swoje kontrastowe, przeszło 500-metrowe wyniesienie ponad otaczający teren zawdzięcza masyw głównie dużej odporności skał, które go budują. Wśród tych skał, jak też występujących w najbliższym otoczeniu, możemy wyróżnić pięć głównych odmian: gabro, amfibolity, serpentynity, granit  i łupki metamorficzne.

 

Fragment publikacji

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter